• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jama

  Przeczytaj także...
  Wtórna jama ciała, celoma (gr. koílōma jama) – jama ciała, która powstaje w mezodermie w trakcie rozwoju zwierząt triploblastycznych. Powstanie wtórnej jamy ciała umożliwiło oddzielenie głównej jamy ciała (zawierającej przewód pokarmowy i inne narządy) od ściany zewnętrznej, stanowiącej ograniczenie dla mięśni i nadającej wygląd zwierzęciu. Stanowi szkielet hydrauliczny i umożliwia funkcjonowanie układu pokarmowego niezależnie od ruchów powłok ciała i sposobu poruszania się zwierzęcia. U płazińców, wstężnic i obleńców ograniczona jest do wnętrza gonad, u pozostałych grup zastępuje w rozwoju osobniczym pierwotną jamę ciała. Po raz pierwszy pojawiła się u pierścienic.Jama otrzewnej (łac. cavum peritonealis, saccus serosus peritonei, ang. peritoneal cavity) – przestrzeń potencjalna znajdująca się między otrzewną ścienną (peritoneum parietale) a otrzewną trzewną (peritoneum viscerale). W warunkach prawidłowych zawiera niewielką ilość płynu, w stanach patologii może gromadzić jego duże ilości (puchlina brzuszna). U mężczyzn nie ma połączenia z innymi jamami ciała, u kobiet otwierają się do niej ujścia jajowodów.
  Jama pęcherzyka jajnikowego (łac. antrum follicularum) – przestrzeń międzykomórkowa powstająca w czasie rozwoju pęcherzyka jajnikowego wśród komórek warstwy ziarnistej. Jest położona ekscentrycznie, wypełniona płynem produkowanym przez komórki warstwy ziarnistej (płyn pęcherzykowy). Szybko powiększająca się jama spycha oocyt w stronę obwodowej części pęcherzyka oraz rozdziela komórki warstwy ziarnistej na dwie grupy. Pierwsza grupa komórek wyściela pęcherzyk od wewnątrz i otaczającą jamkę, druga tworzy wokół oocytu wieniec promienisty.
 • Jama (bóstwo) – bóstwo hinduistyczne, lokapala kierunku południowego
 • Jama (joga) – pięć norm etycznych z Jogasutr
 • Jama (rzeka) – rzeka w azjatyckiej części Rosji, w obwodzie magadańskim
 • Jama (buddyzm) – król świata głodnych duchów
 • Skrótowce:

  Jama przegrody przezroczystej (łac. cavum septi pellucidi, ang. cavum septum pellucidum) – często spotykany wariant anatomiczny budowy mózgowia, polegający na obecności wąskiej przestrzeni płynowej między dwiema blaszkami przegrody przezroczystej.Jama płaszczowa – u mięczaków przestrzeń między workiem trzewiowym, a płaszczem. Do jamy płaszczowej uchodzi układ pokarmowy, rozrodczy oraz wydalniczy. Znajdują się w niej także skrzela (ktenidia). U ślimaków płucodysznych oraz niektórych przodoskrzelnych ukrwione ściany jamy płaszczowej pełnią funkcje organu wymiany gazowej zwanego „płucem”.
 • JAMA – czasopismo naukowe "Journal of the American Medical Association"
 • JAMA – Japońskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (Japan Automobile Manufacturers Association)
 • Zapoznaj się również z:

  Jama ustna (łac. cavum oris) wchodzi w skład układu pokarmowego (stanowi początkowy odcinek przewodu pokarmowego) i oddechowego.Jama ciała – wypełniona płynem przestrzeń ograniczona listkami zarodkowymi powstającymi w okresie rozwoju zarodkowego zwierząt o słabo rozwiniętej tkance wypełniającej. U bezkręgowców jest elementem szkieletu hydrostatycznego. W jamach ciała rozwijają się narządy wewnętrzne.
 • Jama ciała – ogólnie: przestrzeń wewnątrz ciała zwierząt
 • Jama bębenkowa
 • Jama brzuszna
 • Jama chłonąco-trawiąca
 • Jama gębowa
 • Jama macicy
 • Jama miednicy
 • Jama nosowa
 • Jama otrzewnej
 • Jama pachowa
 • Jama pęcherzyka jajnikowego – przestrzeń międzykomórkowa pojawiająca się podczas rozwoju pęcherzyka jajnikowego (Graafa)
 • Jama płaszczowa
 • Jama przegrody przezroczystej
 • Jama stawowa
 • Jama sutkowa
 • Jama ustna
 • Wtórna jama ciała
 • jama ofiarna – miejsce składania ofiar
 • Ofiara – podstawowa, obok modlitwy, forma kultu religijnego, występująca we wszystkich religiach, począwszy od pierwotnych do najbardziej rozwiniętych. Polega na składaniu darów bóstwu. Często łączona z ucztą religijną.Jama stawowa (łac. cavum articulare) – niewielka szczelinowata przestrzeń między kontaktującymi się ze sobą powierzchniami stawowymi, wypełniona biologicznym środkiem zmniejszającym tarcie, czyli mazią stawową zawierającą bardzo dużo tłuszczowców. Panuje wewnątrz odpowiednie ciśnienie wewnątrzstawowe regulowane ilością mazi stawowej, napięciem mięśni otaczających staw oraz będące pod wpływem zewnętrznego ciśnienia powietrza atmosferycznego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Azja (gr. Ἀσία Asía, łac. Asia) – część świata, razem z Europą tworząca Eurazję, największy kontynent na Ziemi. Z powodów historycznych i kulturowych sama Azja bywa również nazywana kontynentem (zob. alternatywne listy kontynentów).
  Jama chłonąco-trawiąca, jama gastralna, celenteron (łac. coelenteron) – przestrzeń w ciele jamochłonów, w której odbywa się wstępne, częściowe trawienie pobieranego pokarmu. Zachodzi ono pod wpływem enzymów wydzielanych przez gruczołowe komórki endodermy wyścielające celenteron. Ostateczny rozkład i przyswajanie pokarmu odbywa się wewnątrz tych komórek. Jama gastralna, nazywana też jamą pokarmowo-naczyniową lub gastro-waskularną, jest tożsama z gastrocelem gastruli i archenteronem. Jest połączona ze środowiskiem zewnętrznym otworem gębowym. Ma postać worka – prostego lub częściowo podzielonego fałdami entodermalnymi na komory, z odchodzącymi od nich kanałami tworzącymi układ naczyniowo–pokarmowy (krążkopławy) lub też może występować w postaci skomplikowanego układu „kieszonek” i kanalików (koralowce).
  Jama gębowa – początkowy odcinek układu pokarmowego u zwierząt, służy do pobierania i do mechanicznego rozdrabniania pokarmu. Następuje tu jego wstępne trawienie za pomocą śliny wydzielanej przez gruczoły ślinowe, czyli ślinianki (przyuszne, podżuchwowe i podjęzykowe). Wydzielana amylaza ślinowa (ptialina) trawi skrobię – jest to enzym hydrolityczny (glukozydaza).
  Jogasutry ( dewanagari योगसूत्र , trl. Yogasūtra) – traktat przedstawiający jogadarśanę w formie 195 zwięzłych aforyzmów, który ujmuje nauczanie metod jogicznych praktyk w cztery rozdziały (pāda) o coraz większym stopniu trudności. Autorem jest starożytny indyjski mędrzec Ryszi Patańdźali ( trl. Pātañjali). Księga ta wykorzystywana jest w nauczaniu większości odmian jogi.
  Jama bębenkowa (łac. cavum tympani) – przestrzeń powietrzna, część ucha środkowego ograniczona od strony zewnętrznej błoną bębenkową, a od strony wewnętrznej ścianą kostną ucha wewnętrznego. Jest wypełniona powietrzem i połączona z gardłem trąbką słuchową, zwaną też trąbką Eustachiusza.
  Jama brzuszna (łac. cavum abdominis) – jedna z jam tułowia, składająca się z jamy otrzewnej i przestrzeni zewnątrzotrzewnowej, którą ze względu na położenie dzieli się na:
  Jama miednicy (łac. cavum pelvis) jest to przestrzeń w obrębie miednicy mniejszej (pelvis minor), położona w najniższej części tułowia, poniżej kresy granicznej, której ściany tworzą kości miedniczne (z wyjątkiem talerzy kości biodrowych), kość krzyżowa, kość guziczna, i mięśnie dna miednicy. Wysłana jest powięzią ścienną miednicy (fascia pelvis parietalis).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.