• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jan Dychdalewicz

  Przeczytaj także...
  Powiat łódzki – powiat utworzony przez władze rosyjskie w 1867 roku i istniejący do roku 1975 na terenie obecnych powiatów: łódzkiego wschodniego, pabianickiego, zgierskiego, łaskiego i piotrkowskiego. Jego ośrodkiem administracyjnym była Łódź, która nie była częścią powiatu, ponieważ stanowiła miasto wydzielone jako gmina na prawach powiatu.II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.
  Wojewoda (łac. comes palatinus) – organ administracji państwowej w Polsce, a w przeszłości także w innych krajach słowiańskich i bałkańskich: w Czechach, Rosji, Bułgarii, Mołdawii i Siedmiogrodzie.

  Jan Jerzy Dychdalewicz (ur. 3 lutego 1888 w Krakowcu, zm. 2 września 1933 we Lwowie) – polski prawnik, urzędnik samorządowy w II RP, m.in. starosta i wicewojewoda lwowski.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Jan Jerzy Dychdalewicz urodził się w 1888 w Krakowcu w ówczesnym powiecie jaworowskim. Kształcił się w Filii C. K. Gimnazjum w Samborze. Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Lwowskiego

  Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.Starosta – urząd związany z zarządzaniem jednostką administracyjną. W Polsce urząd starosty został wprowadzony podczas panowania króla Wacława II (1291-1305) z czeskiej dynastii Przemyślidów w celu sprawniejszego zarządzania krajem. Stanowisko to na przestrzeni lat zmieniało swoje znaczenie i funkcje, znane jest też w sąsiednich krajach. Obecnie w Polsce funkcja starosty oznacza osobę kierującą powiatem.

  Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wstąpił do służby samorządowej II Rzeczypospolitej. Sprawował stanowisko sekretarza rady powiatu powiatu samborskiego, urzędy starosty powiatu starosamborskiego, powiatu lubaczowskiego, powiatu łaskiego (od początku 1926, równolegle był radcą wojewódzkim). Następnie pełnił funkcję naczelnika wydziału administracyjnego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, po czym sprawował stanowisko starosty powiatu łódzkiego od 1926 do 1927. Od 14 marca 1927 był naczelnikiem wydziału w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi. 21 sierpnia 1929 został starostą grodzkim w Łodzi. Od początku 1932 był wicewojewodą lwowskim.

  Krakowiec (ukr. Краковець - Krakoweć, Краківець - Krakiweć, niem. Krakowitz), osiedle typu miejskiego w obwodzie lwowskim, rejon jaworowski Ukrainy; na Płaskowyżu Tarnogrodzkim, nad rzeką Szkło i Stawem Krakowieckim.II Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Samborze – polska szkoła z siedzibą w Samborze w okresie II Rzeczypospolitej, od 1938 o statusie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego.

  Działał społecznie we Lwowie. W 1920 był członkiem ochotniczej Legii Obywatelskiej. Pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Przyjaciół Związku Strzeleckiego. W lutym 1930 został wybrany członkiem zarządu Łódzkiego Klubu Lotniczego

  W 1933 wskutek ciężkiej choroby był leczony w szpitalu powszechnym we Lwowie. Zmarł 2 września 1933 w szpitalu powszechnym we Lwowie. Został pochowany 4 września 1933 na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

  Był żonaty.

  Ilustrowana Republika – dziennik wydawany w okresie II Rzeczpospolitej w Łodzi. Redakcja i administracja pisma mieściła się przy ulicy Piotrkowskiej 49.Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego - utworzony został 1784 roku wraz z powstaniem Uniwersytetu Lwowskiego i działał jako polski ośrodek nauki prawa do drugiej wojny światowej. Od 1939 jest jednym z wydziałów w strukturze Uniwersytetu Lwowskiego Iwana Franki (przed 1939 Uniwersytetu Jana Kazimierza).

  Odznaczenia[ | edytuj kod]

 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,
 • Złoty Krzyż Zasługi (6 marca 1930).
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Wojskowe Biuro Historyczne, wbh.wp.mil.pl [dostęp 2020-04-14].
  2. Zmarł wicewojewoda lwowski. „Głos Narodu”, s. 1, Nr 237 z 4 września 1933. 
  3. W źródłach (np. w sprawozdaniu gimnazjum w Samborze i w „Dzienniku Urzędowym Województwa Tarnopolskiego”) pojawiała się także forma nazwiska Dyhdalewicz.
  4. Sprawozdanie Kierownika Filii C. K. Gimnazyum w Samborze za rok szkolny 1912/13. Sambor: Fundusz Naukowy, 1913, s. 62.
  5. Pochwała. „Dziennik Urzędowy Województwa Tarnopolskiego”, s. 5, nr 7 z 1 lipca 1922. 
  6. Przysposobienie Wojskowe na terenie P. K. U. Jarosław. „Ziemia Rzeszowska i Jarosławska”, s. 6, nr 18 z 1 maja 1925. 
  7. Ruch służbowy. „Dziennik Urzędowy Województwa Lwowskiego”. Nr 2, s. 1, 1 lutego 1926. 
  8. 170. Ruch służbowy. „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych”. Nr 1 i 2, s. 167, 30 czerwca 1927. 
  9. Nowy starosta grodzki w Łodzi. „Echo”, s. 1, nr 216 z 24 sierpnia 1929. 
  10. Łódź przed najdonioślejszym wydarzeniem sportowym. Organizacja Klubu Lotniczego. „Hasło Łódzkie”, s. 7, Nr 71 z 13 marca 1930. 
  11. Znacznie lepszy stan zdrowia p. wicewojewody Dychdalewicza. „Wschód. Prasowa Agencja Informacyjna”, s. 1, nr 346 z 8 sierpnia 1933. 
  12. Pogrzeb wicewojewody lwowskiego ś. p. Jana Dychdalewicza. „Wschód. Prasowa Agencja Informacyjna”, s. 3, nr 368 z 4 września 1933. 
  13. Kondolencje. „Wschód. Prasowa Agencja Informacyjna”, s. 2, nr 368 z 4 września 1933. 
  14. M.P. z 1930 r. nr 60, poz. 89 „za zasługi na polu pracy społecznej”.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Zgon wicewojewody lwowskiego ś. p. Dychdalewicza. „Wschód. Prasowa Agencja Informacyjna”, s. 1, nr 367 z 2 września 1933. 
 • Zgon wicewojewody Dychdalewicza wywołał szczery żal wśród społeczeństwa łódzkiego. „Ilustrowana Republika”, s. 1, nr 245 z 3 września 1933. 
 • Powiat samborski - powiat województwa lwowskiego II Rzeczypospolitej. Jego siedzibą było miasto Sambor. 1 kwietnia 1932 r. zniesiono powiat starosamborski a część jego terytorium włączono do powiatu samborskiego. 1 sierpnia 1934 r. dokonano nowego podziału powiatu na gminy wiejskie.Powiat starosamborski - powiat województwa lwowskiego II Rzeczypospolitej. Jego siedzibą było miasto Stary Sambor. 1 kwietnia 1932 roku został zniesiony a jego terytorium włączone do powiatów samborskiego i turczańskiego .
  Warto wiedzieć że... beta

  Powiat lubaczowski (do 1922 r. powiat cieszanowski) – powiat województwa lwowskiego II Rzeczypospolitej. Jego siedzibą było miasto Lubaczów
  Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.
  Krzyż Zasługi – polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku i nadawane do chwili obecnej.
  Głos Narodu - dziennik ukazujący się w Krakowie w latach 1893-1939. Reprezentował poglądy klerykalne i antysemickie. Nawoływał do bojkotu sklepów niechrześcijańskich. W latach trzydziestych, po zmianie właściciela, stał się gazetą prorządową.
  Związek Strzelecki (popularnie nazywany „Strzelcem”) – paramilitarna organizacja społeczno-wychowawcza powstała w 1910 roku we Lwowie i działająca do 1914 r. będąca podstawą budowania struktur wojskowych Legionów Polskich. Nazwę tę nosiła organizacja paramilitarna w okresie 1918–1939. Do tradycji Związku nawiązują niektóre istniejące obecnie organizacje paramilitarne.
  Cmentarz Łyczakowski – najstarsza zabytkowa nekropolia Lwowa, położona we wschodniej części miasta na malowniczych wzgórzach wśród specjalnie zaprojektowanego, starego drzewostanu tworzącego szereg alei. Jest miejscem pochówku wielu zasłużonych dla Polski i Ukrainy ludzi kultury, nauki i polityki. Na cmentarzu znajduje się wiele zabytkowych nagrobków o wysokiej wartości artystycznej, przedstawiających alegoryczne postaci i wizerunki zmarłych, a także liczne kaplice, edykuły, kolumny i obeliski, w różnych stylach.
  Województwo lwowskie – polskie województwo ze stolicą we Lwowie istniejące od 23 grudnia 1920 roku (od 1944 r. w okrojonej postaci) do 18 sierpnia 1945 roku, gdy zostało przekształcone w województwo rzeszowskie. Do 1944 r. głównymi miastami województwa były Lwów, Borysław, Drohobycz, Jarosław, Krosno, Przemyśl, Rawa Ruska, Rzeszów, Sambor, Sanok i Żółkiew, a po 1944 r. Rzeszów, Jarosław, Krosno, Przemyśl, Sanok, Gorlice, Jasło, Mielec. Powierzchnia województwa wynosiła 28,4 tys. km². Województwo liczyło 27 powiatów, 58 miast, 252 gminy wiejskie (stan na 30.9.1934).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.039 sek.