• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jacek Kowalski  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.Akademickie Kluby Obywatelskie im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego – zrzeszenia społeczno-polityczne tworzone w Polsce po śmierci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w 2010 i odwołujące się do jego spuścizny. Pierwszy klub powstał w Poznaniu w styczniu 2011.
  Jacek Kowalski z zespołem

  Jacek Kowalski (ur. 1964 w Poznaniu) – polski historyk sztuki, poeta i pieśniarz, oraz tłumacz literatury starofrancuskiej na język polski, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (matura 1983). Absolwent Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1988). Jego praca magisterska była poświęcona opisom architektury w literaturze średniowiecznej Francji. Zatrudniony w Instytucie Historii Sztuki UAM jako asystent, adiunkt, a następnie profesor nadzwyczajny w Zakładzie Historii Sztuki Średniowiecznej. Stopień doktora uzyskał w 1998 na podstawie dysertacji Tematy architektoniczne w literaturze starofrancuskiej drugiej połowy XII wieku (promotor prof. Szczęsny Skibiński; wydanie książkowe pt. Rymowane zamki. Tematy architektoniczne w literaturze starofrancuskiej drugiej połowy XII wieku, Warszawa 2001). W 2011 uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Gotyk Wielkopolski. Architektura sakralna XIII-XVI w..

  Meblościanka - mebel spopularyzowany w Polsce w latach 70. i 80. XX wieku. Meblościanka składa się z kilku segmentów meblowych, ze względów oszczędnościowych posiadających wspólne elementy pionowe - ścianki boczne. Nazwa odnosi się do tego, że po zmontowaniu mebel stanowił "ścianę".Kórnik – miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, nad Jeziorem Kórnickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Kórnik. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. poznańskiego. Położone 20 km na południowy wschód od Poznania przy drodze krajowej nr 11.

  Publikował w „Artium Quaestiones”, „Pamiętniku Biblioteki Kórnickiej”, „Christanitas”, „Polonia Christana”, „Naszym Dzienniku”, niegdyś także w „Czasie Kultury”. Autor kilkudziesięciu książek naukowych i popularnonaukowych oraz nagrań CD.

  Laureat XXIV Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie (1988), jest wykonawcą własnych piosenek, swoich przekładów i dawnych pieśni polskich. Występuje z zespołami Monogramista JK i Klub Świętego Ludwika, a także w duecie z lutnistą Henrykiem Kasperczakiem. Jest tłumaczem i popularyzatorem poezji starofrancuskiej (m.in. François Villona i Karola Orleańskiego). Przełożył też powieść Clisson i Eugenia autorstwa Napoleona Bonaparte. W twórczości własnej często nawiązuje do poezji sarmackiej (zaprzecza jednak istnieniu tzw. sarmatyzmu, sprzeciwiając się stosowaniu tego terminu). Występuje w różnych miejscach, przed miłośnikami muzyki dawnej, piosenki autorskiej, pieśni patriotycznych, rekonstruktorami, m.in. wielokrotnie podczas rekonstrukcji bitwy pod Grunwaldem, podczas Pól Chwały w Niepołomicach czy na Maju z Muzyką Dawną we Wrocławiu.

  Ludgarda meklemburska (ur. 1260 lub 1261, zm. między 11 a 13 grudnia 1283) – córka Henryka I Pielgrzyma i Anastazji Barnimówny, żona Przemysła II.Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – powstały w 1919 państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 393. pośród wszystkich typów uczelni.

  Autor scenariuszy i tekstów teatralnych, programów telewizyjnych, oraz sztuk scenicznych o tematyce historycznej (np. Historia o Gogolewskim, 2001, Cesarski ciach, 2006). Na zamówienie władz Poznania napisał i wyreżyserował plenerowe przedstawienia o Ludgardzie oraz o historii poznańskiego ratusza. Autor Szopek Dominikańskich JK pisanych na nowo i wystawianych przez dwadzieścia lat począwszy od 1988 – w Duszpasterstwie Akademickim OO. Dominikanów w Poznaniu przez Teatrzyk Towarzyski. Działalność artystyczną Jacka Kowalskiego wspierała Krystyna Feldman. Jego współpracownikiem był Paweł Grabowski, któremu zadedykował wydania tekstów Teatrzyku Towarzyskiego.

  Litewska Biblioteka Narodowa im. Martynasa Mažvydasa (lit. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka) – litewska biblioteka narodowa założona w 1919 roku w Kownie, przeniesiona w 1963 roku i działająca do dziś w Wilnie. Instrument perkusyjny – instrument muzyczny, w którym źródłem dźwięku jest drganie całości lub części instrumentu, które jest wywoływane uderzeniem odpowiedniej części instrumentu pałką, szczotką lub dłonią lub też potrząsaniem całym instrumentem.

  Długoletni sekretarz naukowy Seminarium Mediewistycznego im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej, współorganizowanego przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Instytut Historii Sztuki UAM i Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu. Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Kuratorów Fundacji Zakłady Kórnickie. W 2005 przynależał do Honorowego Komitetu Poparcia Lecha Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich. W 2010 poparł kandydaturę Marka Jurka w wyborach prezydenckich i wszedł w skład jego społecznego komitetu poparcia. Członek Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu.

  Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu – muzeum gromadzące szeroko rozumiane dzieła sztuki religijnej i przedmioty świadczące o duchowości człowieka. Jedna z najstarszych tego typu instytucji w kraju i jedna z pierwszych placówek muzealnych w Poznaniu.François Villon (ur. 1431 lub 1432, zm. po 1463) – jeden z najwybitniejszych poetów francuskich epoki średniowiecza, autor Małego testamentu i Wielkiego testamentu (napisanego około 1461). Jego prawdziwe nazwisko brzmiało François de Montcorbier lub François des Loges.

  Nagrody i odznaczenia[ | edytuj kod]

 • Laureat XXIV Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie (1988)
 • Nagroda Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych (2011)
 • Nagroda Naukowa Miasta Poznania (2011)
 • Nagroda Naukowa Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego (2012)
 • Nagroda im. Józefa Łukaszewicza za najlepszą książkę o Poznaniu (2014)
 • Nagroda Literacka im. Józefa A. Mackiewicza za książkę pt. Sarmacja. Obalanie mitów. Podręcznik bojowy (2017)
 • Doroczna Nagroda MKiDN w kategorii Nagroda im. Tadeusza Merty „Między historią a literaturą” (2019)
 • Fagot (z wł. "fagotto" – co oznacza wiązka drewna) – instrument dęty drewniany z grupy aerofonów stroikowych z podwójnym stroikiem. Do tej samej rodziny należą także obój, rożek angielski i kontrafagot, który transponuje oktawę niżej od fagotu. Istnieją dwie odmiany fagotu: niemiecka (hecklowska) i francuska. Różnią się one brzmieniem i mechanizmem, a także wysokością (niemiecki ma 130 cm, zaś francuski 150 cm). Skala (zakres dźwięków muzycznych) instrumentu wynosi od B1 do f² (jednak górny dźwięk zależy głównie od umiejętności grającego i można uzyskać wyższe). Instrument składa się z sześciu części: stroika, esu, skrzydła, stopy, rury basowej oraz czary głosowej. Tworzą one kanał o długości ponad 2,4 m. Otwory nawiercone na długości instrumentu w większości otwierane i zamykane są klapami (tylko 5 – e, d, c, h, a – bezpośrednio palcami). Stroik umieszczony u wylotu rurki składa się z dwóch płytek wykonanych z trawy o nazwie arundo trzcinowate (łac. Arundo donax) złożonych ze sobą. Uderzając w nie językiem i jednocześnie dmuchając grający wydobywa dźwięk. Przy takim samym układzie klap, a różnej sile nacisku na stroik można przez przedęcie wydobyć różne dźwięki. Korpus instrumentu tradycyjnie wykonywany jest z drewna, najczęściej z jaworu. Drewno na fagot musi "leżakować" od dziesięciu do nawet stu pięćdziesięciu lat. Instrument charakteryzuje się głębokim, melancholijnym i bardzo naturalnym brzmieniem. Nie jest instrumentem transponującym. Wykorzystywany jest w orkiestrze kameralnej, symfonicznej, jako instrument solowy, w jazzie oraz w różnego typu zespołach instrumentalnych.Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (IHS UAM) – jednostka organizacyjna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jeden z 6 instytutów i katedr tworzących Wydział Historyczny UAM. Instytut mieści się w gmachu Collegium Novum przy al. Niepodległości 4. Rok założenia 1919. Ramowa i wewnętrzna struktura organizacyjna kilkakrotnie ulegała zmianom (kolejno: seminarium, zakład, katedra i od 1974 instytut). W latach 1976-2001 w jego skład wchodził Zakład Muzykologii. Prowadzone są trzyletnie specjalistyczne studia licencjackie europejska turystyka kulturowa w Kolegium Europejskim w Gnieźnie oraz płatne studia podyplomowe "Wiedza o sztuce".
  „Czas Kultury” – dwumiesięcznik wydawany przez Stowarzyszenie Czasu Kultury. Pismo powstało w Poznaniu w 1985 w drugim obiegu. Pierwszym redaktorem naczelnym był Rafał Grupiński, później pismem kierował Grzegorz Luterek, obecnie redaktorem naczelnym jest Marek Wasilewski. W skład redakcji wchodzą także: Monika Bakke, Jerzy Borowczyk, Agata Jakubowska, Waldemar Kuligowski i Michał Larek.
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Literatura francuska określa dzieła napisane przez autorów narodowości francuskiej lub posługujących się językiem francuskim. Jej historia rozpoczyna się w starofrancuskim średniowieczu i trwa do współczesności. Jest jedną z najbogatszych literatur na świecie.
  Dominik Jan Księski (ur. 10 października 1959 w Lublinie) – polski nauczyciel, działacz społeczny i wydawca, prezes Stowarzyszenia Gazet Lokalnych.
  Zakłady Kórnickie – fundacja, (nazywana także: fundacją Kórnicką albo fundacją Zamoyskich) utworzona 20 kwietnia 1924 przez hr. Władysława Zamoyskiego, powstała z oddanego Narodowi Polskiemu majątku nieruchomego w Wielkopolsce (Kórnik i okolice) oraz w Małopolsce (Zakopane i okolice). Usankcjonowana następnie ustawą z dnia 30 lipca 1925 r. Zlikwidowana po II wojnie światowej. Przywrócona ustawą z dnia 18 września 2001 r. wyłącznie na terenie Wielkopolski.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.099 sek.