• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jan Ekemezie Okoro

  Przeczytaj także...
  Bp dr Heinz Georg Lederleitner (ur. 13 kwietnia 1958 w Wiedniu) - biskup starokatolicki, zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego Austrii. Członek Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej, należy do austriackiej gałęzi Ewangelickiego Bractwa św. Michała.Kościół Starokatolicki w Republice Czeskiej (cz: Starokatolická církev v České republice) – kościół starokatolicki, będący członkiem Unii Utrechckiej Kościołów Starokatolickich (2,7 tys. wiernych). Kościół należy również do Krajowej Rady Ekumenicznej, Światowej Rady Kościołów i Konferencji Kościołów Europejskich. Organem prasowym wspólnoty jest "Communio." Zwierzchnikiem kościoła jest biskup Dušan Hejbal.
  12 sierpnia jest 224. (w latach przestępnych 225.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 141 dni.
  .mw-parser-output table.duchowny-ksiadz td.naglowek{color:white!important;background:black!important}.mw-parser-output table.duchowny-biskup td.naglowek{color:white!important;background:#E56DC4!important}.mw-parser-output table.duchowny-patriarcha td.naglowek{color:white!important;background:#BA55D3!important}.mw-parser-output table.duchowny-kardynal td.naglowek{color:white!important;background:#FF2400!important}.mw-parser-output table.duchowny-papiez td.naglowek{color:black!important;background:gold!important}.mw-parser-output table.duchowny-cywil td.naglowek{color:black!important;background:#C0C0C0!important}.mw-parser-output table.duchowny-ksiadz tr.naglowek{color:white!important;background:black!important}.mw-parser-output table.duchowny-biskup tr.naglowek{color:white!important;background:#E56DC4!important}.mw-parser-output table.duchowny-patriarcha tr.naglowek{color:white!important;background:#BA55D3!important}.mw-parser-output table.duchowny-kardynal tr.naglowek{color:white!important;background:#FF2400!important}.mw-parser-output table.duchowny-papiez tr.naglowek{color:black!important;background:gold!important}.mw-parser-output table.duchowny-cywil tr.naglowek{color:black!important;background:#C0C0C0!important}

  Bp dr Jan Ekemezie Okoro (ur. 12 sierpnia 1949 w Kano) – biskup Kościoła Starokatolickiego Austrii od roku 2008. Sprawuje również opiekę nad starokatolikami w Chorwacji.

  Kościół Starokatolicki Austrii (de: Altkatholische Kirche Österreichs) - kościół starokatolicki (14,5 tys. wiernych), będący członkiem Unii Utrechckiej Kościołów Starokatolickich, Krajowej Rady Ekumenicznej (w Austrii) i Światowej Rady Kościołów. Organem prasowym kościoła jest "Altkatholische Kirchenzeitung". Zwierzchnikiem kościoła jest biskup dr Jan Ekemezie Okoro.Bp Dušan Hejbal (ur. 16 lipca 1951 w Pradze) – biskup (zwierzchnik) Kościoła Starokatolickiego w Republice Czeskiej. Od 2008 roku reprezentuje Kościół Starokatolicki w Szwecji i Danii na Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich.

  Jan Ekemezie Okoro urodził się w nigeryjskiej miejscowości Kano, w 1994 roku uzyskał austriackie obywatelstwo. Studiował psychologię, filozofię i teologię. W Kościele Starokatolickim Austrii jest od 1999 roku. Wcześniej był rzymskokatolickim kapłanem.

  17 listopada 2007 ks. Jan Ekemezie Okoro został wybrany biskupem Kościoła Starokatolickiego w Austrii. Nowy biskup zastąpił odchodzącego w stan spoczynku bpa Bernarda Heitza. Konsekracja biskupa odbyła się 2 lutego 2008 roku w wiedeńskim kościele ewangelickim, sakry biskupiej udzielili: abp Joris Vercammen (Kościół Starokatolicki w Holandii), bp Dušan Hejbal (Kościół Starokatolicki w Republice Czeskiej) i bp Fritz René Müller (Kościół Chrześcijańskokatolicki w Szwajcarii).

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Nigeria, Republika Federalna Nigerii (ang. Federal Republic of Nigeria) – państwo w Afryce Zachodniej nad Zatoką Gwinejską, najludniejsze na kontynencie afrykańskim. Nazwa państwa pochodzi od rzeki Niger, a pierwszy raz pojawiła się w artykule gazety The Times z 1897 roku. Sąsiaduje z Beninem, Nigrem, Czadem i Kamerunem.

  Z końcem 2015 roku bp Jan Okoro przeszedł na emeryturę. 24 października 2015 roku ks. dr Heinz Lederleitner został wybrany na nowego zwierzchnika. W dniu 13 lutego 2016 roku ks. dr Lederleitner został wyświęcony na biskupa przez arcybiskupa Utrechtu dr Jorisa Vercammena.


  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Joris August Odilius Ludovicus Vercammen (ur. 1952 w Lier) – arcybiskup Utrechtu Kościoła Starokatolickiego w Holandii, doktor teologii, przewodniczący Unii Utrechckiej Kościołów Starokatolickich i Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich.
  Warto wiedzieć że... beta

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Kościół Chrześcijańskokatolicki w Szwajcarii (de: Christkatholische Kirche der Schweiz) – kościół starokatolicki, będący członkiem Unii Utrechckiej Kościołów Starokatolickich. Kościół należy również do Światowej Rady Kościołów, Konferencji Kościołów Europejskich oraz Rady Kościołów Chrześcijańskich w Szwajcarii. Organem prasowym wspólnoty jest "Christkatholisches Kirchenblatt." Zwierzchnikiem Kościoła jest bp dr Harald Rein.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Wiedeń (niem. Wien, dialekt Wean) – stolica i największe miasto Austrii. Znajduje się w północno-wschodniej części kraju, nad Dunajem. Jest miastem statutarnym, tworząc jednocześnie odrębny kraj związkowy.
  Kościół Starokatolicki w Holandii (nl: De Oud-Katholieke Kerk van Nederland) – kościół starokatolicki zwany niekiedy Kościołem Utrechckim, będący wiodącym członkiem Unii Utrechckiej Kościołów Starokatolickich. Zwierzchnikiem kościoła jest arcybiskup Utrechtu dr Joris August Odilius Ludovicus Vercammen.
  Kościół Starokatolicki w Chorwacji (hr: Hrvatska Katolicka Crkva ) - kościół starokatolicki, będący pod jurysdykcją Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich członkiem. Organem prasowym wspólnoty jest "Hrvatski Katolicki Glasnik." Zwierzchnikiem kościoła jest ks. dr Vitomir Burek, wspólnotę w MKBS reprezentuje bp dr Jan Ekemezie Okoro.
  Bp Bernhard Heitz (ur. 1 marca 1942 r. w Rosendahl, Niemcy) - Biskup (zwierzchnik) Kościoła Starokatolickiego Austrii w latach 1994 - 2007.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.