• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jan Kulikowski

  Przeczytaj także...
  Kanonik (łac. canonicus) – wczesnośredniowieczna nazwa duchownych, żyjących według reguł kanonicznych przy kościołach biskupich (katedrach); obecnie kapłan uhonorowany tą godnością za szczególne zasługi dla Kościoła lokalnego, zobowiązany do sprawowania określonych obrzędów liturgicznych wraz z innymi kanonikami lub miejscowym biskupem.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.
  Liceum Krzemienieckie (także Liceum Wołyńskie) – polska szkoła w Krzemieńcu na Wołyniu, istniejąca w latach 1805-1831, reaktywowana w latach 1922-1939, zwana także Atenami Wołyńskimi. Odegrała znaczącą rolę w rozwoju poziomu kultury polskiej na Wołyniu.
  .mw-parser-output table.duchowny-ksiadz td.naglowek{color:white!important;background:black!important}.mw-parser-output table.duchowny-biskup td.naglowek{color:white!important;background:#E56DC4!important}.mw-parser-output table.duchowny-patriarcha td.naglowek{color:white!important;background:#BA55D3!important}.mw-parser-output table.duchowny-kardynal td.naglowek{color:white!important;background:#FF2400!important}.mw-parser-output table.duchowny-papiez td.naglowek{color:black!important;background:gold!important}.mw-parser-output table.duchowny-cywil td.naglowek{color:black!important;background:#C0C0C0!important}.mw-parser-output table.duchowny-ksiadz tr.naglowek{color:white!important;background:black!important}.mw-parser-output table.duchowny-biskup tr.naglowek{color:white!important;background:#E56DC4!important}.mw-parser-output table.duchowny-patriarcha tr.naglowek{color:white!important;background:#BA55D3!important}.mw-parser-output table.duchowny-kardynal tr.naglowek{color:white!important;background:#FF2400!important}.mw-parser-output table.duchowny-papiez tr.naglowek{color:black!important;background:gold!important}.mw-parser-output table.duchowny-cywil tr.naglowek{color:black!important;background:#C0C0C0!important}

  Jan Kulikowskii herbu Drogomir (ur. w Korowińczykach i ochrzczony 10 lutego 1799 w Cudnowie, zm. 21 czerwca 1864 w Żytomierzu) – polski duchowny, teolog i pedagog, profesor Liceum Krzemienieckiego.

  Aleksander Julian Mickiewicz (ur. 1801 w Nowogródku, zm. 16 listopada 1871 roku w Guberni pod Kobryniem) - polski wykładowca, brat Adama Mickiewicza.Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu im. Kazimierza Marii Osińskiego - towarzystwo naukowe, utworzone 14 lutego 1909 w Przemyślu, jedna z najstarszych tego typu instytucji na ziemiach polskich.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Jan Kulikowski pochodził z polskiej rodziny szlacheckiej zamieszkującej powiat żytomierski. Był synem Daniela i Zofii z Grabowskich Szaciło Kulikowskich. Po uzyskaniu tytułu magistra teologii został proboszczem cudnowskim, a następnie kanonikiem katedralnym łuckim. W 1825 roku zastąpił ks. Bazylego Bożydara Sobkiewicza na stanowisku kapelana i nauczyciela religii w Liceum Krzemienieckim, które od 1818 roku posiadało rangę uczelni akademickiej. Jednocześnie stał się członkiem kadry naukowej zbierającej tak wyśmienitych pedagogów jak Euzebiusz Słowacki, Joachim Lelewel i Aleksander Mickiewicz.

  Poczajów (ukr. Почаїв, ros. Почаев) – miasto w rejonie krzemienieckim obwodu tarnopolskiego Ukrainy, herb oraz prawa miejskie nadane przez króla Stanisława Augusta w roku 1778; do 1939 w granicach II Rzeczypospolitej (województwo wołyńskie, powiat krzemieniecki).Joachim Lelewel (ur. 22 marca 1786 w Warszawie, zm. 29 maja 1861 w Paryżu) – polski historyk, bibliograf, numizmatyk, poliglota (znał 12 języków), heraldyk i działacz polityczny.

  Program Liceum Krzemienieckiego miał na celu wszechstronny rozwój intelektualny, moralny, kulturalny i obywatelski uczniów, w oparciu o założenia sprecyzowane przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Ważną częścią tego programu była nauka religii uznawana za podwalinę moralną absolwentów i czynnik wzmacniający patriotyzm uczniów, którzy w większości byli pochodzenia polskiego.

  Żytomierz (ukr. Житомир, ros. Житомир, jidysz זשיטאָמיר, Żytomir) – miasto liczące ok. 270 tys. mieszkańców, położone nad rzeką Teterew na wyżynie Wołyńsko-Podolskiej na Ukrainie i będące stolicą obwodu żytomierskiego.WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  W 1828 roku w Poczajowie opublikowano napisany przez Kulikowskiego „Katechizm początkowy dla młodzi Chrześcianskiey Rzymsko-Katolickiego Kościoła”.

  Jan Kulikowski pracował na stanowisku profesora Liceum aż do jego likwidacji w 1831 roku. Od 1832 roku był związany z Żytomierzem jako nauczyciel religii w gimnazjum żytomierskim oraz rektor seminarium żytomierskiego.

  Kulikowski jest uznawany za jednego z najważniejszych kaznodziei i pedagogów XIX w. zasłużonych dla utrzymania polskości Kresów południowo-wschodnich, a jako duchowny, pisarz i pedagog był uwzględniany w najważniejszych dziewiętnastowiecznych encyklopediach i antologiach.

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Cudnów (ukr. Чуднів) - miasto na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim (45 km od Żytomierza) na północy kraju, położone na skalistych brzegach rzeki Teterew. Status miasta od 2012 roku.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Adam Boniecki, Herbarz polski. Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, 1899.
  2. Aleksander Kozieradzki, Wspomnienia z lat szkolnych, 1820-1831, s. 138, 1962.
  3. Karol Estreicher, Bibliografia Polska XIX stulecia dopełnienia P-Ż, t.7, s. 33, 1882.
  4. Kazimierz W. Wójcicki, Biblioteka warszawska, t. 2, s. 347, 1863.
  5. J. Zawadzki, Obraz bibliograficzno-historyczny literatury i nauk w Polsce, od wprowadzenia do niej druku do 1830 roku włącznie, Tom 2, s. 204, 1840.
  6. Encyklopedia powszechna, t. 16, s. 437-438, 1864.
  7. S. Orgelbrand, Encyklopedja powszechna z ilustracjami i mapami, s. 61-62, 1901.
  Łuck (ukr. Луцьк, łac. Luceoria, jid. לוצק) – miasto na Ukrainie, stolica obwodu wołyńskiego, siedziba rejonu łuckiego, w latach 1921-1945 w Polsce, stolica województwa wołyńskiego, siedziba powiatu łuckiego.Euzebiusz Tomasz Słowacki, krypt.: E. S., (ur. 15 listopada 1773 lub, według testamentu, 14 grudnia 1772 w Podhorcach, zm. 10 listopada 1814 w Wilnie) – polski teoretyk i historyk literatury, tłumacz, dramatopisarz, poeta i pedagog. Ojciec Juliusza Słowackiego.
  Warto wiedzieć że... beta

  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.746 sek.