• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Józef Bem  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Weimar – miasto na prawach powiatu w Niemczech, w kraju związkowym Turyngia, jedno z europejskich centrów kulturalnych.Konsyliarz konfederacji – w dawnej Polsce doradca, radca, członek władzy wykonawczej konfederacji (Rady Generalnej, zwanej także Generalnością), pomocnik marszałka konfederacji, odpowiedzialny za poręczony zakres zadań.
  Publikacje J. Bema[]
  Książka Józefa Bema "O machinach parowych" Lwów 1829.

  Józef Bem był poliglotą, publikował po polsku, niemiecku i francusku na tematy związane z historią Polski. Podczas pobytu w Turcji uczył się również języka tureckiego. Napisał kilka publikacji na bieżące tematy polityczne, a także związane z historią Polski oraz Francji. Generał jest także autorem opracowań z zakresu techniki, teorii artylerii, budowy rakiet oraz maszyn parowych:

  Sybin (rum. Sibiu, węg. Nagyszeben, niem. Hermannstadt) – miasto w środkowej Rumunii, w Siedmiogrodzie, stolica okręgu Sybin. Liczy 154 892 mieszkańców. Leży nad rzeką Cibin, dopływem Aluty.Piotr Karol Bontemps (ur. 3 listopada 1777 w Paryżu, zm. 20 sierpnia 1840 w Petersburgu) – polski generał francuskiego pochodzenia, generał brygady Królestwa Kongresowego, dyrektor Materiału Artylerii, dowódca Korpusu Rakietników.
 • "Notes sur les fusées incendiaires" 1819 (pol.Doświadczenia z rakietami kongrewskimi) (publikacja prezentująca doświadczenia z rakietami, które J. Bem wykonał podczas służby wojskowej w polskiej artylerii. Dzieło przetłumaczone na język niemiecki Erfahrungen über die Congrevischen Raketen wydane zostało w 1820 roku, a w języku polskim wydane w roku 1953 pod tytułem "Uwagi o rakietach zapalających"
 • O machinach parowych, wyd. Piotr i August Piller, Lwów 1829 – podręcznik wyjaśniający zasady działania oraz obsługę maszyn parowych,
 • La Pologne dans ses anciennes limites et l’empire des Russies (1836),
 • „Zarys historii Polski”,
 • „Zarys historii Francji” (1845),
 • Węgrzy i Polacy w dzisiejszym stanie Europy,
 • O powstaniu narodowym w Polsce tom I-III (1846-1848).
 • Bem w kulturze i sztuce[]

  Medal pamiątkowy poświęcony Bemowi autorstwa J. Misztela.
 • W 1871 roku P. Zbrożek wydał we Lwowie pierwszą w jęz. polskim fabularyzowaną powieść o generale pt. O jenerale Józefie Bemie mającą wymowę antyrosyjską.
 • W 1897 roku Jan Styka poświęcił Bemowi jedną ze swoich panoram przedstawiającą zdobycie Sybinu przez powstańców węgierskich pod jego dowództwem. Obraz zamówili Węgrzy z okazji obchodów 50. rocznicy Wiosny Ludów i nazwano go potocznie „Bem w Siedmiogrodzie”.
 • W roku 1880 wzniesiono mu pomnik w Marosvásárhely.
 • W roku 1911 w Paryżu polski pisarz-batalista Wacław Gąsiorowski ukończył powieść pt. Bem, poświęconą czynom generała oraz upadkowi i klęsce powstania listopadowego od bitwy pod Ostrołęką po kapitulację Warszawy.
 • Część swych utworów poświęcili Bemowi m.in. Cyprian Kamil Norwid (Bema pamięci żałobny rapsod) i Sándor Petőfi (Armia Siedmiogrodzka).
 • W 1829 roku Węgrzy wznieśli pomnik Bema w Budapeszcie.
 • W 1969 roku Czesław Niemen napisał muzykę do utworu Cypriana Kamila Norwida pt. „Bema pamięci żałobny rapsod”.
 • Upamiętnienie Bema[]

  Dwujęzyczna tablica węgiersko-polska na budynku, w którym Bem mieszkał w Budapeszcie w 1848 roku.

  Polska[]

 • XVI Poznańska Drużyna Harcerzy imienia generała Józefa Zachariasza Bema Musira Murada Paszy marszałka Węgier i Turcji odznaczonego wieloma odznaczeniami między innymi krzyżem Virtututi Militari
 • patron 186 Szczepu Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Gniazdo” z Hufca Warszawa-Centrum w Warszawie
 • patron Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu
 • patron 1 Brygady Artylerii Armat
 • patron 1 Mazurskiej Brygady Artylerii
 • nazwa jednej z warszawskich dzielnic – Bemowo
 • od 1924 roku patron XIII Łódzkiej Grunwaldzkiej Drużyny Harcerzy Stalowa Trzynastka
 • 1 Ostrołęcka Drużyna Harcerzy „Piorun” im. Gen. J. Bema
 • Hufiec ZHP Tarnów im. Gen. Józefa Bema
 • Hufiec ZHP Ostrołęka im. gen. Józefa Bema
 • portret na polskim banknocie 10-złotowym z 1982 roku
 • patron ulic, placów, szkół w wielu miejscowościach Polski
 • szlak turystyczny zielony Szlak Generała Józefa Bema: Borek Fałęcki (Kraków) – KobierzynSidzinaLibertówGajMogilany – Las Bronaczowa – Radziszów (stacja kolejowa)
 • patron Gimnazjum Nr 13 w Łodzi
 • patron Szkoły Podstawowej nr 34 w Białymstoku
 • patron Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowie
 • patron Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobrym Mieście
 • patron Szkoły Podstawowej nr 18 w Szczecinie
 • patron Szkoły Podstawowej nr 22 w Jaworznie
 • patron Zespołu Szkół w Zawierciu
 • patron Zespołu Szkół Samochodowych w Toruniu
 • patron Zespołu Szkół nr 1 w Ciechanowie
 • patron Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku
 • patron Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie
 • Węgry[]

  Na Węgrzech Józef Bem jest również patronem wielu szkół, ulic i placów. Oprócz pomnika w Budapeszcie znajduje się w tym mieście 14 placów oraz ulic noszących imię Bema. Praktycznie w każdym większym mieście znajduje się plac bądź ulica jego imienia. Jako swojego patrona przyjęło go również Polskie Stowarzyszenie Kulturalne na Węgrzech, a także wiele węgierskich szkół.

  Stefan I Święty, zw. Węgierskim (ur. ok. 969, zm. 15 sierpnia 1038) - książę Węgier od 997 roku, król od 1001 roku z dynastii Arpadów. Pierwszy węgierski władca koronowany na króla. W ciągu swojego panowania zjednoczył węgierskie plemiona w jedno feudalne państwo. Znacznie powiększył terytorium Węgier oraz doprowadził do końca proces ich chrystianizacji. Założyciel dwóch arcybiskupstw w Ostrzyhomiu i Kalocsy oraz ośmiu biskupstw, święty Kościoła katolickiego.Wojciech Chrzanowski (ur. 14 stycznia 1793 w Biskupicach, zm. 26 lutego 1861 w Paryżu) – polski generał i kartograf, twórca pierwszej mapy ziem polskich w skali 1:300 000.

  Rumunia[]

  Bem upamiętniony został również w Rumunii np. pomnikiem w rumuńskiej miejscowości – Târgu Mureș gdzie odbyła się jedna z bitew powstania węgierskiego.

  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Józef Longin Sowiński herbu Krakowczyk (ur. 15 marca 1777, zm. 6 września 1831) – polski generał, dowódca obrony reduty na Woli w Warszawie w 1831.
  Adam Jerzy Czartoryski książę herbu własnego, pseud.: Toulouzan, (ur. 14 stycznia 1770 w Warszawie, zm. 15 lipca 1861 w Montfermeil) – polski mąż stanu, minister spraw zagranicznych Imperium Rosyjskiego w latach (1804-1806), wiceprezes Rządu Tymczasowego Królestwa Polskiego w 1815 roku, senator-wojewoda Królestwa Polskiego (1815), prezes Rządu Narodowego Królestwa Polskiego (1831), prezes Senatu, pisarz, poeta, mecenas sztuki i kultury, odznaczony Orderem Orła Białego (w 1815), wielki skarbnik Katolickiego Wielkiego Przeoratu w Rosji kawalerów maltańskich w 1798 roku.
  Królestwo Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim i Księstwami Oświęcimia i Zatoru (niem. Königreich Galizien und Lodomerien mit dem Großherzogtum Krakau und den Herzogtümern Auschwitz und Zator; ukr. Королівство Галичини та Володимирії з великим князівством Краківським і князівствами Освенціма і Затору) – państwo (w praktyce prowincja i kraj koronny) na terytorium Galicji, w latach 1772-1918 wchodzące w skład Monarchii Habsburgów, Cesarstwa Austriackiego i Austro-Węgier. Kraina historyczna na wschodzie Europy Środkowej, obecnie w granicach Polski i Ukrainy.
  Milanówek – miasto i gmina w województwie mazowieckim, w powiecie grodziskim, leżące na południowy zachód od Warszawy i wchodzące w skład aglomeracji warszawskiej. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa warszawskiego.
  Łazienki Królewskie w Warszawie – zespół pałacowo-parkowy w Warszawie z licznymi zabytkami klasycystycznymi, założony w XVIII wieku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Całe założenie było zrealizowane przez architektów królewskich: Dominika Merliniego, Jana Chrystiana Kamsetzera i Jana Chrystiana Szucha.
  Pułkownik – stopień oficerski. W SZ RP jest to najwyższy stopień wojskowy korpusu oficerów starszych, natomiast w okresie międzywojennym – korpusu oficerów sztabowych. W większości sił zbrojnych po stopniu pułkownika (ang. i fr. – colonel, niem. Oberst, ros. полковник) są stopnie generalskie.
  Kütahya – miasto w zachodniej Turcji, na Wyżynie Anatolijskiej, nad rzeką Porsuk (dopływ rzeki Sakarya). Około 170 tys. mieszkańców. Stolica prowincji. Współrzędne: 39°25′N 29°59′E. Posiada własny uniwersytet państwowy: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (zał. 1992), liczący obecnie ok. 25 000 studentów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.081 sek.