• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jan Kowal - poseł na Sejm PRL

  Przeczytaj także...
  Tajne komplety – używane w Polsce określenie nauczania prowadzonego nielegalnie poza szkołą lub uczelnią w okresie zaborów lub wojny.Bielsk Podlaski – miasto i gmina w województwie podlaskim, siedziba powiatu bielskiego oraz gminy wiejskiej Bielsk Podlaski.
  Posłowie II kadencji (od 20 lutego 1957 do 20 lutego 1961) – posłowie na Sejm PRL, wybrani 20 stycznia 1957 oraz w wyborach ponownych i uzupełniających.

  вJan Kowal (ur. 23 kwietnia 1902 we wsi Brzuchania, zm. 1983) – polski nauczyciel i działacz polityczny związany z Podlasiem, poseł na Sejm PRL II i III kadencji (1957–1965).

  Życiorys[]

  Urodził się w rodzinie chłopskiej w Małopolsce, a po odzyskaniu przez Polskę niepodległości osiadł na Podlasiu. Początkowo pracował jako nauczyciel we wsi Żodzie, a w połowie lat 20. był inicjatorem budowy oraz pierwszym kierownikiem powszechnej szkoły podstawowej w Downarach. W okresie radzieckiej władzy na Białostocczyźnie (1939–1941) pełnił obowiązki dyrektora Niepełnej Polskiej Średniej Szkoły w Downarach, a w czasie okupacji niemieckiej prowadził tajne komplety (1941–1944). Po zakończeniu wojny objął obowiązki inspektora szkolnego, a później kierownika Wydziału Oświaty Miejskiej Rady Narodowej w Białymstoku. W 1947 przystąpił do Stronnictwa Demokratycznego, z ramienia którego dostał się w 1957 do Sejmu II kadencji z okręgu Bielsk Podlaski. Zasiadał w Komisjach: Oświaty i Nauki (jako wiceprzewodniczący) oraz Kultury i Sztuki. W 1961 wyznaczony na miejsce mandatowe w okręgu Białystok, ponownie objął mandat posła na Sejm (III kadencji), w którym był członkiem Komisji Pracy i spraw Socjalnych.

  Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.Małopolska – kraina historyczna Polski, obejmująca obecnie południowo-wschodnią część kraju, w górnym i częściowo środkowym dorzeczu Wisły oraz w dorzeczu górnej Warty; dzielnica historyczna Polski. Stolicą Małopolski jest Kraków.

  Odznaczony Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

  Bibliografia[]

 • Henryk Wosiński, Stronnictwo Demokratyczne w Polsce Ludowej. Cz. 3: Udział Stronnictwa w pracach parlamentu PRL w latach 1944-1968 (red. Wiktoria Beczek), Warszawa 1969
 • Arkadiusz Studniarek, Szkoła w Downarach, artykuł na portalu e-monki.pl
 • Strona sejmowa posła III kadencji
 • Adam Drążek, Przy czy obok władzy?: Stronnictwo Demokratyczne w województwie białostockim w latach 1945 - 1989: organizacja i działalność, Białystok 2005
 • Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Posłowie na Sejm PRL III kadencji zostali wybrani podczas wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu 16 kwietnia 1961.
  Podlasie (albo Podlasze; białoruski: Падляшша, Padlaszsza, Padlašša, ukraiński: Підляшшя, Pidlaszszia, litewski: Palenkė, łacina: Podlachia) – historyczna kraina Polski leżąca na Nizinie Podlaskiej. Historyczne Podlasie obejmuje centralną i południową część województwa podlaskiego, północny wschód i północ województwa lubelskiego oraz wschodni skrawek województwa mazowieckiego. Zamieszkana jest głównie przez Podlasian, a także w niektórych regionach przez Podlaszuków.
  Nauczyciel – osoba posiadająca potwierdzone osobiste predyspozycje i kompetencje poparte odpowiednim wykształceniem wyższym – kierunkowym oraz przygotowaniem pedagogicznym i zawodowym do nauczania formalnego w oświacie.
  Stronnictwo Demokratyczne (SD) – polska centrowa partia polityczna, założona 15 kwietnia 1939. W okresie II wojny światowej działała w ramach Polski Walczącej. W okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej partia sojusznicza wobec PZPR i posiadająca w każdej kadencji kilkudziesięciu przedstawicieli w Sejmie. W okresie III RP niewielkie ugrupowanie startujące z list różnych komitetów wyborczych, posiadające w różnych kadencjach pojedynczych przedstawicieli w Sejmie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.