• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jakow Frenkel  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Wojna domowa w Rosji – wojna domowa rozpoczęta w wyniku rewolucji październikowej w 1917 roku i ustanowienia przez bolszewików nowej władzy państwowej w Rosji. Zwolenników nowej władzy określano jako "czerwonych", a przeciwników jako "białych". Niekiedy za datę rozpoczęcia wojny uważa się datę podpisania traktatu brzeskiego (3 marca 1918) – podpisanie tego aktu rzeczywiście spowodowało narastanie oporu oraz zagwarantowało zewnętrzną interwencję i wsparcie sił Ententy po stronie "białych". Za zakończenie wojny domowej jest uważane zajęcie przez Armię Czerwoną Krymu w 1920 roku. Na Dalekim Wschodzie walki trwały jednak do 25 października 1922 roku (zdobycie Władywostoku). W Jakucji starcia zbrojne miały miejsce jeszcze w 1923 roku, a na Półwyspie Czukockim – do połowy 1924 roku.Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki, to uznawane za najbardziej prestiżowe wyróżnienie za wybitne osiągnięcia naukowe. Przyznawana jest ona od 1901 roku przez Fundację Noblowską.

  Jakow Ilicz Frenkel, ros. Яков Ильич Френкель (ur. 10 lutego1894 w Rostowie nad Donem, zm. 1952 w Petersburgu) – rosyjski fizyk, który wniósł istotny wkład do teorii płynów, metali, defektów sieci krystalicznych (m.in. defekt Frenkla), swobodnego spadku, ekscytonów i innych dziedzin fizyki, np. astronomii, geofizyki, materiałoznawstwa.

  Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.Rostów nad Donem (ros. Ростов-на-Дону, Rostow na Donu), miasto w południowej Rosji, nad rzeką Don, niedaleko jej ujścia do Morza Azowskiego.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Urodził się w rodzinie żydowskiej. Od dzieciństwa przejawiał uzdolnienia naukowe i artystyczne, m.in. talent muzyczny. Jako uczeń gimnazjum w St. Petersburgu napisał 100-stronicowe opracowanie nt. rachunku różniczkowego na tak wysokim poziomie, że zostało wysłane do zaopiniowania do Jakowa Wiktorowicza Uspienskiego (ros. Яков Викторович Успенский, matematyk), wówczas studenta Andrieja Markowa, który potwierdził wysoką jakość pracy, znacznie wykraczającej poza program gimnazjalny. Kolejne szkolne opracowanie (300 stron) dotyczyło pochodzenia ziemskiego magnetyzmu i zjawisk elektrycznych w atmosferze; zostało wysłane do Abrama Ioffego, wówczas profesora Uniwersytetu Politechnicznego w Sankt Petersburgu, który zechciał spotkać się z tak zdolnym uczniem.

  Louis Victor Pierre Raymond de Broglie (ur. 15 sierpnia 1892 w Dieppe, zm. 19 marca 1987 w Louveciennes) – francuski fizyk, laureat Nagrody Nobla w 1929 za odkrycie falowej natury elektronów.Petersburg (forma zalecana), Sankt Petersburg (egzonim wariantowy) (ros. Санкт-Петербург, Sankt-Pietierburg, potocznie Петербург, Pietierburg; dawniej Piotrogród, ros. Петроград, Leningrad, ros. Ленинград) – miasto w Rosji, położone w delcie Newy nad Zatoką Fińską na terytorium zawierającym m.in. ponad 40 wysp. W latach 1712–1918 stolica Imperium Rosyjskiego. Powierzchnia 1439 km², liczba ludności 4 600 276.

  W roku 1913 Jakow Frenkel skończył szkołę, otrzymując Złoty Medal, jednak nie od razu został przyjęty do Uniwersytetu Petersburskiego z powodu carskich ograniczeń dotyczących osób religii żydowskiej. Przejściowo koncertował w północnoamerykańskich uniwersytetach, wkrótce jednak został studentem Uniwersytetu. Znalazł się na Wydziale Fizyki i Mechaniki, gdzie Abram F. Ioffe – „Tatuś Ioffe” (wybitny naukowiec, dydaktyk i organizator badań) – stworzył rosyjską szkołę fizyki. Frenkel sześcioletnie studia ukończył w czasie trzech lat. W 1916 r. Ioffe zorganizował seminarium (później organizowane cyklicznie), na którym Frenkel miał okazję wystąpić obok trzech przyszłych laureatów Nagrody Nobla – dwóch w dziedzinie fizyki (Piotr Kapica, Lew Landau) i jednego w dziedzinie chemii (Nikołaj Siemionow, teoria reakcji łańcuchowych).

  Uniwersytet Minnesoty (The University of Minnesota Twin Cities) – amerykańska uczelnia publiczna, zlokalizowana w stanie Minnesota.Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie chemii – laureaci nagrody przyznawanej corocznie osobom (1–3 rocznie), które dokonały odkrycia naukowego lub wynalazku w dziedzinie chemii (jednej z pięciu różnych dziedzin), wyświadczając tym największe dobrodziejstwo ludzkości; kryterium oceny osiągnięć kandydatów do Nagrody Nobla sformułował Alfred Nobel (1833–1896) w swoim testamencie. Fundusz nagród pochodzi z odsetek od majątku fundatora, którym zarządza Fundacja Nobla. Decyzje w sprawach wyróżnień podejmuje Królewska Szwedzka Akademia Nauk, zgodnie ze ściśle opisaną procedurą. Ceremonie wręczania nagród odbywają się od roku 1901, 10 grudnia kolejnych lat, co jest uhonorowaniem rocznicy śmierci fundatora (10 grudnia 1896).

  W latach 1918–1920 (zob. wojna domowa w Rosji) był adiunktem Таврического университета, po czym wrócił do Petersburga, gdzie nadal pracował w uniwersytecie (1921–1925). Jesienią 1925 r. otrzymał – z rekomendacji Paula Ehrenfesta – stypendium Fundacji Rockefellera na ok. roczny pobyt w Europie Zachodniej (Francja, Niemcy, Anglia); pracował m.in. z Maxem Bornem w Getyndze i z Albertem Einsteinem w Berlinie. Zyskał uznanie Arnolda Sommerfelda, który polecał swoim studentom jego książki. W latach 1930–1931 pracował w University of Minnesota jako visiting professor.

  Absorpcja – w optyce proces pochłaniania energii fali elektromagnetycznej przez substancję. Natężenie światła wiązki przechodzącej przez substancję ulega zmniejszeniu nie tylko w wyniku absorpcji, lecz również na skutek rozpraszania światła. O ile jednak promieniowanie rozproszone opuszcza ciało, to część zaabsorbowana zanika powodując wzrost energii wewnętrznej tego ciała.Lew Dawidowicz Landau (ros. Лев Давидович Ландау, ur. 22 stycznia 1908 w Baku, zm. 1 kwietnia 1968 w Moskwie) – fizyk rosyjski, laureat nagrody Nobla z fizyki (1962) za teorie materii skondensowanej, w szczególności ciekłego helu.

  Po ataku Niemiec na ZSRR został ewakuowany do Kazania, gdzie przebywał do końca wojny. Wrócił do Petersburga (wówczas Leningrad) w roku 1945; spotkał tu dawnych europejskich znajomych – Frédérica Joliot-Curie, Irvinga Langmuira, Maxa Borna, którzy przybyli na uroczystości z okazji 220. rocznicy Rosyjskiej Akademii Nauk. Kontakty ze światem zachodnim nie były jednak dobrze widziane – zaczął być postrzegany przez radzieckie władze jako osoba ułatwiająca Amerykanom „korzystanie z osiągnięć radzieckiej nauki w interesie monopolistycznego kapitalizmu”.

  Rosjanie (ros. русские / russkije) – naród wschodniosłowiański, zamieszkujący głównie Rosję oraz inne kraje byłego Związku Radzieckiego, przede wszystkim: Ukrainę, Białoruś, Kazachstan, Uzbekistan, Łotwę, Kirgistan, Estonię, Litwę, Mołdawię i Naddniestrze oraz Turkmenistan. Znaczące diaspory znajdują się w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Brazylii i Niemczech.Niels Henrik David Bohr (ur. 7 października 1885 w Kopenhadze, zm. 18 listopada 1962 tamże) – duński fizyk, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 1922 za opracowanie badania struktury atomu.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.
  Irving Langmuir (ur. 31 stycznia 1881 w Nowym Jorku, zm. 16 sierpnia 1957 w Woods Hole, Massachusetts) - fizykochemik amerykański, pionier badań nad wyładowaniami elektrostatycznymi w gazach i zjawiskami powierzchniowymi.
  Piotr Leonidowicz Kapica (ros. Пётр Леонидович Капица) (ur. 27 czerwca/9 lipca 1894 w Kronsztadzie, zm. 8 kwietnia 1984 w Moskwie) – fizyk rosyjski, badacz fizyki niskich temperatur, odkrywca zjawiska nadciekłości helu w 1937, za co otrzymał nagrodę Nobla z fizyki w 1978 (dzieląc ją z Arno Penziasem i Robertem Woodrowem Wilsonem, odkrywcami kosmicznego mikrofalowego promieniowania reliktowego).
  Andriej Markow (starszy), ros. Андрей Андреевич Марков - Andriej Andriejewicz Markow (ur. 14 czerwca 1856 w guberni Riazanskiej, zm. 20 lipca 1922) – rosyjski matematyk.
  Materiałoznawstwo – dziedzina wiedzy technicznej (inżynierskiej), zajmująca się opisem materiałów konstrukcyjnych.
  Nikołaj Nikołajewicz Siemionow (ur. 15 kwietnia 1896 w Saratowie, zm. 25 września 1986 w Moskwie) - rosyjski profesor chemii politechniki w Leningradzie (1928-1944) i uniwerstyetu w Moskwie (od roku 1944).
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.044 sek.