• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jan Innocenty Petrycy


  UWAGA: TA PODSTRONA MOŻE ZAWIERAĆ TREŚCI PRZEZNACZONE TYLKO DLA OSÓB PEŁNOLETNICH  Przeczytaj także...
  Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  Jan Innocenty Petrycy inne formy nazwiska: Petrici, Petricius, (ur. 27 grudnia 1592 we Lwowie, zm. 31 maja 1641 w Krakowie) – polski lekarz, balneolog, pisarz medyczny, historyk i historiograf. Nauczyciel księcia Dominika Ostrogskiego.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Syn Sebastiana i Anny Franc-Wenig. Wychowanek Akademii Krakowskiej, gdzie jako bakałarz nauk wyzwolonych wykładał Topiki Cycerona. Nieco później, uzyskawszy stopień doktora filozofii, poświęcił się sztuce lekarskiej. Doktorat medycyny uzyskał w Bolonii, gdzie został też radcą tamtejszej wszechnicy. W roku 1620 został profesorem medycyny i wymowy, a na podstawie zapisu ojca mianowany został (1621) pierwszym historiografem Akademii. W 1634 był dziekanem wydziału lekarskiego. Piastował także godność rajcy miejskiego Krakowa.

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  Twórczość[ | edytuj kod]

  Napisał m.in. Historia rerum in Polonia gestarum anno 1620 (1622), Comitia Sapientum (1628) i Princeps Polonus (1633). Obok licznych prac historycznych napisał pracę O wodach w Drużbaku i Łęckowej.

  Ważniejsze dzieła[ | edytuj kod]

 • Historia rerum in Polonia gestarum anno 1620, Kraków (1622?), drukarnia F. Cezary; wyd. następne pt. Rerum in Polonia ac praecipue belli cum Osmano Turcarum imperatore gesti finitique historia anno 1620 et 1621, Kraków 1632, drukarnia A. Piotrkowczyk; wyd. następne Kraków 1637 (Estreicher nie zna tej edycji - dostępna kopia cyfrowa)
 • Palaestra oratoria sive imitatio Ciceronis, Kraków 1624, drukarnia F. Cezary
 • Comitia Sapientum, Kraków 1628, drukarnia F. Cezary
 • Princeps Polonus, Kraków 1633, drukarnia F. Cezary
 • O wodach w Drużbaku i Łęckowej. O zażywaniu ich i pożytkach, przeciwko którym chorobom są pomocne, Kraków 1635, drukarnia A. Piotrkowczyk
 • Przydatek do wód (Kraków 1635, drukarnia A. Piotrkowczyk)
 • Listy i materiały[ | edytuj kod]

 • List do wojewody krakowskiego Jakuba Sobieskiego, dat. 28 listopada 1639, rękopis Biblioteka Czartoryskich nr 1651, s. 262-263 pt. Copia listu od JM Petricego doktora med. do JM Pana woj. krak., fragm. przytacza H. Barycz "Kilka rysów i spostrzeżeń z życia i charakteru Sebastiana Petrycego", Sebastian Petrycy, uczony doby Odrodzenia, Wrocław 1957, Monografie z Dziejów Nauki i Techniki nr 3, s. 20-21 i odb.
 • List od M. Sansiniusa, dat. w Rzymie w styczniu 1626, rękopis Biblioteka Jagiellońska nr 2363, s. 890
 • Oświadczenie A. Cellarego o zapisie na rzecz J. I. Petrycego, dat. w Krakowie 1638, rękopis Ossolineum nr 524/II
 • Utwór o autorstwie niepewnym[ | edytuj kod]

 • Historia moschovitica, Kraków 1641, drukarnia A. Piotrkowczyk; dzieło w druku nieskończone i bez karty tytułowej; rękopis prawdopodobnie znajdował się w Bibliotece w Dzikowie; zob. Estreicher XXIV, 208; (autorstwo przypisuje się również ojcu Jana, Sebastianowi Petrycemu)
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Wielka Ilustrowana Encyklopedia Gutenberga (1934-1939)
 • Ilustrowana Encyklopedia Trzaski, Everta i Michalskiego (1924-1927)
 • Izabella Teresińska, Petrycy Jan Innocenty, w: Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, tom III: Mia–R (koordynacja całości Roman Loth), Warszawa 2002, s. 239
 • Bibliografia Literatury Polskiej – Nowy Korbut, t. 3 Piśmiennictwo Staropolskie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1965, s. 96-97
 • Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Sebastian Petrycy z Pilzna inna forma nazwiska: Sebastianus Petricius Pilsnanus, (ur. 1554 w Pilźnie, zm. 22 kwietnia lub 7 grudnia 1626 w Krakowie) – polski lekarz, pisarz medyczny, filozof i tłumacz.
  Warto wiedzieć że... beta

  SUDOC (fr. Système Universitaire de Documentation, pol. Uniwersytecki System Dokumentacji) – centralny katalog informacji bibliograficznej francuskiego szkolnictwa wyższego.
  Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.
  Bolonia (wł. Bologna) – miasto w północnych Włoszech, położona jest między Padem a Apeninami na wysokości 54 m n.p.m. Stolica regionu Emilia-Romania.
  Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.