• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jacek Cydzik

  Przeczytaj także...
  Obrona Warszawy – bitwa powietrzno-lądowa stoczona w obronie Warszawy w czasie kampanii wrześniowej przez Wojsko Polskie i ludność cywilną z oddziałami 3 i 4 Armii Wehrmachtu oraz jednostkami 1 i 4 Floty Powietrznej Luftwaffe.Mokotów – lewobrzeżna dzielnica Warszawy na południu miasta, leżąca po obu stronach skarpy wiślanej (Górny i Dolny Mokotów).
  Sandbostel - miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Rotenburg (Wümme), wchodzi w skład gminy zbiorowej Selsingen.

  Jacek Cydzik (ur. 7 stycznia 1920 w Warszawie, zm. 2 listopada 2009 tamże) – polski architekt, konserwator zabytków, żołnierz Armii Krajowej i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

  Życiorys[]

  W młodości należał do harcerstwa, we wrześniu 1939 brał udział w obronie Warszawy. Po kapitulacji miasta włączył się w działalność konspiracyjną przyjął pseudonim „Ran”, był współtwórcą Pułku Baszta. Po wybuchu powstania warszawskiego został minowany dowódcą II plutonu kompanii K-1 Batalionu Karpaty, po nieudanym ataku na tereny wyścigów konnych na Służewcu jego pluton wycofał się do Lasów Chojnowskich. Po przegrupowaniu 18 sierpnia 1944 nastąpił powrót na Mokotów i walki na Sielcach o klasztor Nazaretanek, Stację Pomp przy ul. Czerniakowskiej i miasto-ogród Sadyba, gdzie został ranny. Po upadku walk powstańczych został pojmany i wysłany transportem do Stalagu X B w Sandbostel, a następnie do Lubeki. Po wyzwoleniu obozu przedostał się do Polskich Sił Zbrojnych i walczył u boku gen. Stanisława Maczka.

  Łazienki Królewskie w Warszawie – zespół pałacowo-parkowy w Warszawie z licznymi zabytkami klasycystycznymi, założony w XVIII wieku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Całe założenie było zrealizowane przez architektów królewskich: Dominika Merliniego, Jana Chrystiana Kamsetzera i Jana Chrystiana Szucha.Biuro Odbudowy Stolicy (BOS) – instytucja powołana 14 lutego 1945 na mocy dekretu Krajowej Rady Narodowej w celu odbudowy zniszczonej w czasie II wojny światowej Warszawy. Działała na podstawie ustawy o odbudowie m.st. Warszawy. Siedziba BOS mieściła się przy ulicy Chocimskiej 33.

  W 1945 powrócił do kraju, ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Podczas studiów pracował w Biurze Odbudowy Stolicy, w zespole nadzorującym odbudowę Starego i Nowego Miasta, a następnie zespołów pałacowych w Łazienek i Wilanowa.

  Od 1959 pełnił funkcję głównego projektanta Państwowego Przedsiębiorstwa Pracownie Konserwacji Zabytków. Był współautorem projektów prac konserwatorskich zespołów pałacowych w Arkadii, Nieborowie, Radziejowicach oraz zespołów miejskich Gdańska, Wrocławia i Paczkowa. Od 1971 kierował Komisją Architektoniczno-Konserwatorską powołaną przez Jana Zachwatowicza w związku z odbudową Zamku Królewskiego w Warszawie. Równolegle opracował koncepcję zagospodarowania ówczesnego Placu Zwycięstwa (ob. Plac marsz. Józefa Piłsudskiego) i prac związanych z ewentualną odbudową Pałacu Saskiego. W tym czasie otrzymał nominację na zastępcę Generalnego Konserwatora Zabytków. Gdy w 1974 Jerzy Waldorff powołał do życia Społeczny Komitet Opieki na rzecz Ochrony Starych Powązek Jacek Cydzik został członkiem tej organizacji. Był jednym z inicjatorów uporządkowania kwater powstańczych na Cmentarzu Wojskowym. Na początku lat 80. XX wieku został wicedyrektorem Fundacji Ochrony Zabytków. W 1984 został powołany na stanowisko dyrektora tworzonego Muzeum Powstania Warszawskiego, które było wówczas oddziałem Muzeum Warszawy. Od 1985 nadzorował odbudowę mostu gotyckiego, który znajduje się na Placu Zamkowym i adaptację Arkad Kubickiego. Był jednym z inicjatorów budowy pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, który znajduje się w Warszawie przy ulicy Wiejskiej.

  Ulica Wiejska w Warszawie – jedna z ulic warszawskiego Śródmieścia o długości ok. 1 km, biegnąca od ul. Pięknej do pl. Trzech Krzyży.Cmentarz Wojskowy w Warszawie (określany też potocznie jako "Powązki Wojskowe") – warszawski cmentarz komunalny przy ul. Powązkowskiej 43/45.

  Od 1955 należał do Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenia Historyków Sztuki (SHS), był członkiem honorowym PKN ICOMOS. W 2000 został pierwszym laureatem Nagrody im. Jana Zachwatowicza.

  Za zasługi walce oraz późniejszą owocną pracę zawodową był wielokrotnie nagradzany i odznaczany.

  Odznaczenia[]

 • Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari
 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
 • Krzyż Walecznych
 • Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami
 • Medal za Warszawę 1939-1945
 • Bibliografia[]

 • Nekrolog, Gazeta Wyborcza 10 listopada 2009, nekrologi.wyborcza.pl [dostęp 2012-09-14]
 • Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Jacek Cydzik – wspomnienie, www.skz.pl [dostęp 2012-09-14]
 • Polska Niezwykła, Jacek Cydzik, polskaniezwykla.pl [dostęp 2012-09-14]
 • Polskie Siły Zbrojne – zorganizowane formacje wojskowe, utworzone jesienią 1939 poza granicami Polski, na podstawie międzysojuszniczych umów podpisanych przez Wielką Brytanię i Francję. Polskimi Siłami Zbrojnymi dowodził Naczelny Wódz.Powstanie warszawskie (1 sierpnia – 3 października 1944) – wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Plac Zamkowy w Warszawie – plac w Warszawie, w Śródmieściu, na granicy Starego Miasta i Śródmieścia Północnego, wytyczony w latach 1818–1821 według projektu Jakuba Kubickiego w miejscu wcześniej istniejących zabudowań w postaci Bramy Krakowskiej, miejskich murów obronnych i zabudowy przylegającej do narożnika zachodniej fasady zamku. Plac ma kształt nieregularnego czworokąta u wylotu pięciu ulic, zniszczony w 1944, odbudowany w latach 1949–1958 w jednolitym stylu architektonicznym. Od lat 70. XX wieku wschodnią pierzeję placu stanowi zrekonstruowana fasada Zamku Królewskiego w Warszawie.
  Ulica Czerniakowska w Warszawie – jedna z głównych ulic w dzielnicy Mokotów w Warszawie, biegnąca od pl. Bernardyńskiego do ul. Ludnej. Wchodzi w skład Wisłostrady (części drogi krajowej nr 7) oraz drogi wojewódzkiej 724.
  Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.
  Stare Miasto w Warszawie – najstarszy ośrodek miejski Warszawy będący zwartym zespołem architektury zabytkowej, przeważnie z XVII i XVIII wieku o średniowiecznym układzie zabudowy, otoczone pierścieniem murów obronnych z XIV–XVI wieku. Ma rynek rozmieszczony na planie prostokąta.
  Order Virtuti Militari (łac. Męstwu wojskowemu – (cnocie) dzielności żołnierskiej) – najwyższe polskie odznaczenie wojskowe (order), nadawane za wybitne zasługi bojowe. Jest najstarszym orderem wojskowym na świecie, spośród nadawanych do chwili obecnej. Ustanowiony przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 22 czerwca 1792 roku w celu uczczenia zwycięstwa w bitwie pod Zieleńcami po rozpoczęciu wojny polsko-rosyjskiej przeciwko konfederacji targowickiej w obronie Konstytucji 3 Maja. Dewiza orderu brzmi: Honor i Ojczyzna
  Politechnika Warszawska (PW) – państwowa wyższa uczelnia w Warszawie. Jest jedną z największych i najlepszych wyższych uczelni technicznych w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Politechnika Warszawska zajmuje od lat 1. miejsce w Polsce w "Rankingu Szkół Wyższych" wśród uczeni technicznych publikowanym przez miesięcznik edukacyjny "Perspektywy". Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 2. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a w świecie 374. pośród wszystkich typów uczelni.
  Stowarzyszenie Historyków Sztuki (SHS) – ogólnopolskie stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie i 12 oddziałami terenowymi. Zrzesza historyków sztuki, osoby pracujące w tym zawodzie oraz inne osoby, realizujące cele statutowe stowarzyszenia.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.036 sek.