• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jan - staw

  Przeczytaj także...
  Szuwar trzcinowy, zespół trzciny pospolitej, trzcinowisko (Phragmitetum australis) – syntakson w randze zespołu budowany przez słodkowodny makrofit: trzcinę pospolitą. Należy do klasy zespołów szuwarowych Phragmitetea.Dicrano-Pinion – syntakson w randze związku należący do klasy borów szpilkowych Vaccinio-Piceetea (zobacz też las iglasty). W zasadzie pokrywa się z tradycyjnym pojęciem borów sosnowych (choć zaliczane do niego są występujące na podobnych siedliskach lasy mieszane, a nawet liściaste).
  Gmina Milicz – gmina miejsko-wiejska w województwie dolnośląskim, w powiecie milickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie wrocławskim.

  Jan (także: Joachim, Jachów) – staw rybny zlokalizowany w rezerwacie przyrody Stawy Milickie (kompleks Potasznia), na wschód od wsi Joachimówka (gmina Milicz), w której znajduje się siedziba zakładu rybackiego Potasznia.

  Stawy Milickie – wielki zespół stawów rybnych (m.in. Krośnice, Potasznia, Radziądz, Ruda Sułowska i Stawno) położony w kotlinowatych rozszerzeniach doliny Baryczy, w okolicach Milicza i Żmigrodu.Olsza, olcha (Alnus Mill.) – rodzaj drzew i krzewów z rodziny brzozowatych obejmujący ok. 25-37 gatunków, spośród których typowym jest Alnus glutinosa (L.) Gaertn.. Gatunki te spotykane są w strefie umiarkowanej i borealnej półkuli północnej. Olsze mają brodawki korzeniowe, w których żyją promieniowce z rodzaju Actinomycetes, mające zdolność asymilowania wolnego (atmosferycznego) azotu.

  Staw powstał w miejscu wyrobisk rudy darniowej, wydobywanej tu przez Joachima von Maltzana od XVII wieku. Jest najstarszym w kompleksie Potasznia i jednym z większych oraz bardziej interesujących krajobrazowo na terenie Stawów Milickich. Posiada urozmaiconą linię brzegową. Od północy styka się z wydmami porośniętymi przez sosnowy bór, a od wschodu przechodzi w mokradła. Na olszynowych i szuwarowych wyspach zamieszkują liczne gatunki ptaków wodno-błotnych.

  Joachimówka wieś położona w województwie dolnośląskim, w gminie Milicz w pobliżu wsi Potasznia zwana także Starą Potasznią.Rezerwat przyrody Stawy Milickie – ornitologiczny rezerwat przyrody znajdujący się na terenie Doliny Baryczy, wchodzący w skład Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy. Obejmuje pięć niezależnych kompleksów stawów, które położone są w środkowej i wschodniej części Parku Krajobrazowego. Są to:

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Stawy Milickie
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, mapa turystyczna, Daunpol, Warszawa, 2013, ​ISBN 978-83-7475-875-8
  2. tablica informacyjna in situ
  Ruda darniowa – powstająca na torfowiskach i innych podmokłych terenach skała osadowa o niewielkiej zawartości żelaza (w postaci limonitu). Na terenie Polski dość powszechna, w celu uzyskania żelaza przetapiana była już od III w. p.n.e. i aż do XX w. (początkowo w piecach dymarkowych).
  Reklama

  Czas generowania strony: 1.133 sek.