• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jūratė Kiaupienė

  Przeczytaj także...
  Andrzej Wojciech Rachuba (ur. 1951) – polski historyk, specjalizujący się w historii nowożytnej, prezes Towarzystwa Miłośników Historii.Uniwersytet Witolda Wielkiego (lit. Vytauto Didžiojo universitetas), uniwersytet w Kownie założony w 1922 przez rząd litewski jako Uniwersytet Litewski w Kownie (Lietuvos universitetas), zamknięty w 1950, ponownie otwarty w 1989.
  Litwa, Republika Litewska (lit. Lietuva, Lietuvos Respublika) – państwo w Europie, jeden z krajów bałtyckich, członek Unii Europejskiej i NATO; graniczy od zachodu z Rosją (obwodem kaliningradzkim), od południowego zachodu z Polską, od wschodu z Białorusią, od północy z Łotwą.

  Jūratė Kiaupienė-Kuzmaitė (ur. 23 listopada 1947 w Wilnie) – litewska historyk.

  Życiorys[]

  W 1969 ukończyła Wydział Historii Wileńskiego Uniwersytetu Państwowego. W 1984 uzyskała stopień kandydata nauk historycznych. W 2005 obroniła pracę habilitacyjną.

  Po ukończeniu studiów podjęła pracę w Instytucie Historycznym Litewskiej SRR (1972-1981 i od 1989). W latach 1981-89 była wykładowcą Wileńskiego Instytutu Pedagogicznego. Od 1992 zatrudniona na Uniwersytecie Witolda Wielkiego.

  Litewski Uniwersytet Nauk Edukacyjnych (lit. Lietuvos edukologijos universitetas, LEU) – litewska uczelnia wyższa z siedzibą w Wilnie specjalizująca się w kształceniu przyszłych nauczycieli i pedagogów.Wielkie Księstwo Litewskie (WKL, lit. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, żmudz. Lietovuos Dėdliuojė Konėgaikštīstė, biał. Вялікае Княства Літоўскае/Wialikaje Kniastwa Litoŭskaje, ukr. Велике Князівство Литовське/Wełyke Kniaziwstwo Łytowśke, ros. Великое Княжество Литовское/Wielikoje Kniażestwo Litowskoje, rus. Великое князство Литовское, Руское, Жомойтское и иных, łac. Magnus Ducatus Lituaniae) – państwo obejmujące ziemie (od morza do morza, od Bałtyku po Morze Czarne) dzisiejszej Litwy, Białorusi, północno-wschodniej Polski i większej części Ukrainy, zachodnich kresów Rosji od XIII w. do 1795.

  Zajmuje się naukowo historią Wielkiego Księstwa Litewskiego.

  Jest żoną Zigmantasa Kiaupy.

  Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 30 czerwca 2009 za wybitne zasługi w rozwijaniu współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, za propagowanie wiedzy o wspólnym dziedzictwie historycznym narodów tworzących Rzeczpospolitą Obojga Narodów została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP.

  Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej – cywilne odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej. Order jest nadawany cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą obywatelom polskim, którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami.Uniwersytet Wileński (lit. Vilniaus universitetas) – państwowy uniwersytet w Wilnie, założony w 1579 przez króla Polski Stefana Batorego jako Akademia i Uniwersytet Wileński, w okresie II Rzeczypospolitej w latach 1919–1939 Uniwersytet Stefana Batorego; trzeci najstarszy uniwersytet na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jeden z najstarszych uniwersytetów w Europie Wschodniej, współcześnie nazwę tę nosi największy uniwersytet litewski.

  Wybrane publikacje[]

 • Instrukcijos feodalinių valdų administracijai Lietuvoje XVII-XIX a., parenge Zigmantas Kiaupa, Juratė Kiaupienė Vilnius: Lietuvos TSR Mokslų Akademijos 1985.
 • Kaimas ir dvaras Žemaitijoje XVI-XVIII a. Monografija, Vilnius: "Mokslas", 1988.
 • Instrukcijos feodalinių valdų administracijai Lietuvoje XVII-XIX a. (wraz z Z. Kiaupą, 1985)
 • Šiaulių miesto istorija (iki 1940 m.), Šiauliai 1991
 • Lietuvos istorija iki 1795 m. (wraz z Z. Kiaupą i A. Kuncevičiusem, 1995)
 • Zigmantas Kiaupa, Jūrate Kiaupiene, Albinas Kuncevičius, Lietuvos istorija iki 1795 metu, Vilnius: "ARLILA“ 1998.
 • 1385 m. rugpjūčio 14 d. Krevos aktas, sudare Jūrate Kiaupiene, Vilnius: "Žara" 2002.
 • Eliasz Pielgrzymowski (Elijas Pilgrimovijus), Didžioji Leono Sapiegos pasiuntinybe i Maskva 1600-1601 m, parenge Jūrate Kiaupiene, Vilnius: Žara 2002.
 • "Mes, Lietuva": Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorija XVI a.: (viešasis ir privatus gyvenimas), Vilnius: Kronta, 2003.
 • XVI amžiaus Lietuvos ir Lenkijos politinės kultūros šaltiniai : (1562 metų tekstai), parengė Vilnius: Eugrimas 2008.
 • Valentino Saurmano laiškai imperatoriui Ferdinandui I iš Žygimanto Augusto Vilniaus dvaro : (1561-1562 m.), sudarė Darius Antanavičius, Vilija Gerulaitiene, Jurate Kiaupiene, parengė Darius Antanavičius, Vilnius: "Lietuvos pilys" 2009.
 • Publikacje w języku polskim[]

 • Andrzej Rachuba, Jūratė Kiaupienė, Zigmantas Kiaupa, Historia Litwy. Dwugłos polsko-litewski, Warszawa: Wydawnictwo DiG 2008.
 • Zigmantas Kiaupa, Jūratė Kiaupienė, Albinas Kuncewičius, Historia Litwy. Od czasów najdawniejszych do 1795 roku, tł. na jęz. pol. Piotr Grablunas, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2007.
 • 500-letnia rocznica unii horodelskiej 1413 roku. Między kulturą polityczną a pamięcią historyczną. „Prace Historyczne”, 2014, Numer 141 (2), s. 395–407.
 • Linki zewnętrzne[]

 • Jūratė Kiaupienė, Swoistość systemu prawno-ustrojowego Wielkiego Księstwa Litewskiego w XV–XVI w.
 • Jūratė Kiaupienė, Wielkie Księstwo Litewskie w składzie Rzeczypospolitej Obojga Narodów: 1569-1588 (Projekt: Historia a teraźniejszość. Dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów a aktualne stosunki polsko-litewskie)
 • Przypisy

  Litewska Socjalistyczna Republika Radziecka (lit. Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika, rus. Литовская Советская Социалистическая Республика), LSRR - twór polityczny powstały w lipcu 1940 roku w wyniku aneksji Pierwszej Republiki Litewskiej przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, rozwiązany ostatecznie we wrześniu 1991 roku, gdy kraje Zachodu uznały niepodległość Republiki Litewskiej i została ona przyjęta w poczet członków Organizacji Narodów Zjednoczonych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.