• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • JWH-251

  Przeczytaj także...
  JWH-098 ((4-metoksynaftalen-1-ylo)(2-metylo-1-pentylo-1H-indol-3-ylo)metanon, CAS 316189-74-9, PubChem 45272116) – organiczny związek chemiczny, syntetyczny kanabinoid otrzymany przez Johna W. Huffmana (stąd akronim JWH). W projektowanej nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii proponowane jest dopisanie go do grupy I-N.John William Huffman (ur. 1932) – emerytowany profesor chemii organicznej na Clemson University. Jego badania, finansowane przez National Institute on Drug Abuse, skupiały się na badaniu leków działających na receptory kanabinoidowe. Substancje odkryte przez niego nazwano jego inicjałami. Wiele z nich później pojawiło się w mieszankach typu "Spice" (dopalacze), a następnie zostało zdelegalizowanych w wielu krajach.
  AM-2201 – organiczny związek chemiczny, substancja psychoaktywna z grupy syntetycznych kannabinoidów. Działa jako silny, lecz nieselektywny agonista receptorów kannabinoidowych o stałej powinowactwa Ki 1,0 nM do receptora CB1 oraz 2,6 nM do receptora CB2. Został po raz pierwszy zsyntetyzowany i opatentowany przez grupę Alexandrosa Makriyannisa, profesora Northeastern University w Bostonie.

  JWH-251organiczny związek chemiczny, syntetyczny kanabinoid otrzymany przez Johna W. Huffmana (stąd akronim JWH). W projektowanej nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii proponowane jest dopisanie go do grupy I-N.

  Kannabinoidy – grupa organicznych związków chemicznych oddziałujących na receptory kannabinoidowe w mózgu. Zanim odkryte zostały inne typy kannabinoidów, nazwa ta obejmowała tylko alkaloidy konopi. Obecnie ta grupa związków dzieli się na:Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne, w skład których wchodzi węgiel, prócz tlenków węgla, kwasu węglowego, węglanów, wodorowęglanów, węglików, cyjanowodoru, cyjanków, kwasu cyjanowego, piorunowego i izocyjanowego, a także ich soli.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=382&ml=pl&mi=382&mx=0&mt=&my=131&ma=030747 http://web.archive.org/web/20160303232554/http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/ustawa_narkoman_201209171553.pdf „[E]kspertyza [opracowana] przez Katedrę i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego [...] potwierdziła zasadność objęcia kontrolą ustawową [...] syntetycznych kanabinoidów: JWH-015, JWH-098, JWH-251, JWH-307, AM-2201, 3-(4-hydroksymetylobenzoilo)-1-pentyloindol” (dostęp 30 kwietnia 2013).
  3-(4-Hydroksymetylobenzoilo)-1-pentyloindol – organiczny związek chemiczny, syntetyczny kanabinoid. W projekcie nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii proponowane jest włączenie go do grupy I-N. Nie jest objęty kontrolą międzynarodową (zobacz też: Konwencja o substancjach psychotropowych).JWH-015 ((2-metylo-1-propylindol-3-ylo)-naftalen-1-ylometanon, CAS 155471-08-2, PubChem 4273754) – organiczny związek chemiczny, syntetyczny kanabinoid zsyntetyzowany przez Johna W. Huffmana (stąd akronim JWH). W projektowanej nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii proponowane jest dopisanie go do grupy I-N.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Warszawski Uniwersytet Medyczny – największa polska publiczna uczelnia medyczna; prowadzi kształcenie na 14 kierunkach i 1 specjalności oraz studia podyplomowe, studia doktoranckie oraz kształcenie ustawiczne (kursy dokształcające i specjalizacyjne). Uczelnia kształci niemal 9 tys. studentów, w tym prawie 600 obcokrajowców. Kadra dydaktyczno-naukowa liczy ponad 1,5 tys. pracowników, w tym 150 profesorów tytularnych.
  JWH-307 ([5-(2-fluorofenylo)-1-pentylopirol-3-ylo]-naftalen-1-ylometanon, CAS 914458-26-7, PubChem 16049783) – organiczny związek chemiczny, syntetyczny kanabinoid otrzymany przez Johna W. Huffmana (stąd akronim JWH). W projektowanej nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii proponowane jest dopisanie go do grupy I-N.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.773 sek.