• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jamajska odmiana języka angielskiego

  Przeczytaj także...
  Rotyzacja (ang. rhoticity) - w języku angielskim zjawisko utrzymywania głoski r przed innymi spółgłoskami. W dialektach z rotyzacją wymawia się dźwięk /ɹ/ (angielskie R) w niemal wszystkich pozycjach słowa, np. w wyrazach takich jak hard i butter. W dialektach bez rotyzacji wymawia się go, tylko jeżeli znajduje się przed samogłoską, np. carry, throne.Kontinuum kreolskie - w językoznawstwie pojęcie opisujące płynne przejścia w języku kreolskim pomiędzy różnymi formami języka, z których jedne (najczęściej superstrat) cieszą się większym prestiżem społecznym niż pozostałe.
  Jamajka (ang. Jamaica) – wyspa i państwo na Morzu Karaibskim w archipelagu Wielkich Antyli, położone na południe od Kuby i na zachód od Haiti.

  Jamajska odmiana języka angielskiego - dialekt języka angielskiego używany na Jamajce, charakteryzujący się pewnymi swoistymi cechami. Nie należy go mylić z patois (językiem kreolskim na bazie angielskiego) będącym również w powszechnym użyciu na tej wyspie. Te dwa etnolekty nie są jednak od siebie wyraźnie oddzielone. Standardowy język angielski tworzy z kreolskim tzw. kontinuum kreolskie. Odmiany te przechodzą jedna w drugą w sposób płynny poprzez liczne warianty pośrednie.

  Dialekt (stgr. διάλεκτος dialektos – "rozmowa, sposób mówienia") – regionalna odmiana języka, odznaczająca się swoistymi cechami fonetycznymi, leksykalnymi itp.Dyftong, dwugłoska (stgr. δίφθογγος diphthongos – "dwubrzmiący") – pojedyncza samogłoska (na ogół długa) o zmiennym przebiegu artykulacji, co sprawia, że ucho ludzkie słyszy dwa dźwięki, mimo że są one zespolone niejako w jeden i mają właściwości pojedynczej samogłoski.

  Cechy charakterystyczne dialektu jamajskiego[]

 • Wpływy zarówno angielszczyzny brytyjskiej, jak i amerykańskiej
 • Wymowa[]

 • Charakterystyczną cechę jest bardziej zamknięta i zaokrąglona wymowa dyftongów np. w wyrazie "cow".
 • Semi-rotyzacja tzn. niewymawianie spółgłoski "-r" w nieakcentowanych sylabach wygłosowych np. w słowie "water" oraz przed spółgłoską, np. w "market", ale wymawianie jej w sylabach akcentowanych np. "car" lub "dare" na końcu słowa.
 • Identyczna wymowa dyftongów np. w "fair" i "fear", lub w "bear" "beer"). Dotyczy to zarówno standardowej odmiany, jak i patois, tym że wymowa w standardzie jest bliższa "air", natomiast w kreolskim brzmi jak w "ear").
 • Krótkie "a" (np. w wyrazach "man", "hat" itd.) jest bardzo otwarte, podobne do wymowy irlandzkiej.
 • Morfologia i składnia[]

  Pod względem gramatycznym odmiana jamajska jest zbliżona do standardowej angielszczyzny brytyjskiej, jednak w ostatnim czasie pod wpływem pop-kultury i mediów amerykańskich coraz popularniejsze stają się konstrukcje "I don't have" czy "you don't need" zamiast starszych brytyjskich "I haven't got" lub "you needn't".

  Języki kreolskie – ogólne określenie etnicznych języków mieszanych, rozwiniętych na bazie języków europejskich kolonistów, (głównie angielskiego, francuskiego, portugalskiego, hiszpańskiego, niderlandzkiego) z dużym dodatkiem elementów przejętych z języków ludności tubylczej. Zwykle posiadają one uproszczoną gramatykę - większość z nich powstała w czasach sprowadzania z Afryki do Ameryki czarnych niewolników, którzy pochodząc z różnych plemion posługiwali się między sobą uproszczoną wersją języka narzuconego przez kolonistów.Etnolekt – język, dialekt lub gwara używany przez wyodrębnioną grupę etniczną. Jest zbiorem bardzo podobnych do siebie idiolektów. Termin "etnolekt" jest używany w językoznawstwie polskim szczególnie w przypadkach gdy zastosowanie określenia język, dialekt lub gwara byłoby sporne, w częstych sytuacjach braku precyzyjnych kryteriów pozwalających uznać daną odmianę języka za odrębny język bądź też dialekt (odmianę) innego, pokrewnego języka.

  Słownictwo[]

  Mieszane, brytyjsko-amerykańskie słownictwo najbardziej jest widoczne w wyrazach związanych z samochodem. Na Jamajce na bagażnik mówi się z amerykańska "trunk" , ale z kolei preferowany jest brytyjski "sleeping policeman" zamiast amerykańskiego "speed bump”, czy "bonnet" zamiast "hood" (maska). Ogólną tendencją jest przechodzenie młodszego pokolenia na słownictwo bardziej amerykańskie.

  Język jamajski (nazywany lokalnie Patois lub Patwa) – język kreolski na bazie języka angielskiego, używany na Jamajce oraz przez diasporę jamajską w różnych częściach świata (gł. w Wielkiej Brytanii i USA). Wykazuje pewne wpływy leksykalne języka akan używanego w Ghanie oraz języków bantu. Używany jest głównie jako język mówiony, tworzy z angielskim tzw. kontinuum kreolskie.

  Inną charakterystyczną cechą jamajskiego angielskiego, używanego w sytuacjach bardziej formalnych, jest zapożyczanie słów z miejscowego języka kreolskiego, zwanego patois, który jest językiem używanym jako ojczysty przez większość mieszkańców wyspy w sytuacjach życia codziennego.

  Przypisy

  1. Andrea Sand (1999), Linguistic Variation in Jamaica. A Corpus-Based Study of Radio and Newspaper Usage, Tübingen: Narr,.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.