• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Język górnołużycki  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]
  Przeczytaj także...
  Kraj Sudecki (t. Kraj Sudetów, niem. Sudetenland, Sudetengebiet, Sudetenraum, cz. Sudety) – region Czechosłowacji obejmujący pogranicze czesko-niemieckie i czesko-austriackie w Sudetach, Rudawach, Szumawie, Lesie Czeskim i Morawach południowych zamieszkany od dawna przez Niemców sudeckich (niem. Sudetendeutsche). W skład Kraju Sudeckiego wchodziły ziemie Czech, Moraw i Śląska Czeskiego.Przysłówek – nieodmienna część mowy określająca cechy czynności, stany oraz inne cechy. Występuje przeważnie z czasownikiem, przymiotnikiem lub innym przysłówkiem. Pełni funkcję okolicznika lub orzecznika. Ze względu na funkcję składniową do przysłówków należą także zaimki przysłowne.
  Przypisy
  1. Janich N., Greule A.: Sprachkulturen in Europa: Ein Internationales Handbuch. Tübingen: Narr, 2002, s. 290. ISBN 3-8233-5873-1.
  2. Ethnologue report for language code: hsb.
  3. Ермакова М. И.: Исследования по славянской диалектологии. 13: Славянские диалекты в ситуации языкового контакта (в прошлом и настоящем). Moskwa: Институт славяноведения РАН, 2008, s. 180. ISBN 978-5-7576-0217-2.
  4. Języki indoeuropejskie (pod redakcją Leszka Bednarczuka) – Tom II. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988, s. 931. ISBN 83-01-06559-1.
  5. Taszycki W. Stanowisko języka łużyckiego. , s. 127, 1928. Symbolae grammaticae in honorem J. Rozwadowski. 
  6. Taszycki W. Stanowisko języka łużyckiego. , s. 128–135, 1928. Symbolae grammaticae in honorem J. Rozwadowski. 
  7. Шустер-Шевц Г. Язык лужицких сербов и его место в семье славянских языков. „Вопросы языкознания, № 6”, s. 70, 1976. Moskwa: Wydawnictwo Nauka. 
  8. Sussex R., Cubberley P.: The Slavic Languages. Cambridge: Cambridge University Press, 2006, s. 95–96.
  9. Ермакова М. И.: Язык. Этнос. Культура. Moskwa: 1994, s. 151–165.
  10. Енч Г., Недолужко А. Ю., Скорвид С. С.: Серболужицкий язык. s. 1.
  11. Popowska-Taborska H. Wczesne dzieje języków łużyckich w świetle leksyki. , s. 168–169, 2004. 
  12. Трубачёв О. Н. О праславянских лексических диалектизмах сербо-лужицких языков. , s. 172, 1963. Сербо-лужицкий лингвистический сборник. 
  13. Budarjowa L.: Aktualna analyza serbskeho šulstwa. Budyšin/Bautzen: Serbske šulske towarstwo z.t., Serbski institut Budyšin, s. 2.
  14. UNESCO Red Book on Endangered Languages by Tapani Salminen. Upper Sorbian.
  15. Schaarschmidt G.: A historical phonology of the upper and lower Sorbian languages. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 1997, s. 18. ISBN 3-8253-0417-5.
  16. Idiosyncratic Factors in Language Endangerment: The Case of Upper Sorbia. „Linguistic Discovery of Dartmouth College” (ang.). 
  17. Sussex R., Cubberley P.: The Slavic Languages. Cambridge: Cambridge University Press, 2006, s. 94.
  18. Лаптева Л. П., Кунце П.: История серболужицкого народа. s. 29–30.
  19. Скорвид С. С. Исследование славянских языков в русле традиций сравнительно-исторического и сопоставительного языкознания. Информационные материалы и тезисы докладов международной конференции. „Серболужицкий (серболужицкие) и русинский (русинские) языки: к проблеме их сравнительно-исторической и синхронной общности”, s. 109–114, 2001. Moskwa. 
  20. Budarjowa L.: Aktualna analyza serbskeho šulstwa. Budyšin/Bautzen: Serbske šulske towarstwo z.t., Serbski institut Budyšin, s. 5.
  21. Budarjowa L.: Aktualna analyza serbskeho šulstwa. Budyšin/Bautzen: Serbske šulske towarstwo z.t., Serbski institut Budyšin, s. 9–14.
  22. Budarjowa L.: Aktualna analyza serbskeho šulstwa. Budyšin/Bautzen: Serbske šulske towarstwo z.t., Serbski institut Budyšin, s. 42.
  23. Domowina – sojuz łużickich sierbow (ros.).
  24. Schuster-Šewc H.: Gramatika hornjoserbskeje rěče. Budyšin: Ludowe nakładnistwo Domowina, 1968, s. 248—250.
  25. Михалк С. Исследовательская работа по сербо-лужицкой диалектологии. „Вопросы языкознания”, s. 22, 1968. Moskwa: Wydawnictwo Nauka. 
  26. Sorbischer Sprachatlas. 1–14. Map no. 1. Bautzen: Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Institut fur sorbische Volksforschung, 1965–1993.
  27. Schaarschmidt G.: A historical phonology of the upper and lower Sorbian languages. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 1997, s. 13. ISBN 3-8253-0417-5.
  28. Михалк Ф. Краткий очерк грамматики современного верхнелужицкого литературного языка. , s. 472, 1974. Верхнелужицко-русский словарь. 
  29. Stone G.: The Slavonic Languages. London, New York: Routledge, 1993, s. 601.
  30. Михалк Ф. Краткий очерк грамматики современного верхнелужицкого литературного языка. , s. 473, 1974. Верхнелужицко-русский словарь. 
  31. Селищев А. М.: Славянское языкознание. Западнославянские языки. Мoskwa: Государственное учебно-педагогическое издательство Наркомпроса РСФСР, 1941, s. 227.
  32. Mapa z artykułu o Słowianach Połabskich w Wielkiej Encyklopedii Radzieckiej (ros.).
  33. Artykuł o Słowianach Połabskich w Wielkiej Encyklopedii Radzieckiej. Moskwa: Советская Энциклопедия, 1969—1978.
  34. Heiliges Römisches Reich 1000. Commons.wikimedia.org.
  35. Седов В. В.: Славяне в раннем средневековье. Moskwa: Фонд археологии, 1995, s. 143. ISBN 5-87059-021-3.
  36. Artykuł „Łużyce” w Wielkiej Encyklopedii Radzieckiej. Moskwa: Советская Энциклопедия, 1969–1978.
  37. Селищев А. М.: Славянское языкознание. Западнославянские языки. Мoskwa: Государственное учебно-педагогическое издательство Наркомпроса РСФСР, 1941, s. 221.
  38. Лаптева Л. П., Кунце П.: История серболужицкого народа. s. 2.
  39. Jerzy Nalepa: Słowiańszczyzna północno-zachodnia. Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968, s. 258–260.
  40. Шустер-Шевц Г. Язык лужицких сербов и его место в семье славянских языков. „Вопросы языкознания №6”, s. 73, 1976. Moskwa: Wydawnictwo Nauka. 
  41. Лаптева Л. П., Кунце П.: История серболужицкого народа. s. 3.
  42. Stone G.: The Slavonic Languages. London, New York: Routledge, 1993, s. 596.
  43. Schaarschmidt G.: A historical phonology of the upper and lower Sorbian languages. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 1997, s. 22. ISBN 3-8253-0417-5.
  44. Енч Г., Недолужко А. Ю., Скорвид С. С.: Серболужицкий язык. s. 6.
  45. Лаптева Л. П., Кунце П.: История серболужицкого народа. s. 4–5.
  46. Fasske H. The Historical, Economic and Political Bases of the Formation and Development of the Sorbian Literary Languages. „The formation of the Slavonic literary languages”, s. 64, 1983. 
  47. Енч Г., Недолужко А. Ю., Скорвид С. С.: Серболужицкий язык. s. 7.
  48. Трофимович К. К. Развитие верхнелужицкого литературного языка в середине XIX века. „Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков”, s. 160, 1978. 
  49. Дуличенко А. Д. Типологические параллели к истории формирования и развития серболужицких литературных языков. „Формирование и функционирование серболужицких литературных языков и диалектов”, s. 26, 1989. 
  50. Лаптева Л. П., Кунце П.: История серболужицкого народа. s. 6–7.
  51. Fasske H. The Historical, Economic and Political Bases of the Formation and Development of the Sorbian Literary Languages. „The formation of the Slavonic literary languages”, s. 61, 1983. 
  52. Ермакова М. И. Роль серболужицких литературных языков в формировании культуры серболужичан в период национального возрождения. „Литературные языки в контексте культуры славян”, s. 117, 2008. 
  53. Schaarschmidt G.: A historical phonology of the upper and lower Sorbian languages. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 1997, s. 17. ISBN 3-8253-0417-5.
  54. Енч Г., Недолужко А. Ю., Скорвид С. С.: Серболужицкий язык. s. 8–9.
  55. Лаптева Л. П., Кунце П.: История серболужицкого народа. s. 6–8.
  56. Teplý J. Lužičtí Srbové – co o nich víme?. „Česko-lužický věstník”, 1997. 
  57. Трофимович К. К. Развитие верхнелужицкого литературного языка в середине XIX века. „Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков”, s. 162, 1978. 
  58. Teplý J. Lužičtí Srbové – co o nich víme?. „Česko-lužický věstník”, 1997. 
  59. Трофимович К. К. Развитие верхнелужицкого литературного языка в середине XIX века. „Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков”, s. 158–159, 1978. 
  60. Ермакова М. И. Роль серболужицких литературных языков в формировании культуры серболужичан в период национального возрождения. „Литературные языки в контексте культуры славян”, s. 121, 2008. 
  61. Лаптева Л. П., Кунце П.: История серболужицкого народа. s. 11–15.
  62. Трофимович К. К. Развитие верхнелужицкого литературного языка в середине XIX века. „Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков”, s. 167, 1978. 
  63. Лаптева Л. П., Кунце П.: История серболужицкого народа. s. 17–19.
  64. Енч Г., Недолужко А. Ю., Скорвид С. С.: Серболужицкий язык. s. 9–10.
  65. Ермакова М. И. Роль серболужицких литературных языков в формировании культуры серболужичан в период национального возрождения. „Литературные языки в контексте культуры славян”, s. 132–133, 141, 2008. 
  66. Шустер-Шевц Г. Возникновение современного верхнелужицкого языка в XIX веке и проблема влияния чешской модели. „Формирование и функционирование серболужицких литературных языков и диалектов”, s. 14–16, 1989. 
  67. Дуличенко А. Д. Типологические параллели к истории формирования и развития серболужицких литературных языков. „Формирование и функционирование серболужицких литературных языков и диалектов”, s. 33, 1989. 
  68. Трофимович К. К. Развитие верхнелужицкого литературного языка в середине XIX века. „Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков”, s. 161, 1978. 
  69. Лаптева Л. П., Кунце П.: История серболужицкого народа. s. 10–11.
  70. Лаптева Л. П., Кунце П.: История серболужицкого народа. s. 16.
  71. Лаптева Л. П., Кунце П.: История серболужицкого народа. s. 15.
  72. Енч Г., Недолужко А. Ю., Скорвид С. С.: Серболужицкий язык. s. 10–11.
  73. Ralston L. P. The Lusatian Question at the Paris Peace Conference. „American Slavic and East European Review”, s. 248–258, 1960. 
  74. Teplý J. Lužičtí Srbové – co o nich víme?. „Česko-lužický věstník”, 1997. 
  75. Dippmann K. J. The Legal Position of the Lusatian Sorbs since the Second World War. „The Slavonic and East European Review”, s. 63, 1975. 
  76. Ševčenko K. V. Lužická otázka a Československo v letech 1945-1947. „Česko-lužický věstník”, s. 19, 2008. 
  77. Ševčenko K. V. Lužická otázka a Československo v letech 1945-1947. „Česko-lužický věstník”, s. 10, 2008. 
  78. Teplý J. Lužičtí Srbové – co o nich víme?. „Česko-lužický věstník”, 1998. 
  79. Stone G.: The Slavonic Languages. London, New York: Routledge, 1993, s. 597.
  80. Dippmann K. J. The Legal Position of the Lusatian Sorbs since the Second World War. „The Slavonic and East European Review”, s. 66, 1975. 
  81. Dippmann K. J. The Legal Position of the Lusatian Sorbs since the Second World War. „The Slavonic and East European Review”, s. 74, 1975. 
  82. Ševčenko K. V. Lužická otázka a Československo v letech 1945-1947. „Česko-lužický věstník”, s. 28–29, 2008. 
  83. Лаптева Л. П., Кунце П.: История серболужицкого народа. s. 28–29.
  84. Malec M. Těžba hnědého uhlí v Dolní Lužici. „Česko-lužický věstník”. s. 47–51. 
  85. Petr J.: Nástin politických a kulturních dějin Lužických Srbů. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972, s. 307.
  86. Azembski M.: Z wočomaj Polaka. Budyšin: Ludowe nakładnistwo Domowina, 1973, s. 108.
  87. Teplý J. Lužičtí Srbové – co o nich víme?. „Česko-lužický věstník”, 1998. 
  88. Co je to projekt WITAJ? (cz.).
  89. Енч Г., Недолужко А. Ю., Скорвид С. С.: Серболужицкий язык. s. 11–12.
  90. Stone G.: The Slavonic Languages. London, New York: Routledge, 1993, s. 609–610.
  91. Schaarschmidt G.: A historical phonology of the upper and lower Sorbian languages. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 1997, s. 45. ISBN 3-8253-0417-5.
  92. Schaarschmidt G.: A historical phonology of the upper and lower Sorbian languages. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 1997, s. 59. ISBN 3-8253-0417-5.
  93. Schaarschmidt G.: A historical phonology of the upper and lower Sorbian languages. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 1997, s. 57. ISBN 3-8253-0417-5.
  94. Schaarschmidt G.: A historical phonology of the upper and lower Sorbian languages. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 1997, s. 89. ISBN 3-8253-0417-5.
  95. Schaarschmidt G.: A historical phonology of the upper and lower Sorbian languages. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 1997, s. 141. ISBN 3-8253-0417-5.
  96. Schaarschmidt G.: A historical phonology of the upper and lower Sorbian languages. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 1997, s. 87–88. ISBN 3-8253-0417-5.
  97. Stone G.: The Slavonic Languages. London, New York: Routledge, 1993, s. 608–609.
  98. Nalepa J.: Słowiańszczyzna północno-zachodnia. Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968, s. 48.
  99. Nalepa J.: Słowiańszczyzna północno-zachodnia. Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968, s. 257.
  100. Schaarschmidt G.: A historical phonology of the upper and lower Sorbian languages. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 1997, s. 138–139. ISBN 3-8253-0417-5.
  101. Šewc-Schuster H.: Gramatika hornjoserbskeje rěče. Budyšin: Domowina, 1984, s. 236.
  102. Schaarschmidt G.: A historical phonology of the upper and lower Sorbian languages. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 1997, s. 95. ISBN 3-8253-0417-5.
  103. Nalepa J.: Słowiańszczyzna północno-zachodnia. Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968, s. 230–232.
  104. Stone G. C. The Phonemes f and g in Sorbian. . 46 (107), s. 321–322, 1968. The Slavonic and East European Review. 
  105. Schaarschmidt G.: A historical phonology of the upper and lower Sorbian languages. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 1997, s. 96–97. ISBN 3-8253-0417-5.
  106. Schaarschmidt G.: A historical phonology of the upper and lower Sorbian languages. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 1997, s. 131–132. ISBN 3-8253-0417-5.
  107. Nalepa J.: Słowiańszczyzna północno-zachodnia. Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968, s. 229–230.
  108. Schaarschmidt G.: A historical phonology of the upper and lower Sorbian languages. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 1997, s. 98. ISBN 3-8253-0417-5.
  109. Schaarschmidt G.: A historical phonology of the upper and lower Sorbian languages. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 1997, s. 118. ISBN 3-8253-0417-5.
  110. Schaarschmidt G.: A historical phonology of the upper and lower Sorbian languages. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 1997, s. 80–81. ISBN 3-8253-0417-5.
  111. Schaarschmidt G.: A historical phonology of the upper and lower Sorbian languages. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 1997, s. 112–113. ISBN 3-8253-0417-5.
  112. Schaarschmidt G.: A historical phonology of the upper and lower Sorbian languages. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 1997, s. 79–80. ISBN 3-8253-0417-5.
  113. Schaarschmidt G.: A historical phonology of the upper and lower Sorbian languages. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 1997, s. 105–109. ISBN 3-8253-0417-5.
  114. Schaarschmidt G.: A historical phonology of the upper and lower Sorbian languages. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 1997, s. 116. ISBN 3-8253-0417-5.
  115. Schaarschmidt G.: A historical phonology of the upper and lower Sorbian languages. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 1997, s. 122–124. ISBN 3-8253-0417-5.
  116. Schaarschmidt G.: A historical phonology of the upper and lower Sorbian languages. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 1997, s. 124–126. ISBN 3-8253-0417-5.
  117. Schaarschmidt G.: A historical phonology of the upper and lower Sorbian languages. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 1997, s. 129–131. ISBN 3-8253-0417-5.
  118. Schaarschmidt G.: A historical phonology of the upper and lower Sorbian languages. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 1997, s. 133. ISBN 3-8253-0417-5.
  119. Schaarschmidt G.: A historical phonology of the upper and lower Sorbian languages. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 1997, s. 90–92. ISBN 3-8253-0417-5.
  120. Schaarschmidt G.: A historical phonology of the upper and lower Sorbian languages. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 1997, s. 156. ISBN 3-8253-0417-5.
  121. Енч Г., Недолужко А. Ю., Скорвид С. С.: Серболужицкий язык. s. 5–6.
  122. Трофимович К. К. Развитие верхнелужицкого литературного языка в середине XIX века. „Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков”, s. 173–174, 1978. 
  123. Шустер-Шевц Г. Возникновение современного верхнелужицкого языка в XIX веке и проблема влияния чешской модели. „Формирование и функционирование серболужицких литературных языков и диалектов”, s. 8–9, 1989. 
  124. Шустер-Шевц Г. Возникновение современного верхнелужицкого языка в XIX веке и проблема влияния чешской модели. „Формирование и функционирование серболужицких литературных языков и диалектов”, s. 9, 1989. 
  125. Šewc-Schuster H.: Gramatika hornjoserbskeje rěče. Budyšin: Domowina, 1984, s. 20.
  126. Михалк Ф. Краткий очерк грамматики современного верхнелужицкого литературного языка. , s. 474, 1974. Верхнелужицко-русский словарь. 
  127. Stone G.: The Slavonic Languages. London, New York: Routledge, 1993, s. 600.
  128. Михалк Ф. Краткий очерк грамматики современного верхнелужицкого литературного языка. „Верхнелужицко-русский словарь”, s. 472–473, 1974. 
  129. Šewc-Schuster H.: Gramatika hornjoserbskeje rěče. Budyšin: Domowina, 1984, s. 46.
  130. Stone G. C. The Phonemes f and g in Sorbian. „The Slavonic and East European Review”. 46 (107), s. 315–319, 1968. 
  131. Stone G.: The Slavonic Languages. London, New York: Routledge, 1993, s. 603–604.
  132. Михалк Ф. Краткий очерк грамматики современного верхнелужицкого литературного языка. „Верхнелужицко-русский словарь”, s. 473–474, 1974. 
  133. Šewc-Schuster H.: Gramatika hornjoserbskeje rěče. Budyšin: Domowina, 1984, s. 27–28.
  134. Селищев А. М.: Славянское языкознание. Западнославянские языки. Мoskwa: Государственное учебно-педагогическое издательство Наркомпроса РСФСР, 1941, s. 244.
  135. Енч Г., Недолужко А. Ю., Скорвид С. С.: Серболужицкий язык. s. 16–17.
  136. Михалк Ф. Краткий очерк грамматики современного верхнелужицкого литературного языка. „Верхнелужицко-русский словарь”, s. 479–480, 1974. 
  137. Михалк Ф. Краткий очерк грамматики современного верхнелужицкого литературного языка. „Верхнелужицко-русский словарь”, s. 481–483, 1974. 
  138. Михалк Ф. Краткий очерк грамматики современного верхнелужицкого литературного языка. , s. 483–484, 1974. Верхнелужицко-русский словарь. 
  139. Šewc-Schuster H.: Gramatika hornjoserbskeje rěče. Budyšin: Domowina, 1984, s. 100–105.
  140. Šewc-Schuster H.: Gramatika hornjoserbskeje rěče. Budyšin: Domowina, 1984, s. 106–108.
  141. Šewc-Schuster H.: Gramatika hornjoserbskeje rěče. Budyšin: Domowina, 1984, s. 109.
  142. Михалк Ф. Краткий очерк грамматики современного верхнелужицкого литературного языка. „Верхнелужицко-русский словарь”, s. 485, 1974. 
  143. Šewc-Schuster H.: Gramatika hornjoserbskeje rěče. Budyšin: Domowina, 1984, s. 108.
  144. Енч Г., Недолужко А. Ю., Скорвид С. С.: Серболужицкий язык. s. 19.
  145. Šewc-Schuster H.: Gramatika hornjoserbskeje rěče. Budyšin: Domowina, 1984, s. 110–113.
  146. Stone G.: The Slavonic Languages. London, New York: Routledge, 1993, s. 629.
  147. Šewc-Schuster H.: Gramatika hornjoserbskeje rěče. Budyšin: Domowina, 1984, s. 132–139.
  148. Šewc-Schuster H.: Gramatika hornjoserbskeje rěče. Budyšin: Domowina, 1984, s. 133.
  149. Šewc-Schuster H.: Gramatika hornjoserbskeje rěče. Budyšin: Domowina, 1984, s. 134.
  150. Михалк Ф. Краткий очерк грамматики современного верхнелужицкого литературного языка. „Верхнелужицко-русский словарь”, s. 489–490, 1974. 
  151. Šewc-Schuster H.: Gramatika hornjoserbskeje rěče. Budyšin: Domowina, 1984, s. 135–136.
  152. Šewc-Schuster H.: Gramatika hornjoserbskeje rěče. Budyšin: Domowina, 1984, s. 115–116.
  153. Михалк Ф. Краткий очерк грамматики современного верхнелужицкого литературного языка. „Верхнелужицко-русский словарь”, s. 490, 1974. 
  154. Šewc-Schuster H.: Gramatika hornjoserbskeje rěče. Budyšin: Domowina, 1984, s. 128.
  155. Stone G.: The Slavonic Languages. London, New York: Routledge, 1993, s. 627.
  156. Šewc-Schuster H.: Gramatika hornjoserbskeje rěče. Budyšin: Domowina, 1984, s. 118–119.
  157. Stone G.: The Slavonic Languages. London, New York: Routledge, 1993, s. 622.
  158. Šewc-Schuster H.: Gramatika hornjoserbskeje rěče. Budyšin: Domowina, 1984, s. 120–121.
  159. Stone G.: The Slavonic Languages. London, New York: Routledge, 1993, s. 620–623.
  160. Šewc-Schuster H.: Gramatika hornjoserbskeje rěče. Budyšin: Domowina, 1984, s. 210–216.
  161. Šewc-Schuster H.: Gramatika hornjoserbskeje rěče. Budyšin: Domowina, 1984, s. 211–212.
  162. Šewc-Schuster H.: Gramatika hornjoserbskeje rěče. Budyšin: Domowina, 1984, s. 212–213.
  163. Михалк Ф. Краткий очерк грамматики современного верхнелужицкого литературного языка. , s. 492, 1974. Верхнелужицко-русский словарь. 
  164. Енч Г., Недолужко А. Ю., Скорвид С. С.: Серболужицкий язык. s. 22.
  165. Михалк Ф. Краткий очерк грамматики современного верхнелужицкого литературного языка. „Верхнелужицко-русский словарь”, s. 493, 1974. 
  166. Енч Г., Недолужко А. Ю., Скорвид С. С.: Серболужицкий язык. s. 22–23.
  167. Енч Г., Недолужко А. Ю., Скорвид С. С.: Серболужицкий язык. s. 23.
  168. Михалк Ф. Краткий очерк грамматики современного верхнелужицкого литературного языка. , s. 494–495, 1974. Верхнелужицко-русский словарь. 
  169. Енч Г., Недолужко А. Ю., Скорвид С. С.: Серболужицкий язык. s. 25.
  170. Šewc-Schuster H.: Gramatika hornjoserbskeje rěče. Budyšin: Domowina, 1984, s. 169.
  171. Михалк Ф. Краткий очерк грамматики современного верхнелужицкого литературного языка. , s. 496, 1974. Верхнелужицко-русский словарь. 
  172. Šewc-Schuster H.: Gramatika hornjoserbskeje rěče. Budyšin: Domowina, 1984, s. 170.
  173. Енч Г., Недолужко А. Ю., Скорвид С. С.: Серболужицкий язык. s. 23–24.
  174. Михалк Ф. Краткий очерк грамматики современного верхнелужицкого литературного языка. „Верхнелужицко-русский словарь”, s. 497–498, 1974. 
  175. Михалк Ф. Краткий очерк грамматики современного верхнелужицкого литературного языка. , s. 498, 1974. Верхнелужицко-русский словарь. 
  176. Šewc-Schuster H.: Gramatika hornjoserbskeje rěče. Budyšin: Domowina, 1984, s. 171–172.
  177. Енч Г., Недолужко А. Ю., Скорвид С. С.: Серболужицкий язык. s. 24.
  178. Селищев А. М.: Славянское языкознание. Западнославянские языки. М.: Государственное учебно-педагогическое издательство Наркомпроса РСФСР, 1941, s. 255.
  179. Šewc-Schuster H.: Gramatika hornjoserbskeje rěče. Budyšin: Domowina, 1984, s. 202–203.
  180. Енч Г., Недолужко А. Ю., Скорвид С. С.: Серболужицкий язык. s. 26.
  181. Šewc-Schuster H.: Gramatika hornjoserbskeje rěče. Budyšin: Domowina, 1984, s. 203.
  182. Михалк Ф. Краткий очерк грамматики современного верхнелужицкого литературного языка. „Верхнелужицко-русский словарь”, s. 498–499, 1974. 
  183. Михалк Ф. Краткий очерк грамматики современного верхнелужицкого литературного языка. „Верхнелужицко-русский словарь”, s. 499–500, 1974. 
  184. Михалк Ф. Краткий очерк грамматики современного верхнелужицкого литературного языка. , s. 500–501, 1974. Верхнелужицко-русский словарь. 
  185. Šewc-Schuster H.: Gramatika hornjoserbskeje rěče. Budyšin: Domowina, 1984, s. 173.
  186. Михалк Ф. Краткий очерк грамматики современного верхнелужицкого литературного языка. , s. 501–502, 1974. Верхнелужицко-русский словарь. 
  187. Šewc-Schuster H.: Gramatika hornjoserbskeje rěče. Budyšin: Domowina, 1984, s. 204.
  188. Михалк Ф. Краткий очерк грамматики современного верхнелужицкого литературного языка. , s. 502, 1974. Верхнелужицко-русский словарь. 
  189. Селищев А. М.: Славянское языкознание. Западнославянские языки. М.: Государственное учебно-педагогическое издательство Наркомпроса РСФСР, 1941, s. 258.
  190. Šewc-Schuster H.: Gramatika hornjoserbskeje rěče. Budyšin: Domowina, 1984, s. 218–227.
  191. Šewc-Schuster H.: Gramatika hornjoserbskeje rěče. Budyšin: Domowina, 1984, s. 228.
  192. Šewc-Schuster H.: Gramatika hornjoserbskeje rěče. Budyšin: Domowina, 1984, s. 229–232.
  193. Михалк Ф. Краткий очерк грамматики современного верхнелужицкого литературного языка. , s. 503, 1974. Верхнелужицко-русский словарь. 
  194. Šewc-Schuster H.: Gramatika hornjoserbskeje rěče. Budyšin: Domowina, 1984, s. 229.
  195. Šewc-Schuster H.: Gramatika hornjoserbskeje rěče. Budyšin: Domowina, 1984, s. 234–235.
  196. Šewc-Schuster H.: Gramatika hornjoserbskeje rěče. Budyšin: Domowina, 1984, s. 234.
  197. Šewc-Schuster H.: Gramatika hornjoserbskeje rěče. Budyšin: Domowina, 1984, s. 236–238.
  198. Енч Г., Недолужко А. Ю., Скорвид С. С.: Серболужицкий язык. s. 27–28.
  199. Михалк Ф. Краткий очерк грамматики современного верхнелужицкого литературного языка. , s. 509—511, 1974. Верхнелужицко-русский словарь. 
  200. Stone G.: The Slavonic Languages. London, New York: Routledge, 1993, s. 652–674.
  201. Stone G.: The Slavonic Languages. London, New York: Routledge, 1993, s. 674.
  202. Шустер-Шевц Г. Возникновение современного верхнелужицкого языка в XIX веке и проблема влияния чешской модели. , s. 13, 1989. Формирование и функционирование серболужицких литературных языков и диалектов. 
  203. Brijnen H. B. Written Sorbian and spoken Sorbian: reconsidering the role of codification. , s. 35–36, 1991. Studies in Slavic and General Linguistics. 
  204. Fasske H. The Historical, Economic and Political Bases of the Formation and Development of the Sorbian Literary Languages. , s. 67, 1983. The formation of the Slavonic literary languages. 
  205. Супрун А. Е., Калюта А. М.: Введение в славянскую филологию. Мінск: Вышэйшая школа, 1981, s. 83.
  206. Schaarschmidt G.: A historical phonology of the upper and lower Sorbian languages. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 1997, s. 24. ISBN 3-8253-0417-5.
  207. Енч Г., Недолужко А. Ю., Скорвид С. С.: Серболужицкий язык. s. 9.
  208. Бернштейн С. Б. Русское славяноведение о сербо-лужицких языках. , s. 6, 1963. Сербо-лужицкий лингвистический сборник. 
  209. Лаптева Л. П., Кунце П.: История серболужицкого народа. s. 8.
  210. Трофимович К. К. Развитие верхнелужицкого литературного языка в середине XIX века. „Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков”, s. 166, 1978. 
  211. Ермакова М. И. Новый этап в изучении верхнелужицкого литературного языка. „Формирование и функционирование серболужицких литературных языков и диалектов”, s. 196, 1989. 
  212. Бернштейн С. Б. Русское славяноведение о сербо-лужицких языках. „Сербо-лужицкий лингвистический сборник”, s. 7–8, 1963. 
  213. Бернштейн С. Б. Русское славяноведение о сербо-лужицких языках. „Сербо-лужицкий лингвистический сборник”, s. 8–12, 1963. 
  214. Бернштейн С. Б. Русское славяноведение о сербо-лужицких языках. „Сербо-лужицкий лингвистический сборник”, s. 12–13, 1963. 
  215. Бернштейн С. Б. Русское славяноведение о сербо-лужицких языках. , s. 21–22, 1963. Сербо-лужицкий лингвистический сборник. 
  216. Супрун А. Е.: Введение в славянскую филологию. Минск: 1989, s. 76–81.
  217. Трубачёв О. Н. Рец. на: Schuster-Šewc H. Historisch-etymologisches Wörterbuch der ober- und niedersorbischen Sprache. 1: A – bohot. Bautzen, 1978, S. XXXI + 48. , s. 184–185, 1980. Этимология 1978. 
  218. Universitaet Leipzig - Institut za sorabistiku (górnołuż.).
  219. Sorabistika (górnołuż.). [dostęp 2012-10-23].

  Bibliografia[]

 • Fasske H., The Historical, Economic and Political Bases of the Formation and Development of the Sorbian Literary Languages, [w:] The formation of the Slavonic literary languages, 1983, s. 64–69.
 • Schaarschmidt G., A historical phonology of the upper and lower Sorbian languages, Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 1997.
 • Stone G. Sorbian, [w:] The Slavonic Languages, London, New York: Routledge, 1993, s. 593–685.
 • Šewc-Schuster H., Gramatika hornjoserbskeje rěče, Budyšin: Domowina, 1984.
 • Taszycki W., Stanowisko języka łużyckiego, [w:] Symbolae grammaticae in honorem J. Rozwadowski, II, 1928, s. 127–138.
 • Ермакова М. И., Роль серболужицких литературных языков в формировании культуры серболужичан в период национального возрождения, [w:] Литературные языки в контексте культуры славян, 2008, s. 113–152.
 • Михалк Ф., Краткий очерк грамматики современного верхнелужицкого литературного языка, [w:] Верхнелужицко-русский словарь, 1974, s. 472–511.
 • Селищев А. М., Славянское языкознание. Западнославянские языки, Мoskwa: Государственное учебно-педагогическое издательство Наркомпроса РСФСР, 1941, s. 221–268.
 • Супрун А. Е., Калюта А. М., Введение в славянскую филологию, Минск: Вышэйшая школа, 1989, s. 81–86.
 • Трофимович К. К., Развитие верхнелужицкого литературного языка в середине XIX века, [w:] Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков, 1978.
 • Шустер-Шевц Г.: Язык лужицких сербов и его место в семье славянских языков. Moskwa: Wydawnictwo Nauka, 1976, s. 70–86.
 • Linki zewnętrzne[]

 • Strona organizacji Serbski Institut (górnołuż.).
 • Słownik frazeologiczny języka górnołużyckiego (górnołuż.).
 • Korpus tekstów języka górnołużyckiego (górnołuż.).
 • Strona organizacji Maćica Serbska (górnołuż.).
 • Rozmówki górnołużyckie z książki Curs practic de limba sorabă (Jindřich Vacek).
 • Materiały dydaktyczne Centrum Językowego Witaj (górnołuż.).
 • Strona wydawanej w języku górnołużyckim gazety Serbske Nowiny (górnołuż.).
 • Strona wydawanej w języku górnołużyckim gazety Katolski Posoł (górnołuż.).
 • Strona magazynu dla dzieci Płomjo (górnołuż.). [zarchiwizowane z tego adresu (2012-10-23)].
 • Strona wydawanego w języku górnołużyckim magazynu Rozhlad (górnołuż.).
 • Strona audycji łużyckich Serbski rozhłós w stacji radiowej MDR 1 Radio Sachsen (górnołuż.).
 • Strona programu telewizyjnego w języku górnołużyckim pt. Wuhladko (górnołuż.).
 • Słownik niemiecko-górnołużycki, górnołużycko-niemiecki (z pisownią sprzed reformy z 2005 roku)
 • Celownik (łac. dativus) – forma używana jako dopełnienie dalsze (Kasia dała Ali prezent) oraz do oznaczania celu pożytku lub szkody (np. dzieci zepsuły mu telewizor - mu nie dotyczy tu bezpośrednio akcji, a jedynie jej skutków). W języku polskim odpowiada na pytania: komu? czemu?. W języku niemieckim i greckim spełnia rolę narzędnika na zasadzie tzw. synkretyzmu przypadków.Odra (czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. starożytna Viadua, Suevus, łac. średniowiecza Oddera (w Dagome iudex), Odera; łac. renesansowa Viadrus (od 1543)) – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie).


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.
  Spółgłoska miękkopodniebienna lub welarna to spółgłoska, której wymowa polega na zbliżeniu języka do podniebienia miękkiego (łac. velum). Takie głoski są bardzo rozpowszechnione – występują właściwie we wszystkich językach ludzkich. Wiele języków ma również labializowane i palatalizowane warianty spółgłosek welarnych.
  Wielojęzyczność - czynne lub bierne posługiwanie się dwoma lub większą liczbą języków przez jednostkę lub grupę społeczną. Liczba osób wielojęzycznych na świecie przewyższa liczbę osób posługujących się tylko jednym językiem. Wielojęzyczność jest zjawiskiem powszechnym na niektórych multietnicznych obszarach Ziemi, takich jak Afryka, Indie czy Nowa Gwinea, gdzie wielu ludzi jednego języka używa w rodzinie, innego na bazarze, jeszcze innym zaś posługuje się w szkole. W efekcie osoby te mają więcej niż jeden język ojczysty, z tym że zakres opanowanego słownictwa w każdym z tych języków może być różny. Szczególną odmianą wielojęzyczności jest dyglosja występująca w kulturach, gdzie język oficjalny znacznie różni się od odmiany potocznej, używanej w życiu codziennym. Występuje ona np. w krajach arabskich, w Chinach czy w Indiach.
  Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.
  Wykrzyknik – nieodmienna część mowy wyrażająca m.in. silne stany emocjonalne, uczucia oraz ujawniająca stan woli mówiącego (np. życzenia, rozkazy) bądź naśladująca dźwięki otaczającego świata. Inaczej mówiąc są to wyrazy służące do uwydatniania uczuć lub woli mówiącego oraz leksemy będące dźwiękową imitacją zjawisk otaczającego nas świata. Nazwy tej używa się w stosunku do różnych jednostek językowych, ponieważ ich zbiory są wyznaczane przez językoznawców na podstawie różnych kryteriów (np. zbiór wykrzykników wyznaczony na podstawie kryteriów składniowych będzie się różnił od zbioru wyznaczonego na podstawie kryteriów semantycznych czy pragmatycznych). Najczęściej przy wyznaczaniu wykrzykników spośród innych części mowy bierze się pod uwagę wszystkie trzy kryteria tj. semantyczne, składniowe i morfologiczne.
  Czas przyszły – kategoria gramatyczna (czas gramatyczny) czasownika, która najczęściej wskazuje i nazywa późniejszą czynność lub późniejszy stan niż moment mówienia lub pisania o nich, np. pójdę, kupię, będę spał. W języku polskim od czasowników dokonanych tworzy się czas przyszły prosty odpowiadający formą czasowi teraźniejszemu, a od czasowników niedokonanych - czas przyszły złożony.
  Czas przeszły – kategoria gramatyczna (czas gramatyczny) czasownika, która najczęściej wskazuje i nazywa wcześniejszą czynność lub wcześniejszy stan niż moment mówienia lub pisania o nich, np. poszedłem, kupiłem, spałem.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.235 sek.