• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Języki amerindiańskie

  Przeczytaj także...
  Ameryka Południowa – kontynent leżący na półkuli zachodniej oraz w większej części na półkuli południowej, a w mniejszej – na półkuli północnej. Niekiedy uważana jest również za subkontynent Ameryki.Języki na-dene – jedna z większych rodzin języków rdzennej ludności Ameryki Północnej. Zalicza się do niej języki atapaskańskie, język tlingit (południowo-zachodnia Alaska) i język eyak. Dawniej do rodziny tej zaliczano też język haida, obecnie jednak został z niej przez większość lingwistów wykluczony. Językami grupy atapasko mówią m.in. Indianie Nawaho i Apacze. Spokrewnione z językami na-dene w ramach rodziny dene-jenisejskiej są języki jenisejskie.
  Ameryka Północna – kontynent o powierzchni 24 242 000 km² (co stanowi 16,3% całkowitej powierzchni lądów na kuli ziemskiej), położony na półkulach: północnej i zachodniej. Do Ameryki Północnej należy Ameryka Środkowa.

  Języki amerindiańskie – postulowana fyla językowa, zaproponowana przez Josepha Greenberga, obejmujące wszystkie rdzenne języki Ameryki Północnej i Południowej z wyjątkiem języków eskimo-aleuckich i języków na-dene. Wyróżnienie fyli amerindiańskiej jest bardzo dyskusyjne i obecnie odrzucane przez zdecydowaną większość językoznawców.

  Języki eskimo-aleuckie - rodzina językowa obejmująca kilka języków, używanych przez Eskimosów i Aleutów na północnych krańcach Ameryki (Alaska, Grenlandia, północna Kanada) i Syberii (Półwysep Czukocki, Wyspa Beringa).Fyla językowa – w klasyfikacji genetycznej języków jednostka skupiająca pewną liczbę (kilka-kilkanaście) gałęzi językowych skupiających rodziny i języki charakteryzujące się pewną dozą podobieństwa. Fyle są czasem grupowane w jeszcze wyższe jednostki zwane makrofylami. Makrofyla to fyla plus gałąź. Np. wśród języków Indian Ameryki Północnej wyróżnia się np. fylę makrosiouańską, fylę makroalgonkińską itp. Fyla językowa obejmuje zazwyczaj języki na dużym, ale ciągłym obszarze, a ludy mówiące językami z tej samej makrorodziny mogą być ze sobą w różnym stopniu, ale spokrewnione.

  Czasami określenia "języki amerindiańskie" używa się dziś w odniesieniu do wszystkich języków rdzennych ludów obu Ameryk, jednak określenie to nie jest zalecane ze względu na możliwe skojarzenie z teorią Greenberga.

  Języki świata – obecnie na świecie używa się ok. 6-7 tysięcy języków. Dokładne ustalenie tej liczby utrudnia brak zgody wśród językoznawców co do klasyfikacji niektórych etnolektów jako odrębnych języków bądź dialektów. Przeważająca część języków świata pozostaje w formie bezpiśmiennej.Grupę języków rdzennej ludności obu Ameryk wydziela się ze względów czysto geograficznych, jak dotąd nie udało się bowiem ustalić ich wzajemnego pokrewieństwa. Grupa ta jest silnie zróżnicowana i w dalszym ciągu, ze względu na słaby stopień poznania wielu należących do niej języków (zwłaszcza tych z obszaru Amazonii), wśród językoznawców nie ma zgody co do ich ostatecznej klasyfikacji. Udało się jednak wydzielić kilka rodzin językowych, co do których aktualnie nie zgłasza się już zastrzeżeń albo które uznawane są przez zdecydowaną większość specjalistów.

  Klasyfikacja[]

 • Języki północnoindiańskie
 • Języki środkowoindiańskie
 • Języki czibcze
 • języki andyjskie
 • Języki równikowe-tucanoan
 • Języki ge-pano-carib
 • Zobacz też[]

 • języki świata
 • Joseph Greenberg
 • języki autochtoniczne Ameryki
 • Joseph Harold Greenberg (ur. 28 maja 1915 w Brooklynie, Nowy Jork, zm. 7 maja 2001 w Stanford) – językoznawca amerykański, wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Stanforda, znany przede wszystkim ze swoich prac w dziedzinie typologii i klasyfikacji genetycznej języków świata. Ogólnoświatowy rozgłos przyniosły mu też jego badania nad uniwersaliami językowymi. Duże uznanie zyskał również dzięki pracom nad typologią języków afrykańskich, jednak jego klasyfikacje języków indopacyficznych, amerindiańskich oraz języków Azji są dziś często krytykowane.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.