• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • JWH-210

  Przeczytaj także...
  Szwecja, Królestwo Szwecji (Sverige, Konungariket Sverige) – państwo w Europie Północnej, zaliczane do państw skandynawskich. Szwecja jest członkiem Unii Europejskiej od 1995 roku. Graniczy z Norwegią, Finlandią i Danią.PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.
  JWH-122 - organiczny związek chemiczny z grupy syntetycznych kannabinoidów. Działa jako agonista receptorów kannabinoidowych, ze stałą inhibicji Ki 0,69 nM do receptora CB1 i 1,2 nM do CB2. Został odkryty przez Johna W. Huffmana, od którego nazwiska pochodzi nazwa całej rodziny JWH. JWH-122 został zdelegalizowany w maju 2011 i jego posiadanie i obrót są nielegalne w Polsce.

  JWH-210organiczny związek chemiczny, substancja psychoaktywna i analgetyk z grupy syntetycznych kannabinoidów. Jest silnym agonistą receptorów kannabinoidowych o stałych powinowactwa Ki 0,46 nM do receptora CB1 i 0,69 nM do CB2. Wśród innych podobnych związków z podstawnikiem w pozycji 4 przy naftalenie, jak na przykład JWH-122, JWH-182 i JWH-081, JWH-210 charakteryzuje się jednym z najwyższych powinowactw do receptora CB1. Związek ten został odkryty przez Johna W. Huffmana – od jego nazwiska pochodzi nazwa JWH dla tej rodziny kannabinoidów. Ze względu na wykrycie JWH-210 w dopalaczach, został on zdelegalizowany w Polsce i w Szwecji.

  Kannabinoidy – grupa organicznych związków chemicznych oddziałujących na receptory kannabinoidowe w mózgu. Zanim odkryte zostały inne typy kannabinoidów, nazwa ta obejmowała tylko alkaloidy konopi. Obecnie ta grupa związków dzieli się na:Agonista - czynnik współdziałający, o podobnym działaniu do czegoś. Rozumiany również jako substancja łącząca się z receptorem, wywołując reakcję w komórce. Jest przeciwieństwem antagonisty, który łącząc się z receptorem, blokuje go, nie wywołując reakcji. Antagonista blokuje także receptor przed aktywowaniem go przez agonistę.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Material Safety Data Sheet – JWH-210 (ang.). Cayman Chemical Company. [dostęp 2012-05-03].
  2. J. Huffman i inni, Structure–activity relationships for 1-alkyl-3-(1-naphthoyl)indoles at the cannabinoid CB1 and CB2 receptors: steric and electronic effects of naphthoyl substituents. New highly selective CB2 receptor agonists, „Bioorganic & Medicinal Chemistry”, 1, 13, 2005, s. 89–112, DOI10.1016/j.bmc.2004.09.050, PMID15582455.
  3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Dz.U. z 2011 r. nr 105, poz. 614.
  4. Svensk författningssamling 1999:58 (szw.). [dostęp 2012-05-01].

  Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  Receptory kannabinoidowe – grupa receptorów sprzężonych z białkami G, których ligandy znane są jako kannabinoidy. Dotychczas poznano dobrze ich dwa typy: CB1 i CB2; prawdopodobne jest istnienie również innych typów. Są one częścią układu endokannabinoidowego.Dopalacze – potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują się na liście środków kontrolowanych przez ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Spożycie ich ma na celu wywołanie w organizmie jak najwierniejszego efektu narkotycznego substancji zdelegalizowanych.
  Substancja psychoaktywna, substancja psychotropowa – substancja chemiczna (związek chemiczny) oddziałująca na ośrodkowy układ nerwowy przez bezpośredni wpływ na funkcje mózgu, czego efektem są czasowe zmiany postrzegania, nastroju, świadomości i zachowania.Naftalen (gr. náphta – olej skalny, naftalina), C10H8 – organiczny związek chemiczny, najprostszy z policyklicznych węglowodorów aromatycznych o dwóch skondensowanych pierścieniach benzenowych. Tworzy pochodne: nitrowe, sulfonowe i chlorowe, ulega także reakcji uwodorniania.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  JWH-081 – organiczny związek chemiczny, analgetyk i substancja psychoaktywna z grupy kannabinoidów. Wprowadzony do organizmu pobudza receptory kannabinoidowe, jest dość selektywnym agonistą receptora CB1 ze stałą inhibicji Ki 1,2 nM i około dziesięć razy mniejszym powinowactwem do CB2. Został odkryty i po raz pierwszy zsyntetyzowany przez Johna W. Huffmana, od którego nazwiska pochodzi nazwa JWH dla tej rodziny związków. Ze względu na wykrycie w dopalaczach został zaklasyfikowany do grupy I-N Wykazu środków odurzających i substancji psychotropowych i jest w Polsce nielegalny.
  Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne, w skład których wchodzi węgiel, prócz tlenków węgla, kwasu węglowego, węglanów, wodorowęglanów, węglików, cyjanowodoru, cyjanków, kwasu cyjanowego, piorunowego i izocyjanowego, a także ich soli.
  Grupa funkcyjna (podstawnik) – szczególnie aktywna część cząsteczki, która jest odpowiedzialna za jej sposób reagowania w danej reakcji.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  John William Huffman (ur. 1932) – emerytowany profesor chemii organicznej na Clemson University. Jego badania, finansowane przez National Institute on Drug Abuse, skupiały się na badaniu leków działających na receptory kanabinoidowe. Substancje odkryte przez niego nazwano jego inicjałami. Wiele z nich później pojawiło się w mieszankach typu "Spice" (dopalacze), a następnie zostało zdelegalizowanych w wielu krajach.
  Analgetyk, środek przeciwbólowy – substancja chemiczna prowadząca do analgezji, tzn. zniesienia czucia bólu. Należą do nich substancje o różnej budowie oraz sile i mechanizmie działania. Zgodnie z drabiną analgetyczną dzielą się na leki nieopioidowe oraz słabe i silne leki opioidowe. Do analgetyków opioidowych należą np. tramadol (słaby) i morfina (silny). Wśród środków nieopioidowych stosuje się niesteroidowe leki przeciwzapalne, np. kwas acetylosalicylowy lub ibuprofen oraz inne leki, np. paracetamol.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.