• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Józef Wojnar - inżynier

  Przeczytaj także...
  Krosno (niem. Krossen) – miasto na prawach powiatu w województwie podkarpackim, siedziba władz powiatu krośnieńskiego.Medal Komisji Edukacji Narodowej (w skrócie: Medal KEN) – polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej.
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH; dawniej: Akademia Górnicza w Krakowie; nazwa międzynarodowa: AGH University of Science and Technology; dawniej: University of Mining and Metallurgy) – jedna z największych polskich wyższych uczelni, została powołana 8 kwietnia 1919 uchwałą Rady Ministrów. Jest zaliczana do najlepszych uczelni technicznych w kraju. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities z lipca 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 526. pośród wszystkich typów uczelni.

  Józef Wojnar (ur. 28 czerwca 1902 w Krościenku Niżnym, zm. 1 marca 1990) – polski inżynier, dyrektor Instytutu Naftowego, wykładowca Akademii Górniczo-Hutniczej, Honorowy Obywatel miasta Krosna.

  Życiorys[]

  Józef Wojnar ukończył w 1928 roku Oddział Naftowy Wydziału Mechanicznego politechniki Lwowskiej. Do wybuchu II wojny światowej pracował w Stowarzyszeniu Polskich Inżynierów Przemysłu Naftowego w Borysławiu oraz Biurze Studiów dla Przemysłu Naftowego. W tym okresie należał do Związku Strzeleckiego, był sędzią narciarskim, wydał przewodnik narciarski po okolicach Borysławia. Od jesieni 1944 roku podjął pracę w Państwowym Urzędzie Naftowym, był inicjatorem powstania i dyrektorem Instytutu Naftowego w Krośnie, oraz po jego przeniesieniu do Krakowa, aż do 1969 roku. Był także redaktorem naczelnym czasopisma „Nafta”. W 1954 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym.

  Jerzy Wojnar (ur. 7 października 1930 we Lwowie, zm. 2 lutego 2005 w Warszawie) – polski pilot szybowcowy i saneczkarz, z zawodu inżynier-ceramik. Pilot szybowcowy Aeroklubu Krakowskiego. Trzykrotny rekordzista świata w szybownictwie (1954-1955).Medal 10-lecia Polski Ludowej – polskie cywilne odznaczenie państwowe ustanowione dekretem Rady Państwa 12 maja 1954 roku, jako odznaczenie jubileuszowe w związku ze zbliżającą się dziesiątą rocznicą powstania Polski Ludowej. Medal zaprojektowany został w 1954 roku przez Józefa Gosławskiego. Odznaczenie przyznawano w okresie od 22 lipca 1954 do 22 lipca 1955.

  Od 1 grudnia 1967 roku był kierownikiem Zakładu Ekonomiki i Organizacji w Wiertnictwie i Kopalnictwie Naftowym Wydziału Wiertniczo-Naftowego Akademii Górniczo-Hutniczej. Był członkiem Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, Państwowej Rady Górnictwa, Rady Techniczno-Ekonomicznej Ministerstwa Górnictwa i Energetyki, Rady Techniczno-Ekonomicznej Centralnego Urzędu Geologii. Należał do Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, które nadało mu godność członka honorowego, oraz Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej jako przewodniczący Zarządu Koła w Krakowie w latach 1973–1983 oraz honorowy członek (od 1987 roku).

  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  Był odznaczony między innymi Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Sztandaru Pracy II klasy, Medalem 10-lecia Polski Ludowej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Posiadał stopień generalnego dyrektora górniczego II stopnia. W 1976 roku nadano mu tytuł Honorowego Obywatela Krosna.

  Krościenko Niżne – obecnie dzielnica Krosna; do końca 1924 r. osobna wieś w powiecie krośnieńskim. Położona jest po obu stronach rzeki Wisłok. Teren na prawym brzegu Wisłoka charakteryzuje się mocno urozmaiconą rzeźbą terenu, znajdują się tam liczne szyby naftowe.1 marca jest 60. (w latach przestępnych 61.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 305 dni. W starożytnym Rzymie był to pierwszy dzień w roku.

  Jego synem był Jerzy Wojnar.

  Bibliografia[]

 • Artur Bęben, Stanisław Szafran: Józef Wojnar (1902–1990) – profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, organizator przemysłu naftowego, działacz społeczny, w: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.
  Związek Strzelecki (popularnie nazywany „Strzelcem”) – paramilitarna organizacja społeczno-wychowawcza powstała w 1910 roku we Lwowie i działająca do 1914 r. będąca podstawą budowania struktur wojskowych Legionów Polskich. Nazwę tę nosiła organizacja paramilitarna w okresie 1918–1939. Do tradycji Związku nawiązują niektóre istniejące obecnie organizacje paramilitarne.
  Borysław (ukr. Борислав) – miasto na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie drohobyckim, nad rzeką Tyśmienicą. 37 tys. mieszk. (2003). Ośrodek wydobycia ropy, gazu ziemnego i ozokerytu; przemysł chemiczny, porcelanowy, spożywczy i wytwórnia sztucznych diamentów. Węzeł drogowy.
  Profesor nadzwyczajny (z łac. professor extraordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który ma stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. Ustawodawca dopuszcza także zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego osoby, która ma tylko stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, jednak tylko na podstawie umowy o pracę. Stanowisko profesora nadzwyczajnego jest niższe rangą od stanowiska profesora zwyczajnego. Na uczelniach morskich na stanowisku profesora nadzwyczajnego można zatrudnić doktora, który dodatkowo ma najwyższy dyplom morski, tj. kapitana żeglugi wielkiej bądź starszego mechanika.
  Politechnika Lwowska – lwowska państwowa szkoła wyższa założona w 1843, a otwarta w 1844. Najstarsza po Szkole Akademiczno-Górniczej w Kielcach polska uczelnia techniczna w okresie przynależności miasta do Polski.
  Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa będąca z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych, na wzór Francuskiej Akademii Nauk, a z drugiej - siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.