• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Józef Urbanowicz

  Przeczytaj także...
  Węgierska Republika Ludowa (WRL, węg. Magyar Népköztársaság) - nazwa państwa węgierskiego w latach 1949-1989. Członek Układu Warszawskiego, RWPG, jedno z państw członków tzw. bloku wschodniego. Państwo satelitarne, uzależnione od ZSRR.Franciszek Księżarczyk, ps. "Michał" (ur. 4 grudnia 1906 w Jeleniu, zm. 3 grudnia 1991 w Warszawie) – generał broni Wojska Polskiego, zastępca komendanta głównego Milicji Obywatelskiej (1948–1954), zastępca szefa Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego (1962–1969), prezes Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju (1962–1969), członek Komitetu Centralnego PZPR (1981–1986), wieloletni prezes Związku Inwalidów Wojennych (1971-1991)
  Ryga (łot. Rīga, niem. Riga, lit. Ryga, est. Riia, liw. Rīgõ, fin. Riika, jidysz ריגע, Rige, ros. Рига, Riga, ukr. Рига, Ryha) – stolica Łotwy, miasto położone nad rzeką Dźwiną w pobliżu jej ujścia do Bałtyku w Zatoce Ryskiej. Jest głównym ośrodkiem gospodarczo-przemysłowym, komunikacyjnym (port morski, lotniczy i węzeł kolejowy Ryga Centralna), kulturalnym i naukowym kraju. Posiada liczne zabytki, w tym jeszcze z czasów średniowiecza. Jest wpisana na listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO. Stanowi jedno z największych w Europie skupisk architektury secesyjnej.
  Grób Józefa Urbanowicza na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie

  Józef Urbanowicz (ur. 25 marca 1916 w Orle, zm. 6 lipca 1989 w Warszawie) – generał broni Wojska Polskiego, szef Głównego Zarządu Politycznego WP (1965–1971), wiceminister obrony narodowej PRL (1968–1984), działacz partyjny i państwowy, członek Komitetu Centralnego PZPR, poseł na Sejm PRL IV, V, VI, VII i VIII kadencji.

  Polska Partia Robotnicza (PPR) – partia polityczna utworzona w czasie niemieckiej okupacji, 5 stycznia 1942 roku, w Warszawie z inicjatywy przybyłych z ZSRR polskich komunistów z tzw. Grupy Inicjatywnej (zrzuconych przez lotnictwo radzieckie na spadochronach 28 grudnia 1941 w okolicach Wiązowny), poprzez połączenie organizacji Związek Walki Wyzwoleńczej (utworzonej we wrześniu 1941) z kilkoma istniejącymi konspiracyjnymi grupami komunistycznymi, takimi jak: „Młot i Sierp”, Stowarzyszenie Przyjaciół ZSRR, Grupa Biuletynu Radiowego, Spartakus, Sztandar Wolności oraz grupa „Proletariusz”.Odznaka "Za zasługi w ochronie granic PRL" – polskie odznaczenie cywilne okresu PRL, nadawane przez ministra spraw wewnętrznych.

  Życiorys[]

  Był synem mieszkającego w Rydze robotnika, Józefa Urbanowicza, zmobilizowanego po wybuchu I wojny światowej do rosyjskiej armii i Adeli z Gutakowskich, która uciekła z Łotwy do Rosji przed nacierającymi wojskami niemieckimi.
  W 1920 wrócił z rodzicami do Rygi, gdzie ukończył polską szkołę podstawową, a w 1932 krótko był uczniem w polskim gimnazjum w Rydze; naukę przerwał z powodu trudności materialnych rodziny. W latach 1932–1935 robotnik w Zakładach Mechanicznych w Rydze, 1934-1938 uczeń wieczorowy w Państwowej Szkole Morskiej w Rydze (Wydział Mechaniczny), w latach 1935–1938 – marynarz floty handlowej, 1938-1939 odbywał zasadniczą służbę wojskową w łotewskiej armii jako elew szkoły podoficerskiej w Alūksne; z powodu komunistycznych przekonań politycznych nie skończył szkoły i został zwolniony do rezerwy jako starszy strzelec. Robotnik-mechanik w fabryce tekstylnej w Rydze.

  Medal Komisji Edukacji Narodowej (w skrócie: Medal KEN) – polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej.Medal "Za zdobycie Berlina" (ros. Медаль «За взятие Берлина») – radzieckie odznaczenie wojskowe.

  Po zajęciu Łotwy przez ZSRR został redaktorem naczelnym polskojęzycznej gazety w Rydze "Czerwony Sztandar". Od 1941 oficer Armii Radzieckiej (walczył m.in. pod Moskwą, pod Starą Russą i na Froncie Północno-Zachodnim, trzykrotnie ranny i dwukrotnie kontuzjowany), a od 1943 – powstałego na terenie ZSRR Wojska Polskiego. Był w latach 1943–1945 zastępcą dowódcy 4 Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego do spraw politycznych.

  Odznaka „Za Zasługi dla Obrony Cywilnej” – polskie cywilne odznaczenie okresu PRL ustanowione 6 sierpnia 1976 przez Radę Ministrów jako odznaczenie dla osób, które przyczyniły się do rozwoju i umacniania państwa.Komunizm (od łac. communis – wspólny, powszechny) – system społeczno-ekonomiczny, w którym nie istnieje własność prywatna środków produkcji, a całość wytworzonych dóbr jest w posiadaniu wspólnoty, której członkowie są równi.

  Od 1945 na kierowniczych stanowiskach w aparacie partyjno-politycznym WP. Był między innymi zastępcą dowódcy Marynarki Wojennej do spraw politycznych – Szefem Zarządu Polityczno-Wychowawczego Marynarki Wojennej (1945–1952), zastępcą do spraw politycznych dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego, dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju oraz komendanta Akademii Sztabu Generalnego WP im. gen. Karola Świerczewskiego, a w latach 1958–1960 komendantem Wojskowej Akademii Politycznej im. Feliksa Dzierżyńskiego. Generał brygady od 1958. Generał dywizji od 1964. W latach 1960–1965 zastępca szefa, a w latach 1965–1971 szef Głównego Zarządu Politycznego WP. Jego zastępcami byli generałowie: Jan Czapla, Mieczysław Grudzień, Franciszek Księżarczyk, Władysław Polański, Edward Szpitel, Zbigniew Szydłowski.

  Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KC PZPR) – organ kierowniczy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) w latach 1948–90; najwyższa władza PZPR między zjazdami, kierująca całokształtem pracy partii.Funkcję I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (do 1954 roku Sekretarza Generalnego PZPR) sprawowali kolejno:

  W latach 1968–1984 – wiceminister obrony narodowej, od 1971 równocześnie zastępca ministra do spraw ogólnych. Generał broni od 1973.

  Działacz komunistyczny. Członek Komunistycznej Partii Łotwy (1939–1940), Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego (1940–1944), Polskiej Partii Robotniczej (1944–1948), a od 1948 – Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W latach 1968–1971 – zastępca członka Komitetu Centralnego PZPR, a w latach 1971–1986 – członek Komitetu Centralnego PZPR.

  Medal 10-lecia Polski Ludowej – polskie cywilne odznaczenie państwowe ustanowione dekretem Rady Państwa 12 maja 1954 roku, jako odznaczenie jubileuszowe w związku ze zbliżającą się dziesiątą rocznicą powstania Polski Ludowej. Medal zaprojektowany został w 1954 roku przez Józefa Gosławskiego. Odznaczenie przyznawano w okresie od 22 lipca 1954 do 22 lipca 1955.Medal za Umacnianie Braterstwa Broni (ros. Медаль «За укрепление боевого содружества») – radziecki medal wojskowy.

  W latach 1965–1985 poseł na Sejm PRL od IV do VIII kadencji. Wieloletni wiceprezes Zarządu Głównego organizacji kombatanckiej ZBoWiD. W latach 1969–1984 przewodniczący Komitetu Redakcyjnego Wojskowego Przeglądu Historycznego.

  W latach 1984–1987 ambasador PRL w Mongolii. Od 1988 w stanie spoczynku. W związku z zakończeniem zawodowej służby wojskowej pożegnany przez I sekretarza KC PZPR, Zwierzchnika Sił Zbrojnych PRL gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego. Służył w Wojsku Polskim przez 45 lat, z czego aż 30 w stopniu generalskim.

  Pomorski Okręg Wojskowy (POW) – dawny terenowy organ wykonawczy Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej (art. 14 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej). Siedziby dowództwa Okręgu: Toruń (1945), Bydgoszcz, Gdańsk, Koszalin, Bydgoszcz – od 1947 do 2007 ul. gen. J. Dwernickiego 1, od 2007 do 28 grudnia 2011 ul. Szubińska 105.Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 – polskie państwowe odznaczenie wojskowe ustanowione dekretem, Rady Ministrów zatwierdzonym przez KRN z dnia 26 października 1945 roku „ ... w celu upamiętnienia zwycięstwa Narodu Polskiego i Jego Sprzymierzeńców nad barbarzyństwem hitlerowskim i triumfu idei wolności demokratycznej oraz dla odznaczenia osób, które swoim działaniem lub cierpieniem w kraju lub zagranicą w czasie do 9 maja 1945 roku przyczyniły się do tego zwycięstwa i triumfu...”.

  Mieszkał i zmarł w Warszawie. W jego pogrzebie na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie (kwatera B 4 rz. 7 m. 7) uczestniczył m.in. I sekretarz KC PZPR, Przewodniczący Rady Państwa gen. armii Wojciech Jaruzelski, prezes Rady Naczelnej ZBoWiD prof. Henryk Jabłoński oraz minister obrony narodowej, członek Biura Politycznego KC PZPR gen. armii Florian Siwicki, który wygłosił mowę pogrzebową w imieniu kierownictwa MON.

  Odznaka 1000-lecia Państwa Polskiego została ustanowiona przez Ogólnopolski Komitet Frontu Jedności Narodu w celu upamiętnienia tysiącletniej tradycji Państwa Polskiego, popularyzacji wartości patriotycznych, historycznych, gospodarczych i społecznych, walk wyzwoleńczych oraz dorobku Polski Ludowej. Odznakę tzw.„sztandarówkę” (większy rozmiar) przyznawano także dla zakładów pracy, szkół, zespołów ludowych, itp.Cmentarz Wojskowy w Warszawie (określany też potocznie jako "Powązki Wojskowe") – warszawski cmentarz komunalny przy ul. Powązkowskiej 43/45.

  Odznaczenia i wyróżnienia[]

 • Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari
 • Order Budowniczych Polski Ludowej (1974)
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1954)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1949)
 • Order Sztandaru Pracy I klasy (1968)
 • Order Sztandaru Pracy II klasy (1963)
 • Order Krzyża Grunwaldu III klasy (1945)
 • Złoty Krzyż Zasługi (1946)
 • Srebrny Krzyż Zasługi (1945)
 • Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały"
 • Medal 10-lecia Polski Ludowej (1954)
 • Medal 30-lecia Polski Ludowej (1974)
 • Medal 40-lecia Polski Ludowej (1984)
 • Medal za Warszawę 1939-1945
 • Medal za Odrę, Nysę, Bałtyk
 • Medal Zwycięstwa i Wolności 1945
 • Złoty Medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" (1958)
 • Srebrny Medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny"
 • Brązowy Medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny"
 • Medal Za udział w walkach o Berlin (1967)
 • Złoty Medal "Za zasługi dla obronności kraju" (1973)
 • Srebrny Medal "Za zasługi dla obronności kraju" (1968)
 • Brązowy Medal "Za zasługi dla obronności kraju" (1966)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Złota Odznaka "Za Zasługi w Ochronie Porządku Publicznego"
 • Złota Odznaka "Za zasługi dla Obrony Cywilnej" (1983)
 • Złota Odznaka "Za zasługi w ochronie granic PRL" (1976)
 • Złoty Medal "Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju"
 • Złote Odznaczenie im. Janka Krasickiego
 • Odznaka 1000-lecia Państwa Polskiego
 • Złota Odznaka Honorowa Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej
 • Odznaka "Za Zasługi dla Związku Socjalistycznej Młodzieży Wojskowej"
 • Medal "Za Umacnianie Braterstwa Broni" (1980, Bułgaria)
 • Medal "30-lecia Bułgarskiej Armii Ludowej" (Bułgaria) (1974)
 • Order Czerwonego Sztandaru (ČSSR) (1971)
 • Krzyż Wojenny Czechosłowacki 1939 (ČSSR)
 • Medal "Za umacnianie Przyjaźni Sił Zbrojnych" I stopnia (1970, ČSSR))
 • Medal "30-lecia Powstania Czechosłowackiej Armii Ludowej" (ČSSR)
 • Order Obrońców Ojczyzny (1967, Jugosławia)
 • Order Armii Ludowej z Laurowym Wieńcem (1967, Jugosławia)
 • Medal "Braterstwa Broni" (1983, Kuba)
 • Medal "Za Bojowe Zasługi" (Mongolia)
 • Medal "50 rocznica Mongolskiej Armii Ludowej" (1971)
 • Złoty Order Zasługi dla Ojczyzny (1975, NRD)
 • Medal "Za Ochronę Władzy Robotniczo-Chłopskiej" (NRD)
 • Złoty Medal "Virtutea Ostaseasca" (1971, Rumunia)
 • Medal Braterstwa Broni (1963, Rumunia)
 • Order Czerwonej Gwiazdy (1977, Węgry)
 • Order Lenina (1968, ZSRR)
 • Order Czerwonego Sztandaru (ZSRR) (dwukrotnie)
 • Order Przyjaźni Narodów (1973, ZSRR)
 • Medal "Za odwagę" (ZSRR)
 • Medal Za Zasługi Bojowe (ZSRR)
 • Medal 100-lecia urodzin Lenina (1970, ZSRR)
 • Medal „Za obronę Moskwy” (ZSRR)
 • Medal za Zdobycie Berlina (ZSRR)
 • Medal za Umacnianie Braterstwa Broni (ZSRR)
 • Medal za Zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945 (ZSRR)
 • Medal 20-lecia Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945 (ZSRR)
 • Odznaka "25 lat Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej" (1970, ZSRR)
 • Medal 30-lecia Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945 (1975, ZSRR)
 • Medal 40-lecia Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945 (1985, ZSRR)
 • Medal jubileuszowy 30-lecia Radzieckiej Armii i Marynarki Wojennej (ZSRR)
 • Medal jubileuszowy 50-lecia Sił Zbrojnych ZSRR (1968)
 • Medal jubileuszowy 60-lecia Sił Zbrojnych ZSRR (1978)
 • Medal jubileuszowy 70-lecia Sił Zbrojnych ZSRR (1988)
 • Wpis do "Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich" (1983)
 • i inne
 • Bibliografia[]

 • Leksykon Historii Polski, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1995
 • L. Grot, T. Konecki, E. Nalepa, Pokojowe dzieje Wojska Polskiego, Wojskowy Instytut Historyczny im. Wandy Wasilewskiej, Warszawa 1988
 • W. Jaruzelski, Stan wojenny, dlaczego, Dom Wydawniczy BGW, Warszawa 1992
 • H. P. Kosk – Generalicja polska, tom II, Oficyna Wydawnicza "Ajaks", Pruszków 2001
 • L. Kowalski, Generał ze skazą, Wydawnictwo Rytm, Warszawa 2001
 • J. Królikowski, Generałowie i Admirałowie Wojska Polskiego 1943-1990 Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010 (dane o odznaczeniach)
 • Kto jest kim w Polsce 1984, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1984
 • A. Mazur, Order Krzyża Grunwaldu, Wyd. MON, Warszawa 1988
 • P. Martell, G. P. Hayes, World military leaders, Bowker, New York 1974
 • G. Sanford, Military Rule in Poland: The Rebuilding of Communist Power, 1981-1983, New York St. Martin's, 1986
 • K. Sobczak, Lenino--Warszawa--Berlin: wojenne dzieje l Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, Wydawnictwo MON, Warszawa 1988
 • J. Stroynowski, Who's who in the socialist countries of Europe: a biographical encyclopedia of more than 12,600 leading personalities in Albania, Bulgaria, Czechoslovakia, German Democratic Republic, Hungary, Poland, Romania, Yugoslavia, Tom 3, K.G. Saur Pub., 1989
 • "Trybuna Ludu", 7 lipca 1989, s. 9
 • Marynarka Wojenna (MW) – jeden z czterech rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Wojsk Specjalnych. Marynarka Wojenna przeznaczona jest do obrony interesów państwa na polskich obszarach morskich, morskiej obrony wybrzeża oraz udziału w lądowej obronie wybrzeża we współdziałaniu z innymi rodzajami sił zbrojnych w ramach strategicznej operacji obronnej. Na podstawie umów międzynarodowych, Marynarka Wojenna zobowiązana jest do utrzymywania zdolności do realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno w obszarze Morza Bałtyckiego jak i poza nim. Podstawowym zadaniem Marynarki Wojennej jest obrona i utrzymanie morskich linii komunikacyjnych państwa podczas kryzysu i wojny oraz niedopuszczenie do blokady morskiej kraju. W czasie pokoju Marynarka Wojenna wspiera działania Straży Granicznej w obszarze morskich wód terytorialnych i wyłącznej strefy ekonomicznej. Trzon struktury Marynarki Wojennej tworzą flotylle okrętów, Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej, a także brzegowe jednostki wsparcia i zabezpieczenia działań oraz ośrodki szkolne.Posłowie na Sejm PRL VI kadencji zostali wybrani podczas wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu 19 marca 1972.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Niemiecka Republika Demokratyczna (oficjalny skrót NRD; niem. Deutsche Demokratische Republik, DDR) – dawne państwo położone w Europie Środkowej powstałe 7 października 1949 na terenie byłej radzieckiej strefy okupacyjnej (niem. Sowjetische Besatzungszone in Deutschland, SBZ). Likwidacja NRD nastąpiła 3 października 1990, gdy powstałe w jej miejsce landy przystąpiły do RFN tworząc jednolite Niemcy.
  Medal "Za zasługi bojowe" (ros. Медаль «За боевые заслуги») – radzieckie odznaczenie wojskowe. Medal "Za zasługi bojowe", ustanowiony razem z Medalem "Za odwagę", był jednym z pierwszych radzieckich medali.
  Order Virtuti Militari (łac. Męstwu wojskowemu – (cnocie) dzielności żołnierskiej) – najwyższe polskie odznaczenie wojskowe (order), nadawane za wybitne zasługi bojowe. Jest najstarszym orderem wojskowym na świecie, spośród nadawanych do chwili obecnej. Ustanowiony przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 22 czerwca 1792 roku w celu uczczenia zwycięstwa w bitwie pod Zieleńcami po rozpoczęciu wojny polsko-rosyjskiej przeciwko konfederacji targowickiej w obronie Konstytucji 3 Maja. Dewiza orderu brzmi: Honor i Ojczyzna
  Medal jubileuszowy 70-lecia Sił Zbrojnych ZSRR (ros. Юбилейная медаль "70 лет Вооруженных Сил СССР") – radziecki jubileuszowy medal wojskowy.
  Jan Czapla (ur. 18 września 1925, zm. 29 czerwca 2008 w Warszawie) – polski wojskowy, generał dywizji Wojska Polskiego, I zastępca szefa (1965–1971) i szef Głównego Zarządu Politycznego WP (1971–1972), dyplomata, działacz partyjny i państwowy okresu PRL, członek Komitetu Centralnego PZPR (1971–1975), członek Rady Naczelnej i Zarządu Głównego ZBoWiD, wiceminister spraw zagranicznych (1972–1975), poseł na Sejm PRL VI kadencji, ambasador PRL w Indiach, Sri Lance i Nepalu (1975–1981), wiceminister oświaty i wychowania (1982–1985).
  Związek Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD) – organizacja kombatancka utworzona 2 września 1949 roku, w wyniku narzuconego zjednoczenia 11 istniejących w tym czasie, działających od 1945, organizacji kombatantów i więźniów obozów hitlerowskich. Do 1989 politycznie i organizacyjnie podporządkowany PZPR.
  Medal jubileuszowy 60-lecia Sił Zbrojnych ZSRR (ros. Юбилейная медаль "60 лет Вооруженных Сил СССР") – radziecki jubileuszowy medal wojskowy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.036 sek.