• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jan Ludwik Klejna  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Towarzystwo Jezusowe, SJ (łac. Societas Iesu, SI), jezuici – męski papieski zakon apostolski Kościoła katolickiego, zatwierdzony przez papieża Pawła III 27 września 1540. Towarzystwo Jezusowe zostało założone w głównej mierze do walki z reformacją, by bronić i rozszerzać wiarę oraz naukę Kościoła katolickiego, przede wszystkim przez publiczne nauczanie, ćwiczenia duchowe, edukację i udzielanie sakramentów.Wiśniowieccy – magnacki ród książęcy, pieczętujący się herbem Korybut, z którego pochodził król Polski i wielki książę litewski Michał Korybut Wiśniowiecki.

  Jan Ludwik Klejna (ur. 8 maja 1668 w Wiesiółce k. Wałcza, zm. 30 kwietnia 1749 w Wiesiółce) – polski szlachcic herbu Wilcze Głowy, major wojsk koronnych, komisarz i subdelegat powiatu wałeckiego. Syn Jerzego Klejna.

  Major (skrót mjr) – stopień oficerski używany w armiach wielu krajów. W wojsku polskim jest to stopień niższy od podpułkownika, wyższy od kapitana. Major wchodzi w skład korpusu oficerów starszych, natomiast w okresie międzywojennym – w skład korpusu oficerów sztabowych. Odpowiednikiem majora w marynarce wojennej jest komandor podporucznik a w policji podinspektor Policji.Jerzy Klejna herbu Wilcza Głowa (ur. ok. 1624 Prusach, zm. w 1689 w Wiesiółce pod Wałczem) – dragon, pułkownik w zawodowej służbie królów Polski, służył w walkach przeciw powstaniu Chmielnickiego, w czasie wojny polsko-rosyjskiej (1654-1667), pod rozkazami Stefana Czarnieckiego w trakcie potopu szwedzkiego oraz brał udział w bitwie pod Chocimiem. W 1662 r. otrzymał tytuł szlachecki.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Franciszek Klejna, vel. Franz von Kleyna – Burggraf zu Deutsch Krone (ur. 22 października 1717 w Wiesiółce k. Wałcza, zm. 12 listopada 1779 w Wiesiółce) – polski szlachcic – herbu Wilcza Głowa – burgrabia, pisarz, komisarz (asesor) i subdelegat powiatu wałeckiego w latach 1757–1779.
  Von der Osten - (także von der Ost), ród szlachecki pochodzący z Saksonii, znany od 1242 r. w księstwie Rugii i na Pomorzu, w Nowej Marchii od nabycia Drezdenka wraz z okolicami w 1316 r. przez Burcharda von der Ost. W 1365 roku von Ostowie złożyli hołd Kazimierzowi Wielkiemu jako posiadacze Santoku i Drezdenka. Ulryk von der Ost złożył hołd Władysławowi Jagielle w 1402 roku, ale kiedy Zygmunt Luksemburczyk oddał Nową Marchię jako zastaw w ręce Zakonu krzyżackiego Ulryk złożył hołd Zakonowi, a Drezdenko oddał krzyżakom w zastaw a następnie sprzedał.
  Sejm elekcyjny – zjazd szlachty, który miał zadecydować o wyborze nowego króla. Uchwalano na nim układy i pakty (tj. pacta conventa). Szlachta popierała danego kandydata w zamian za coś. Obradował w Woli pod Warszawą, głosować mógł każdy szlachcic.
  Korona Królestwa Polskiego (łac. Corona Regni Poloniae) – zwyczajowa nazwa państwa polskiego w czasach średniowiecza, formalna nazwa jako odrębnego państwa w latach 1386-1569 i później, w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, jako jeden z dwóch równoprawnych członów obok Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1569-1795.
  Wałcz (niem. Deutsch Krone) – miasto i gmina w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, siedziba władz powiatu wałeckiego oraz wiejskiej gminy Wałcz. Miasto położone jest w środkowej części Pojezierza Południowopomorskiego nad jeziorami Raduń i Zamkowym i rzeką Żydówką. Wałcz jest powiatowym ośrodkiem administracyjnym, gospodarczym i kulturalnym, siedzibą urzędów i instytucji lokalnych oraz ósmym ośrodkiem miejskim województwa (pod względem liczby ludności). Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności, który został przeprowadzony w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011r. wykazały, że miasto miało 26 447 mieszkańców..
  Wiesiółka – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w gminie Wałcz. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa pilskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.