• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Józef Borzyszkowski

  Przeczytaj także...
  Polski Program Liberalny – klub poselski i senatorski w Sejmie I kadencji i Senacie II kadencji, istniejący w okresie od 6 listopada 1992 do 31 maja 1993, wchodzący w skład koalicji popierającej rząd Hanny Suchockiej.Kongres Liberalno-Demokratyczny (KLD) – polska partia polityczna o charakterze centroprawicowym i liberalnym, działająca w latach 1990–1994.
  Karsin (kaszb. Kôrsëno) – duża wieś kaszubska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie kościerskim, w gminie Karsin na południowych obrzeżach Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego na Ziemi Zaborskiej. Miejscowość jest siedzibą gminy Karsin.

  Józef Borzyszkowski (ur. 6 lutego 1946 w Karsinie) – polski historyk, profesor nauk humanistycznych, senator II kadencji, były wicewojewoda gdański.

  Życiorys[]

  Po studiach w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku (przekształconej później w Uniwersytet Gdański), które ukończył w 1969, podjął pracę w Bibliotece Gdańskiej PAN. Od 1970 związany z Uniwersytetem Gdańskim, zaczynając od stanowiska asystenta, dochodząc zaś do profesora. W 1992 uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych. Pracuje na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, objął funkcję prorektora Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. Został członkiem Komitetu Nauk Historycznych PAN.

  Uniwersytet Gdański (w skrócie UG) – uczelnia z siedzibą rektora w Gdańsku, powstała 20 marca 1970, na mocy decyzji Rady Ministrów, z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie (założonej w 1945 jako Wyższa Szkoła Handlu Morskiego) i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku (założonej w 1946).Senatorowie II kadencji (od 25 listopada 1991 do 31 maja 1993) zostali wybrani 27 października 1991. W trakcie kadencji nie wygasł żaden mandat.

  Specjalizuje się w historii Polski i historii powszechnej wieków XIX i XX.

  Od 1986 do 1992 był prezesem zarządu głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Zajmował stanowisko przewodniczącego zarządu Fundacji Biblioteki Gdańskiej, jest założycielem i prezesem Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku. W latach 1990–1996 był wicewojewodą gdańskim. Od 1991 do 1993 sprawował mandat senatora, wybranego z listy ZK-P. Należał do klubu parlamentarnego KLD i następnie PPL.

  Wojewoda (łac. comes palatinus) – organ administracji państwowej w Polsce, a w przeszłości także w innych krajach słowiańskich i bałkańskich: w Czechach, Rosji, Bułgarii, Mołdawii i Siedmiogrodzie.Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza - nagroda przyznawana przez Prezydenta Miasta Gdańska za wybitne osiągnięcia naukowe. Nagrodę, ustanowioną w 1987 roku, początkowo przyznawano jednej osobie rocznie. Od 2001 wprowadzono podział na nagrodę w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych oraz w kategorii nauk humanistycznych. Pomysłodawcami nagrody byli prezydent miasta Kazimierz Rynkowski oraz prof. Robert Szewalski. Uroczystość wręczenia Nagrody odbywa się rokrocznie 28 stycznia w rocznicę urodzin Jana Heweliusza

  Odznaczony m.in. Komandorią Missio Reconciliationis. W 2005 otrzymał Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, a w 2016 Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury.

  Wybrane publikacje[]

 • Aleksander Majkowski (1876–1938). Biografia historyczna, Instytut Kaszubski i Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, Gdańsk 2000, ISBN 83-89079-10-0 oraz ISBN 83-911638-9-X.
 • Przypisy

  1. Skład. knh.pan.pl. [dostęp 2015-10-23].
  2. Informacje na stronie Senatu. [dostęp 2015-10-23].
  3. Laureaci Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury. gdansk.pl. [dostęp 2016-06-23].

  Bibliografia[]

 • Nota biograficzna na stronie pomorskie.eu. [dostęp 2015-10-23].
 • Józef Borzyszkowski w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2015-10-23].
 • Linki zewnętrzne[]

 • Józef Borzyszkowski – wykaz publikacji w Litdok – Europa Środkowo-Wschodnia, Herder-Institut (Marburg). [dostęp 2015-10-23].
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Litdok – Europa Środkowo-Wschodnia (z niem. Literaturdokumentation zur Geschichte Ostmitteleuropas) bibliograficzna baza online, pierwszy wspólny tego rodzaju projekt międzynarodowy z zakresu nauk historycznych realizowany przez Instytut im. Herdera w Marburgu oraz narodowe i regionalne pracownie bibliografii historycznych z Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Litwy.Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego – mieści się w tym samym budynku co Wydział Filologiczny. Do 1 września 2008, tworzyły Wydział Filologiczno-Historyczny.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Województwo gdańskie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975-1998, położone w północnej Polsce. W 1999 roku włączone zostało do województwa pomorskiego.
  Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie (kasz. Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié) – organizacja społeczno-kulturalna, zrzeszająca Pomorzan oraz wszystkie osoby, które utożsamiają się z jej celami statutowymi, przede wszystkim wszechstronnym rozwojem Pomorza.
  Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu (EUHE) – uczelnia niepubliczna, która na początku funkcjonowała jako uczelnia zawodowa, a od lutego 2004 jako uczelnia akademicka, z prawem prowadzenia studiów magisterskich. Uczelnia dysponuje bazą dydaktyczno-materialną. Zatrudnia 26 profesorów oraz 18 doktorów habilitowanych.
  Komitet Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk – jednostka organizacyjna Polskiej Akademii Nauk. Działalnością Komitetu kieruje 7-osobowe prezydium.
  Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie – Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie powstało w 1968 roku. Początkowo mieściło się w 2, a później w 4 pomieszczeniach przy ul. Sienkiewicza 10. W roku 1972 przeniosło się do przedwojennej willi przy ul. Sobieskiego 239. W latach 80-tych ubiegłego wieku pozyskało i odrestaurowało pochodzący z początku wieku budynek przy ul. Wałowej 14 a. Obecnie mieszczą się tam pracownie i magazyny działu druków zwartych i prasy. Główną siedzibą Muzeum jest Pałac Przebendowskich, będący dawniej częścią XVIII wiecznego zespołu pałacowo-parkowego. Obecnie istniejący pałac został zbudowany przez ostatnich właścicieli dóbr wejherowskich – Keyserlingków. Chociaż od kilku lat obiekt jest restaurowany, muzeum prowadzi podstawową działalność jaką jest gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie dóbr kultury z zakresu piśmiennictwa i muzyki kaszubsko-pomorskiej, dokumentując tym samym dorobek ubiegłych i współczesnych pokoleń Pomorzan, ze szczególnym uwzględnieniem dokonań świadczących o odrębności kultury kaszubskiej. Dumą Muzeum są zgromadzone przez lata bezcenne zabytki piśmiennictwa i muzyki, których niejednokrotnie nie zobaczymy w innych instytucjach. W ciągu 40-tu lat działalności Muzeum pozyskało większość pierwodruków i kolejnych wydań utworów kaszubskojęzycznych, niezwykle rzadkich czasopism, zbiorów pieśni i innych druków. Nie do przecenienia są liczne spuścizny po pisarzach, kompozytorach, folklorystach i działaczach kaszubskich, w których niezwykle często zabytkom piśmienniczym i muzycznym towarzyszą fotografie, malarstwo i grafika, numizmaty, ceramika itp. Tak jest w przypadku zbiorów po Aleksandrze Majkowskim, Janie Rompskim, Ignacym Schuttenbergu, Franciszku Fenikowskim, Julianie Rydzkowskim, Izabeli Trojanowskiej, Klemensie Dercu i wielu innych. Oddzielnie należy wymienić zbiór 500 starodruków i bardzo interesującą kolekcję kartograficzną. Stale uzupełniane są dokumenty życia społecznego: plakaty, afisze, zaproszenia. W Muzeum znajdują się również nie wchodzące w skład spuścizn zabytki materialne, chociaż w o wiele mniejszym zakresie niż piśmiennictwo. Są to dzieła sztuki, m.in. obrazy Mariana Mokwy, Wacława Szczeblewskiego, meble, zabytki etnograficzne. Jednocześnie wejherowskie Muzeum jest znaczącym współczesnym ośrodkiem kultury i nauki kaszubskiej. Odbywają się konferencje naukowe, spotkania z wybitnymi pisarzami, promocje książek, konkursy i koncerty. Muzeum współpracuje z wieloma towarzystwami regionalno-kulturalnymi z Polski i Europy, od wielu lat jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Prozatorskiego im. J. Drzeżdżona. Tutaj spotykają się również piszący po kaszubsku i muzycy, którzy doceniają akustyczne walory sali koncertowej. Jedną z podstawowych form działalności i jednocześnie prezentacji naszych zbiorów są wystawy, organizowana w siedzibie i poza nią. Najczęściej jednak są to ekspozycje czasowe. Największym powodzeniem cieszą się wystawy poświęcone literaturze, szeroko pojętej historii i kulturze Pomorza, a także wernisaże twórców z naszego regionu. Muzeum prowadzi działalność wydawniczą. Jest wydawcą książek zarówno w języku polskim jak i kaszubskim – prac popularnych i naukowych z różnych dziedzin: historii, językoznawstwa, etnografii, literatury pięknej, wspomnień, pamiętników itp. Z większości zbiorów można skorzystać w muzealnych czytelniach.
  Missio Reconciliationis − odznaczenie nadawane przez Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Społecznego "Misja Pojednania".

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.035 sek.