• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jan Everaerts

  Przeczytaj także...
  Oda – utwór liryczny, który charakteryzuje się wzniosłością tematu i stylu, sławi ideę, wydarzenie lub czas. Zwykle cechuje ją także zbiorowy podmiot wypowiedzi. Należała do najpopularniejszych form poezji klasycznej.The Latin Library - amerykańska baza tekstów łacińskich przygotowana przez Ad Fontes Academy, jeden z największych tego typu zbiór w sieci WWW. Każdy autor łaciński (np. Cyceron, Horacy, Owidiusz) stanowi jedną kategorię. Inne, odrębne, kategorie tworzą teksty z prawa rzymskiego, chrześcijańskie, średniowieczne i nowołacińskie. Osobną grupę stanowią tzw. rozmaitości (ang. miscellany). Teksty nie stanowią wydań krytycznych, choć często z nich pochodzą - o ich pochodzeniu informuje sekcja credits. Nie ma także ich tłumaczeń.
  Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych (ang.: Library of Congress) – największa biblioteka świata. Gromadzi ponad 142 mln różnego rodzaju dokumentów, ponad 29 mln książek, 58 mln rękopisów, 4,8 mln map i atlasów, 12 mln fotografii, 6 mln mikrofilmów, 3,5 mln dokumentów muzycznych, 500.000 filmów; wszystko w ponad 460 językach. 7% zbiorów to dokumenty w językach słowiańskich, w tym największy w USA zbiór polskich książek. Całość zajmuje 856 km półek. Biblioteka dysponuje (w 3 budynkach) 22 czytelniami ogólnymi, 3 wydzielonymi czytelniami dla kongresmenów oraz biblioteką sztuki (John F. Kennedy Center). Zatrudnia 5 tysięcy pracowników. Wyposażona jest w system komputerowy o pojemności 13 mln rekordów oraz w 3000 terminali. Pełni funkcję biblioteki narodowej.
  Jan Everaerts

  Jan Everaerts (znany także jako Jan Secundus, Janus Secundus, Johannes Secundus oraz Jan Drugi) (15 listopada 151125 września 1536) – łaciński poeta renesansowy, pochodzący z Niderlandów.

  Wczesne życie i edukacja[]

  Jan Everaerts urodził się w Hadze. jego ojciec Nicolaas Everaerts był znanym prawnikiem i przyjacielem Erazma z Rotterdamu.

  Elegia (gr. elegeia – pieśń żałobna) – utwór liryczny o treści poważnej, refleksyjny, utrzymany w tonie smutnego rozpamiętywania, rozważania lub skargi, dotyczący spraw osobistych lub problemów egzystencjalnych (przemijanie, śmierć, miłość); wyróżnia się elegie miłosne i patriotyczne. Należy do najbardziej charakterystycznych form liryki bezpośredniej.Pocałunek – akt polegający na kontakcie ust z ciałem innej osoby (np. ustami, policzkiem, dłonią) lub przedmiotem.

  W 1528 jego rodzina przeniosła się do Mechelen, gdzie Secundus napisał swoją pierwszą książkę, zawierającą elegie. W 1532 udał się ze swoim bratem Mariusem do Bourges, by studiować prawo pod kierunkiem słynnego prawnika Andrea Alciato.

  Kariera[]

  W 1533 udał się do swojego drugiego brata Grudiusa pracującego w hiszpańskim sądzie Karola V. Spędził tam dwa lata pracując jako sekretarz arcybiskupa Toledo. Wrócił do Mechelen z powodu choroby, i zmarł w Saint-Amand we wrześniu 1536 w wieku 24 lat.

  Dzieła[]

  Secundus był płodnym pisarzem i w swoim krótkim życiu stworzył kilka tomów z elegiami, epigramatami, odami i epitalamiami, a także trochę dzieł prozatorskich (powieści epistolarne oraz itineraria).

  Francesco Petrarca (ur. 20 lipca 1304 w Arezzo, zm. 19 lipca 1374 w Arqua) – jeden z pierwszych renesansowych poetów pochodzący z Italii. Pisał zarówno po włosku (nazywanym wówczas volgare – językiem pospolitym), jak i po łacinie. Był tercjarzem franciszkańskim.Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.

  Jego najsłynniejszym dziełem była 'Liber Basiorum' (Księga Pocałunków, pierwsze kompletne wydanie w 1541), krótki zbiór dziewiętnastu wierszy, których wspólnym tematem jest pocałunek. 'Liber Basiorum' (w skrócie 'Basia' – pocałunki) nawiązywały do twórczości Katullusa (w szczególności do wierszy 5 i 7) i niektórych wierszy z Antologii Palatyńskiej. Secundus osadzał swoją poezję, zarówno pod względem stylistycznym, jak i tematycznym, w neokatullańskiej tradycji. Motyw pocałunku został przez poetę wykorzystany do przedstawienia następujących tematów: obraz naturalnej płodności; 'arytmetyka' całowania; pocałunki jako pożywienie lub lekarstwo; pocałunki, które ranią lub uśmiercają; wymiana dusz poprzez pocałunek. Secundus wprowadził także do swoich wierszy elementy neoplatonizmu i petrarkizmu.

  Toledo (łac.: Toletum, arab.: طليطلة Ṭulayṭulah) – miasto w środkowej Hiszpanii (ok. 70 km na południe od Madrytu), ok. 83 tys. mieszk. (2011) i pow. 232,1 km². Leży na wzgórzu w zakolu rzeki Tag. Stolica wspólnoty autonomicznej Kastylia-La Mancha i prowincji Toledo. Ośrodek przemysłu lekkiego, spożywczego i rzemiosła artystycznego. Znany ośrodek turystyczny, kultu religijnego – siedziba prymasów Hiszpanii. Jeden z najcenniejszych klejnotów hiszpańskiej architektury. Wielu znanych ludzi i artystów urodziło się lub mieszkało w Toledo, m.in. Al-Zarqali, Garcilaso de la Vega, Eleanor z Toledo, Alfons X Mądry i El Greco.Niderlandy – historyczna nazwa nizinnych terenów u ujścia Renu, Mozy i Skaldy do Morza Północnego, z czasem rozciągnięta również na Ardeny i sąsiednie wyżyny (dzisiejsza Belgia, Holandia i Luksemburg).

  Linki zewnętrzne[]

 • Wiersze Johannesa Secundus Angielskie tłumaczenia dzieł poety
 • 'Basia' Janusa Secundusa, The Latin Library
 • Andrea Alciato (Andreas Alciatus, ur. 8 maja 1492 w Alzate Brianza, zm. 12 stycznia 1550 w Pawii) – włoski humanista i prawnik.Renesans lub odrodzenie (z fr. renaissance – odrodzenie) – okres w historii kultury europejskiej, obejmujący przede wszystkim XV i XVI wiek, określany często jako "odrodzenie sztuk i nauk" oraz koncepcja historiozoficzna odnosząca się do historii kultury włoskiej od Dantego do roku 1520 (Il Rinascimento).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Erazm z Rotterdamu (łac. Desiderius Erasmus Roterodamus, właściwie Geert Geerts [Gerhard Gerhardson]. Urodził się w Rotterdamie. Data jego urodzenia nie jest dokładnie znana, niektóre źródła podają 28 października 1466 roku, inne 1467 roku. Zmarł 12 lipca 1536 w Bazylei) – niderlandzki filolog, filozof, pedagog, jeden z czołowych humanistów renesansu (książę humanistów), propagator kultury antycznej, pisarz, myśliciel chrześcijański, katolicki duchowny (oskarżony o herezję). Głosił, że człowiek z natury jest dobry, zło zaś pochodzi z niewiedzy.
  Neoplatonizm – filozofia powstała w II wieku n.e. w Aleksandrii pod wpływem myśli Platona oraz pogańskiej myśli religijnej.
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.
  Antologia palatyńska – jest to zbiór epigramatów około 320 poetów greckich z różnych epok - od czasów hellenistycznych do bizantyjskich. Wiersze zebrał w Bizancjum około 900 roku Konstantyn Kefalas. Około roku 980 Antologia została rozszerzona do 15 ksiąg (3700 epigramatów). W 1606 roku została odnaleziona w Bibliotece Palatyńskiej (stąd nazwa) w Heidelbergu.
  Gaius Valerius Catullus (urodzony pomiędzy 87 a 82 p.n.e. – zmarł nie wcześniej niż w 54 p.n.e. i nie później niż w 32 p.n.e.), poeta rzymski pochodzący z Werony, należący do grupy neoteryków, jedyny ich przedstawiciel, którego utwory zachowały się w większej liczbie.
  Epitalamium (łac. z gr. Epithalámios – pieśń weselna, od epí– na oraz thálamos – sypialnia małżeńska) – gatunek liryki chóralnej, pieśń na cześć nowożeńców, pierwotnie wykonywana przez chór młodych kobiet lub mężczyzn pod komnatą panny młodej lub sypialnią nowożeńców; później również każdy utwór pochwalny napisany z okazji ślubu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.