• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jan - hrabia Kleve

  Przeczytaj także...
  Beneficjum (łac. beneficium – dobrodziejstwo) – dożywotnie prawo czerpania dochodów związanych z piastowaniem określonego urzędu istniejące od około X wieku w stosunkach kościelnych. W terminologii świeckiej także nadanie gruntu wasalowi przez seniora, czasowe albo dożywotnie, jako honorowe wynagrodzenie albo w zamian za służbę wasalną, później dziedziczne.Dytryk VII (według innych wersji numeracji: IX lub VIII) (ur. ok. 1291 r., zm. 7 lipca 1347 r.) – hrabia Kleve od 1310 lub 1311 r.
  Kanonik (łac. canonicus) – wczesnośredniowieczna nazwa duchownych, żyjących według reguł kanonicznych przy kościołach biskupich (katedrach); obecnie kapłan uhonorowany tą godnością za szczególne zasługi dla Kościoła lokalnego, zobowiązany do sprawowania określonych obrzędów liturgicznych wraz z innymi kanonikami lub miejscowym biskupem.

  Jan (ur. ok. 1292/1293 r., zm. 19 listopada 1368 r.) – hrabia Kleve od 1347 r., ostatni hrabia Kleve z rodzimej dynastii.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Jan był synem hrabiego Kleve Dytryka VI (VIII/VII) i jego drugiej żony Małgorzaty, córki Eberharda I, hrabiego Kiburg z bocznej linii Habsburgów. Jako trzeci, najmłodszy męski potomek Dytryka został przeznaczony do stanu duchownego. Już jako dziecko otrzymywał dochodowe beneficja – już w 1310 r. był kanonikiem m.in. w Kolonii, Trewirze, Utrechcie i Xanten.

  Renald III (ur. 13 maja 1333 r., zm. 4 grudnia 1371 r.) – książę Geldrii i hrabia Zutphen od 1343 do 1361 r. i ponownie w 1371 r.Habsburgowie – dynastia niemiecka (von Habsburg). Założycielem dynastii był Guntram Bogaty (X wiek). Nazwa rodziny wywodzi się od pierwszej posiadłości rodu, zamku Habsburg (od staro-wysoko-niemieckiego hab lub haw – przejście, przeprawa przez rzekę; legendarna etymologia od niem. Habichtsburg – Jastrzębi Zamek) położonego w kantonie Aargau w Szwajcarii. Przedstawiciele dynastii panowali m.in. w krajach niemieckich i włoskich, Świętym Cesarstwie Rzymskim, Czechach, Hiszpanii, Portugalii, Burgundii, na Węgrzech (a co za tym idzie także w Chorwacji) i w Siedmiogrodzie, w Niderlandach, na Śląsku oraz hiszpańskich i portugalskich koloniach w Azji i obu Amerykach. Dynastia w linii męskiej wygasła w 1740. Ostatnia z rodu Maria Teresa Habsburg wraz z mężem cesarzem Franciszkiem I Lotaryńskim założyła nową dynastię Habsbursko-Lotaryńską.

  Gdy w 1310 lub 1311 r. zmarł nie pozostawiając męskiego potomka jego najstarszy brat Otto, hrabią Kleve został drugi brat Jana, Dytryk VII (IX/VIII). Jan wsparł go w obronie tronu przed zakusami wdowy po Ottonie, Mechtyldy z Virneburga. W podzięce jego brat w 1318 r. wydzielił mu część terytorium hrabstwa z Linn i miasto Orsoy (obecnie część Rheinbergu). Jan nadal kontynuował karierę duchowną, obejmując kolejne stanowiska, zabezpieczał sobie jednak także możliwość porzucenia jej (uzyskał dyspensę papieską zwalniającą go od wyższych święceń), ponieważ Dytryk nie mógł doczekać się syna. Współpraca między braćmi układała się dobrze z wyjątkiem okresu między 1333 i 1338 r., gdy Dytryk próbował doprowadzić do zapewnienia dziedzictwa po sobie swoim córkom, z pominięciem Jana.

  Emmerich am Rhein - miasto w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w rejencji Düsseldorf, w powiecie Kleve. Według danych na rok 2010 liczy 29 571 mieszkańców. Szacuje się że Polacy stanowią koło 12% ludności miasta.Renald II zwany Czarnym (ur. ok. 1295 r., zm. 12 października 1343 r. w Arnhem) – hrabia Geldrii i Zutphen od 1326 r., w 1339 r. wyniesiony do rangi księcia Geldrii.

  W 1338 r. Dytryk uznał prawo Jana do następstwa (chyba że urodziłby się Dytrykowi syn) i stopniowo zwiększał się udział Jana w zarządzaniu księstwem. Gdy Dytryk zmarł w 1347 r., Jan został jego następcą jako hrabia Kleve, obejmując tron właściwie bez problemów (roszczenia jego bratanicy Małgorzaty, żony hrabiego Mark Adolfa II nie znalazły w hrabstwie większego odzewu). Jednocześnie Jan porzucił duchowe beneficja, a w 1348 r. poślubił Mechtyldę, córkę księcia Geldrii Renalda II.

  Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników Św. Jana, z Jerozolimy, z Rodos i z Malty (pot. szpitalnicy, joannici, kawalerowie maltańscy) – katolicki zakon rycerski.Karol IV Luksemburski (ur. 14 maja 1316 w Pradze, zm. 29 listopada 1378 tamże) – syn i następca Jana Luksemburskiego oraz Elżbiety, córki króla Wacława II, siostry króla Wacława III – z dynastii Przemyślidów. Margrabia Moraw od 1334, hrabia Luksemburga 1346–1353, król rzymski od 1346, król czeski od 1346 jako Karol I, Święty Cesarz Rzymski od 1355, margrabia Brandenburgii 1373-1378. Na chrzcie otrzymał zwyczajowe u Przemyślidów imię Wacław, ale przy bierzmowaniu przyjął imię Karol.

  Wsparcie dla cesarza Ludwika IV Bawarskiego, a następnie Karola IV Luksemburskiego zaowocowało nabytkami terytorialnymi (Rindern, obecnie część Kleve). W okresie czarnej śmierci sprowadził do Dinslaken joannitów. Zaangażował się w długotrwałe walki w Geldrii między swoimi szwagrami Renaldem III i Edwardem I (po stronie Renalda). Zyskał przy tym w 1355 r. miasto Emmerich, ale wojna ta opustoszyła hrabiowski skarbiec, a ponadto zapewniła wrogiego sąsiada po zwycięstwie Edwarda w 1361 r. Kłopoty finansowe zmusiły Jana do reform wewnętrznych, którym hrabstwo Kleve zawdzięczało bardzo nowoczesny i skuteczny system zarządzania. Wspierał też rozwój miast, m.in. nadał prawa miejskie Uedem i założył Griethausen (obecnie część Kleve).

  Dinslaken - miasto w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w rejencji Düsseldorf, w powiecie Wesel. W 2010 r. miasto to na powierzchni 47,67 km² zamieszkiwało 69 472 osoby.Rheinberg - miasto w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w rejencji Düsseldorf, w powiecie Wesel. W 2010 roku liczyło 31 587 mieszkańców.

  Ze związku z żoną Mechtyldą Jan nie mógł doczekać się potomków, a był ostatnim męskim przedstawicielem rodu hrabiów Kleve. Początkowo starał się zapewnić następstwo tronu swojemu siostrzeńcowi, Dytrykowi z Hoorn (synowi siostry Jana, Irmgardy, oraz Gerarda z Hoorn). Dytryk zasiadał w jego radzie książęcej i niekiedy pełnił funkcję namiestnika. Na przełomie lat 50. i 60. XIV w. Jan przeniósł jednak swe plany na hrabiego Mark Engelberta III i jego młodszego brata Adolfa, którzy byli synami bratanicy Jana, Małgorzaty (najstarszej córki Dytryka VII).

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  Jan zmarł w 1368 r. jako ostatni męski przedstawiciel rodu hrabiów Kleve, panujących tu od XI w. Sukcesja w hrabstwie przypadła Adolfowi I z Mark. Jan został pochowany w kolegiacie w Kleve, obok swego brata Dytryka.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Wilhelm Janssen: Johann, Graf von Kleve (seit 1347). W: Neue Deutsche Biographie. T. 10. Berlin: Duncker & Humblot, 1974, s. 491–492. [dostęp 2016-01-19].
 • Woldemar Harleß: Johann, Graf von Cleve. W: Allgemeine Deutsche Biographie. T. 14. Leipzig: Verlag von Dunckler & Humblot, 1881, s. 206–208. [dostęp 2016-01-19].
 • Manuel Hagemann: Johann (1292/ 1293-1368), Graf von Kleve (1347-1368). W: Portal Rheinische Geschichte [on-line]. 2012-10-09. [dostęp 2018-08-01].
 • Johann, Graf von Kleve (1347-1368). W: Genealogie Mittelalter: Mittelalterliche Genealogie im Deutschen Reich bis zum Ende der Staufer: Materialsammlung [on-line]. [dostęp 2016-01-19].
 • Johann I. Graf v.Cleve. W: WW-Person [on-line]. [dostęp 2016-01-19].
 • Sakrament święceń, święcenia kapłańskie, kapłaństwo, święcenia – sakrament w Kościele katolickim, także Kościołach prawosławnych, anglikańskich i starokatolickich, który nadaje władzę uświęcania, tj. udzielania innych sakramentów.Ludwik IV Bawarski (Ludwik IV Wittelsbach) (ur. 1 kwietnia 1282 w Monachium, zm. 11 października 1347 w Puch k. Fürstenfeldbruck) – książę Bawarii od 1294, hrabia Palatynatu od 1329, król niemiecki od 1314, Święty Cesarz Rzymski od 1328. Był pierwszym królem i cesarzem Niemiec z rodu Wittelsbachów.
  Warto wiedzieć że... beta

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Hrabstwo Mark (niem. Grafschaft Mark) było państwem wchodzącym w skład Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego i leżało na obszarze dzisiejszej Nadrenii Północnej-Westfalii. Terytorium hrabstwa znajdowało się po obu stronach rzeki Ruhry i ciągnęło się wzdłuż rzek Volme i Lenne.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Uedem – miejscowość i gmina w zachodnich Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w rejencji Düsseldorf, w powiecie Kleve.
  Księstwo Kleve (niem. Herzogtum Kleve) było państwem wchodzącym w skład Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego i leżało na obszarach dzisiejszych Niemiec (część Nadrenii Północnej-Westfalii) i Holandii (część Limburgii, Brabancji Północnej i Geldrii). Jego terytorium rozciągało się po obu stronach Renu, wokół stolicy Kleve i w przybliżeniu pokrywało się z dzisiejszymi okręgami Kleve i Wesel oraz z obszarem miasta Duisburg.
  Dytryk VI (według innych wersji numeracji: VII lub VIII) (ur. ok. 1256/1257 r., zm. 4 października 1305 r.) – hrabia Kleve od 1275 r.
  Kleve (do 20 lipca 1935 Cleve; nid. Kleef; fr. Clèves) – miasto powiatowe w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w rejencji Düsseldorf, siedziba powiatu Kleve. Miejsce urodzin cesarza Ottona III

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.