• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jacek Raciborski

  Przeczytaj także...
  Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego – jeden z dwóch instytutów Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego kształcący w trybie dziennym na kierunku socjologia. Siedziba Instytutu Socjologii znajduje się w budynku przy ulicy Karowej 18.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  Jacek Raciborski (ur. 1955) – polski socjolog, wydawca, profesor Uniwersytetu Warszawskiego.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  W 1979 ukończył studia socjologiczne w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktoryzował się w 1985 pracą pt. Przemiany ideologii socjalistycznej: Polska 1947–1956, natomiast habilitację uzyskał w 1998 pracą pt. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego 1989–1995. W styczniu 2013 uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych. Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego na stanowisku kierownika Zakładu Socjologii Polityki. Jest autorem lub współautorem kilkunastu książek oraz ponad 100 artykułów opublikowanych w kraju i za granicą.

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

  Do jego zainteresowań naukowych zaliczają się zagadnienia socjologii polityki, instytucjonalne podstawy ładu politycznego oraz teoria demokracji.

  Pod jego kierunkiem stopień naukowy doktora w 2008 uzyskał Przemysław Sadura.

  Jest założycielem i prezesem Wydawnictwa Naukowego Scholar.

  Wybrane publikacje[ | edytuj kod]

 • Rytuał, plebiscyt czy wybory?: socjologiczna analiza wyborów do rad narodowych w 1988 roku, 1989
 • Polskie wybory: zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego w latach 1989–1995, 1997
 • Polityka polska: szkice, 2003
 • Demokratie in Polen: Elemente des politischen Systems, Barbara Budrich Verlag, 2005
 • Oswajanie wielkiej zmiany: Instytut Socjologii UW o polskiej transformacji (red.), 2007
 • Elity rządowe III RP Portret socjologiczny, Wydawnictwo Trio, 2006
 • Praktyki obywatelskie Polaków, Wydawnictwo IFiS PAN, 2010
 • Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Pracownicy Instytutu: Jacek Raciborski. Instytut Socjologii UW. [dostęp 22 lipca 2010].
  2. Dr hab. Przemysław Sadura, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2020-06-28].
  3. O nas. W: Wydawnictwo Naukowe Scholar [on-line]. scholar.com.pl/. [dostęp 2016-04-08].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Prof. dr hab. Jacek Raciborski, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2010-07-21].
 • Wykaz publikacji Jacka Raciborskiego w katalogu Biblioteki Narodowej
 • Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.Uniwersytet Warszawski – polska uczelnia państwowa, założona 19 listopada 1816 roku w Warszawie. Najlepszy uniwersytet w Polsce według The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings). W rankingu szanghajskim (ARWU) z 2012 roku uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 301-400. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 234. pośród wszystkich typów uczelni. Corocznie uniwersytet zajmuje 1-2 miejsce w rankingu polskich uczelni państwowych przeprowadzanych przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy".
  Warto wiedzieć że... beta

  SUDOC (fr. Système Universitaire de Documentation, pol. Uniwersytecki System Dokumentacji) – centralny katalog informacji bibliograficznej francuskiego szkolnictwa wyższego.
  Wydawnictwo Naukowe Scholar zostało założone w 1991 roku przez Jacka Raciborskiego, który kieruje nim do chwili obecnej. Koordynacją prac wydawniczych zajmuje się wiceprezes zarządu wydawnictwa: Hanna Raciborska. Na dorobek oficyny składa się szereg tytułów, przede wszystkim z dziedzin takich jak socjologia, psychologia, stosunki międzynarodowe i nauki polityczne, regionalistyka, filozofia, historia, prawo (w szczególności prawo europejskie), ekonomia.
  Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).
  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.
  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.038 sek.