• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jan Kmita - kasztelan

  Przeczytaj także...
  Piotr Kmita z Wiśnicza herbu Szreniawa (ur. 1442, zm. 1505) – wojewoda krakowski w latach 1501-1505, marszałek wielki koronny od 1494 roku, kasztelan sandomierski od 1499 roku, starosta spiski w 1478 roku, starosta sądecki w latach 1501-1505.Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.
  Starosta – urząd związany z zarządzaniem jednostką administracyjną. W Polsce urząd starosty został wprowadzony podczas panowania króla Wacława II (1291-1305) z czeskiej dynastii Przemyślidów w celu sprawniejszego zarządzania krajem. Stanowisko to na przestrzeni lat zmieniało swoje znaczenie i funkcje, znane jest też w sąsiednich krajach. Obecnie w Polsce funkcja starosty oznacza osobę kierującą powiatem.

  Jan Kmita (Sobieński, zwany Noskiem') herbu Szreniawa (zm. 1458/1460) – kasztelan przemyski (1448) i kasztelan lwowski (1448).

  Syn Mikołaja Kmity, kasztelana przemyskiego i Małgorzaty Michałowskiej Kurozwęckiej herbu Poraj.

  Przez matkę spokrewniony był z jednym z najwyższych dostojników świeckich ówczesnej Polski, kasztelanem krakowskim Mikołajem Białuchą z Michałowa i Kurozwęk. Bratem jego był Dobiesław Kmita (zm. 1478) – wojewoda sandomierski i lubelski. W latach 1456 – 57 – Stanisław, Mikołaj i Jan bracia z Wiśnicza, synowie Mikołaja z Sobnia, pozywali Jana Kmitę z Wiśnicza, kasztelana lwowskiego o gwałtowne zajęcie dóbr przypadłych in „sorte vulgariter loszem”: zamku Sobnia i wsi Załuż, Myczkowce, Bóbrka i inne.

  Maryna Mniszchówna, Marianna Mniczech, Maria Juriewna Mniszek (ros. Мари́на Ю́рьевна Мни́шек, Мариа́нна Мни́шек; ur. ok. 1588 w Laszkach Murowanych, zm. 1615 w Kołomnie) – carowa Rosji, koregentka Dymitra Samozwańca I.Mikołaj z Michałowa i Kurozwąk, Mikołaj Kurozwęcki, zwany "Białucha" (ok. 1370-1438) – wojewoda sandomierski, starosta i kasztelan krakowski.

  Żoną jego została przed 1453 r. Marta Wątroba. Ich synami byli:

 • Piotr Kmita z Wiśnicza (ok. 1442–1505) – wojewoda krakowski
 • Stanisław Kmita (ok. 1450–1511) – wojewoda bełski i ruski. Ożeniony z córką Przecława z Dmosic, (zm. 1474), starosty spiskiego, prapradziad carowej Maryny Mniszchówny, potem z Katarzyną Tarnowską, córką kasztelana krakowskiego Jana Amora Iuniora Tarnowskiego (1420/30-1500),
 • Andrzej Kmita (zm. 1493/94) – starosta bełski i biecki
 • Jan Kmita (zm. 1484) – bezdzietny
 • Mikołaj Kmita (zm. przed 1485 r.)
 • Ich córką była

  Przemyśl (łac. Praemislia, ros. Перемышль, ukr. Перемишль, niem. Prömsel) – miasto na prawach powiatu w południowo-wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim, położone nad Sanem.Kasztelan (łac. comes castellanus, komes grodowy, żupan; nazwa kasztelan pojawia się w XII w.) – urzędnik lokalny w średniowiecznej Polsce. Zajmował się administracją gospodarczą (ściąganiem danin na rzecz panującego), obroną i sądownictwem na terenie kasztelanii. Podlegali mu chorąży, wojski, sędzia grodowy i włodarz.
 • Barbara Kmita Wojtycka, h. Klucz – żona Jana Wojtyckiego
 • Dziadkiem Jana Kmity był Mikołaj z Michałowa i Kurozwęk (ok. 1370–1438)- wojewoda sandomierski, starosta i kasztelan krakowski, a pradziadkiem Krzesław Kurozwęcki (zm. 1392)- kasztelan sądecki, sandomierski, starosta łucki. Wnukiem był; Piotr Kmita Sobieński (1477–1553) wojewoda krakowski.

  Polski Słownik Biograficzny (PSB) – wielotomowa publikacja mająca na celu gromadzenie biografii zasłużonych, nieżyjących już osób związanych z Polską (również z Wielkim Księstwem Litewskim, z Rzecząpospolitą Obojga Narodów i ich lennami), mieszkających czy działających w kraju i za granicą – od czasów legendarnego Popiela począwszy, aż do roku 2000. Jan Amor Iunior Tarnowski herbu Leliwa (ur. 1420/30 w Tarnowie, zm. 5 czerwca lub 5 listopada 1500) – kasztelan sądecki (1461) i wojnicki (1463), wojewoda krakowski od 29 września 1479, kasztelan krakowski od 12 stycznia 1491.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Polski Słownik Biograficzny (t. 13 s. 91)
 • Franciszek Piekosiński- "Pieczęcie Polskie Wieków średnich" Kraków 1899
 • Warto wiedzieć że... beta

  Franciszek Ksawery Walerian Leonard Adolf Piekosiński, pierwotnie Piekusiński (ur. 3 lutego 1844 w Wiercanach, zm. 27 listopada 1906 w Krakowie) – polski historyk, heraldyk i prawnik, profesor UJ, członek Akademii Umiejętności.
  Piotr Kmita Sobieński hrabia na Wiśniczu herbu Szreniawa (łac. Petrus Kmita de Wisnicze, Petrus Cmitha in Wissnicze, również, Kmitha , ukr., Кміта Петро, słow., węg. Peter Kmita z Sobnia, ur. w 1477, zm. 31 października 1553 roku) – marszałek wielki koronny od 1529 roku, marszałek nadworny koronny w latach 1518-1529, wojewoda krakowski w latach 1536-1553, starosta generalny krakowski w latach 1533-1553, starosta spiski (1522–1553), wojewoda sandomierski od 1535 roku, kasztelan sandomierski od 1532 roku, kasztelan wojnicki w latach 1527-1532, starosta spiski od 1523 roku, starosta kolski od 1524 roku, starosta przemyski od 1511 roku.
  Dobiesław Kmita z Sobienia i Wiśnicza (zm. 1478) – polski szlachcic herbu Szreniawa, pierwszy wojewoda lubelski (1474-1478), wojewoda sandomierski (1478), kasztelan biecki (1458-1459), kasztelan wojnicki (1460-1463), kasztelan lubelski (1464-1474), starosta krzepicki.
  Stanisław Kmita Sobieński herbu Szreniawa, z łac. Stanislaus Kmitha de Vissnicze, castellanus Premisliensis, (ok. 1450 - 1511), z Wiśnicza, z Sobnia – wojewoda ruski (od 1507 do 1511 roku), kasztelan sanocki (do 1486 r.), podkomorzy przemyski (1489 r.) i starosta przemyski i spiski, wojewoda bełski (1501 r.).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.721 sek.