• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Języki zachodniobałtyckie

  Przeczytaj także...
  Język – ukształtowany społecznie system budowania wypowiedzi, używany w procesie komunikacji interpersonalnej. Na język składają się dwa elementy:Języki bałtyckie – grupa języków w obrębie języków indoeuropejskich, którymi w czasach historycznych posługiwali się Bałtowie na terenach od ujścia Wisły po południowe granice dzisiejszej Estonii (północne krańce łotewskiej krainy zwanej Liwonia). Większość języków z grupy bałtyckiej wymarło, co znacznie zawęziło obszar ich występowania.
  Językoznawstwo (lingwistyka) – dział nauk humanistycznych badających istotę, budowę i rozwój języka. Specjalista w zakresie językoznawstwa to językoznawca lub lingwista. Wyróżnia się lingwistykę teoretyczną i stosowaną.

  Języki zachodniobałtyckie – grupa trzech wymarłych języków bałtyckich: staropruskiego, jaćwińskiego i galindyjskiego.

  Język galindyjski to wymarły język z zespołu zachodniobałtyckiego języków bałtyckich, którym posługiwało się plemię Galindów. Nie istnieją lub nie zachowały się żadne źródła pisane tego języka.Języki wschodniobałtyckie to grupa do której zalicza się blisko spokrewnione języki bałtyckie: litewski i łotewski oraz wymarłe kuroński, seloński i zemgalski.

  Zobacz też[]

 • języki wschodniobałtyckie
 • język
 • lingwistyka

 • Język jaćwiński (jaćwieski) (jatw. jātviun/sūdaviun bilā) – wymarły język z zespołu języków bałtyckich określany jako zachodniobałtycki, którym posługiwali się Jaćwingowie – blisko spokrewnione z Prusami plemiona Bałtów, zamieszkujące w średniowieczu tereny Jaćwieży – dzisiejszej północno-wschodniej Polski (Podlasie, Suwalszczyzna), południowej-zachodniej Litwy, części północno-zachodniej Białorusi. Ślady tego języka zachowały się w toponimii i słownictwie języków litewskiego i białoruskiego oraz w polskich gwarach północno-wschodnich. Z języka jaćwińskiego pochodzi m.in. nazwa jeziora Hańcza.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.