• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jan Lidl

  Przeczytaj także...
  Order Korony Żelaznej (it. Ordine della Corona Ferrea (di ferro), niem. Orden der Eisernen Krone) – nadawane od roku 1805 do 1814 odznaczenie za zasługi napoleońskiego Królestwa Italii, od roku 1815 przejęte przez Cesarstwo Austriackie, (później Austro-Węgry) i tam nadawane do 1918.Austro-Węgry (t. Monarchia Austro-Węgierska; niem. Österreich-Ungarn, węg. Osztrák-Magyar Monarchia) – państwo związkowe w Europie Środkowej. Austro-Węgry były wielonarodową monarchią konstytucyjną i jednym z największych mocarstw w tamtym czasie. Państwo istniało 51 lat, od 1867 aż do rozpadu w 1918 roku i zakończenia I wojny światowej.
  Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.

  Jan Lidl (ur. ?, zm. 1921) – polski urzędnik, wiceprezydent Namiestnictwa Galicji.

  Był synem Joanny z domu Dembowskiej (zm. 1891 w Sanoku).

  Wstąpił do służby państwowej Austro-Węgier w okresie zaboru austriackiego. Został urzędnikiem Magistratu Miejskiego we Lwowie. W 1871 pracował tam jako koncepista oraz był protokolantem Rady Miejskiej. Później pracował w ministerstwie dla Galicji, powołany przez ministra Floriana Ziemiałkowskiego. Następnie w ministerstwie spraw wewnętrznych w Wiedniu, gdzie był kierownikiem referatu galicyjskich spraw krajowych. Na przełomie XIX/XX wieku przez wiele lat sprawował urząd wiceprezydenta przy kilku c. k. Namiestnikach Galicji. W tym był zastępcą prezydenta Kazimierza Badeniego, później Andrzeja Potockiego. Odchodząc ze stanowiska w lipcu 1904 w uznaniu szczególnych zasług dla państwa i kraju został mianowany tajnym radcą, a jego miejsce zajął hr. Włodzimierz Łoś.

  Cesarski Austriacki Order Franciszka Józefa (niem. Kaiserlich-Österreichischer Franz Joseph-Orden) – odznaczenie Cesarstwa Austriackiego za zasługi cywilne i wojenne, nadawane od 1849 do 1918.Kazimierz Feliks hrabia Badeni (ur. 14 października 1846 w Surochowie, zm. 9 lipca 1909) – polityk polski, prawnik i premier austriackiego rządu, szambelan austriacki w 1878 roku.

  Zmarł na początku kwietnia 1921.

  Odznaczenia i wyróżnienia[]

 • Komandor Orderu Franciszka Józefa z Gwiazdą
 • Kawaler Orderu Leopolda
 • Order Korony Żelaznej III klasy
 • Honorowy obywatel miasta Grybowa
 • Przypisy

  1. Kronika. „Gazeta Przemyska”, s. 3, Nr 10 z 1 lutego 1891. 
  2. Kronika. † Jan Lidl. „Gazeta Lwowska”, s. 4, Nr 82 z 12 kwietnia 1921. 
  3. Leon Gustaw Gnoiński: Poczet prezydentów, wiceprezydentów i obywateli honorowych miasta Lwowa. Lwów: 1896, s. 3.
  4. Szematyzm na rok 1895. Lwów: 1895, s. 3.
  5. Szematyzm na rok 1895. Lwów: 1895, s. 8, 9.
  6. Wiadomości bieżące. „Kurjer Warszawski”, s. 4, Nr 205 z 26 lipca 1904. 
  Grybów – miasto w południowo-wschodniej części województwa małopolskiego. Pod względem administracyjnym, jest jedną z 16 gmin powiatu nowosądeckiego. Miasto Grybów administracyjnie graniczy z gminą Grybów, której granice otaczają niemal całe miasto oraz na niewielkim odcinku we wschodniej części z gminą Ropa wchodzącą w skład powiatu gorlickiego. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa nowosądeckiego.Kurjer Warszawski – gazeta codzienna wydawana w Warszawie od roku 1821 do 1939. Związana ze Stronnictwem Chrześcijańsko-Narodowym, popularna wśród urzędników państwowych i warstwy inteligenckiej stolicy w okresie dwudziestolecia międzywojennego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Zabór austriacki – ziemie dawnej Rzeczypospolitej zajęte w wyniku rozbiorów przez monarchię Habsburgów, potocznie określaną jako Austrię.
  Włodzimierz Adam hr. Łoś h. Dąbrowa (ur. 11 grudnia 1847 - zm. 2 kwietnia 1911 we Lwowie) – polski ziemianin, wiceprezydent Namiestnictwa Galicyjskiego, komisarz Sejmu Krajowego, starosta powiatowy w Pilznie, polityk, urzędnik państwowy.
  Austriacko-Cesarski Order Leopolda (niem. Österreichisch-Kaiserlicher Leopold-Orden) – austriacki i austro-węgierski order nadawany od 1808 do 1918 za zasługi cywilne i od 1860 za wojskowe.
  Andrzej hrabia Potocki herbu Pilawa (ur. 10 czerwca 1861 w Krzeszowicach pod Krakowem, zastrzelony 12 kwietnia 1908 we Lwowie) – polski polityk, kawaler orderu Złotego Runa. Był synem Adama Potockiego herbu Pilawa i Katarzyny Branickiej herbu Korczak.
  Florian Ziemiałkowski (ur. 27 grudnia 1817 w Berezowicy, zm. 27 marca 1900 w Wiedniu) – polski prawnik, działacz niepodległościowy, polityk, pierwszy prezydent Lwowa po uzyskaniu autonomii przez Galicję, właściciel dóbr Dębowiec.
  Tajny radca (niem. Geheimrat) był początkowo tytułem wysokich urzędników państwowych, zasiadających u boku suwerena w gremium doradczym rozpatrującym sprawy polityki wewnętrznej i ustawodawstwa.
  Sanok(pełna nazwa Królewskie Wolne Miasto Sanok) – miasto powiatowe w województwie podkarpackim. Położone w dolinie Sanu, w Kotlinie Sanockiej, w Euroregionie Karpackim. Wchodzi w skład powiatu sanockiego, jest także siedzibą gminy wiejskiej Sanok, jednak do niej nie należy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.