• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Józef Beck  Podstrony: [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7]
  Przeczytaj także...
  Kraj Sudecki (t. Kraj Sudetów, niem. Sudetenland, Sudetengebiet, Sudetenraum, cz. Sudety) – region Czechosłowacji obejmujący pogranicze czesko-niemieckie i czesko-austriackie w Sudetach, Rudawach, Szumawie, Lesie Czeskim i Morawach południowych zamieszkany od dawna przez Niemców sudeckich (niem. Sudetendeutsche). W skład Kraju Sudeckiego wchodziły ziemie Czech, Moraw i Śląska Czeskiego.Funt szterling (ang. pound sterling, £), nieoficjalna nazwa funt brytyjski, symbol międzynarodowy GBP – oficjalna jednostka monetarna w Wielkiej Brytanii.
  Bibliografia[]
 • Ajnenkiel Andrzej: Od rządów ludowych do przewrotu majowego. Zarys dziejów politycznych Polski 1918-1926. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1986. ISBN 8321405819.
 • Henryk Batowski. Terytorium państwa Czechosłowacji. „Przegląd Zachodni”, s. 452-462, 1950. 
 • Jadwiga Beck: Kiedy byłam Ekscelencją. Warszawa: Nowe Wydawnictwo Polskie, 1990. ISBN 83-85135-02-2.
 • Józef Beck: Dernier rapport. Politique polonaise 1926-1939. Neuchatel: 1951.
 • Józef Beck: Ostatni raport. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987. ISBN 83-06-01567-3.
 • Wanda Bigoszewska: Polskie ordery i odznaczenia. Warszawa: Wydawnictwo Interpress, 1989, s. 60. ISBN 8322322879.
 • Anna M. Cienciała: Polska polityka zagraniczna w latach 1926-1932: na podstawie tekstów min. Józefa Becka. Paryż: Instytut Literacki, 1990. ISBN 2716801258.
 • Anthony Eden: Pamiętniki 1923-1938. T. I: W obliczu dyktatorów. Warszawa: 1970.
 • Maciej Forycki, Maciej Serwański: Francja, Niemcy i Polska w Europie nowożytnej i najnowszej (XVI-XX w.): dziesięć lat Trójkąta Weimarskiego: konferencja międzynarodowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 11-12. 10. 2001. Poznań: IH UAM, 2003. ISBN 83-89407-10-8.
 • Andrzej Garlicki: Od Brześcia do maja. Warszawa: Czytelnik, 1986. ISBN 83-07-01603-7.
 • Marek K. Kamiński, Michał J. Zacharias: Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej 1918-1939. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1987. ISBN 83-203-2058-5.
 • Jan Karski, Elżbieta Morawiec: Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1945: od Wersalu do Jałty. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1992. ISBN 83-06-02162-2.
 • Tadeusz Kisielewski: Droga ku wojnie: polityka europejska i amerykańska w przededniu drugiej wojny światowej. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1999. ISBN 8370962785.
 • Marek Kornat: Polityka równowagi 1934-1939. Polska między Wschodem a Zachodem. Kraków: Wydawnictwo Arcana, 2007. ISBN 978-83-60940-12-9.
 • Tomasz Łubieński: Zaczęło się we wrześniu. Warszawa: Wydawnictwo Nowy Świat, 2009. ISBN 978-83-7386-357-6.
 • Maria Pasztor: Polska w oczach francuskich kół rządowych w latach 1924-1939. Warszawa: Dialog, 1999. ISBN 838823806X.
 • Wojciech Roszkowski: Najnowsza historia Polski 1914-1945. Warszawa: Świat Książki, 2003. ISBN 83-7311-991-4.
 • Felicjan Sławoj Składkowski: Strzępy meldunków. Warszawa: 1936.
 • Olgierd Terlecki: Pułkownik Beck. Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985. ISBN 83-03-00053-5. OCLC 14387652.
 • Piotr Wandycz: August Zaleski, minister spraw zagranicznych RP 1926–1932 w świetle wspomnień i dokumentów. Paryż: 1980.
 • Richard M. Watt: Gorzka chwała. Polska i jej los 1918-1939. Warszawa: Andrzej Findeisen – A.M.F. Plus Group, 2005. ISBN 83-921401-3-3.
 • Marian Wojciechowski: Stosunki polsko-niemieckie 1933-1938. Poznań: 1965.
 • Konrad Wrzos: Pułkownik Józef Beck. Warszawa: 1939.
 • Michał Zacharias. Józef Beck i "polityka równowagi". „Dzieje Najnowsze”. Tom 20, zeszyt 2, 1988. 
 • Linki zewnętrzne[]

 • Mowa Ministra J. Becka. „Gazeta Lwowska”, s. 1-2, Nr 101 z 6 maja 1939.  [Tekst mowy ministra Józefa Becka z 5 maja 1939 przedrukowany w wydaniu „Gazety Lwowskiej” z 6 maja 1939]
 • Przemówienie ministra Becka w Sejmie z dnia 5 maja 1939 (video)
 • Przemówienie ministra Becka, kronika PAT, 1939, w bazie Repozytorium Cyfrowe Filmoteki Narodowej
 • Beck Józef – Minister Spraw Zagranicznych – artykuł na jpilsudski.org
 • Wojna polsko-ukraińska (ukr. Польсько-українська війна) – konflikt zbrojny o przynależność państwową Galicji Wschodniej, zamieszkanej przez Polaków i Ukraińców.Ostrawa (czes.: Ostrava, niem.: Ostrau) – miasto w Czechach na granicy Śląska Cieszyńskiego, Śląska Opawskiego i Moraw, u ujścia do Odry dwóch rzek: Opawy i Ostrawicy. Miasto leży przy północnym wejściu Bramy Morawskiej.


  Podstrony: [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Narodowy socjalizm (niem. Nationalsozialismus), nazizm (skrót od Nationalsozialismus), czasem określany również jako hitleryzm (od nazwiska Adolfa Hitlera) – rasistowska, antykomunistyczna i antysemicka ideologia Niemieckiej Narodowosocjalistycznej Partii Robotników (NSDAP). Niemiecka skrajna odmiana faszyzmu, opierająca się na biologicznym rasizmie, w szczególności na antysemityzmie, czerpiąca z haseł zarówno nacjonalistycznych, jak i socjalnych, trudna do jednoznacznego uplasowania na klasycznej osi prawica-lewica. Ideologia państwowa w czasie sprawowania władzy w totalitarnych Niemczech przez NSDAP w latach 1933-1945.
  Kazimierz Stanisław Świtalski (ur. 4 marca 1886 w Sanoku, zm. 28 grudnia 1962 w Warszawie) – polski polityk, legionista, współpracownik Józefa Piłsudskiego, po 1926 w tzw. grupie pułkowników, w latach 1928–1929 minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego, w 1929 premier II Rzeczypospolitej, senator w 1935. W okresie 1930–1935 marszałek Sejmu, w latach 1939–1945 w niewoli niemieckiej, później w okresie 1948–1956 więziony przez władze PRL.
  Józef Haller von Hallenburg (ur. 13 sierpnia 1873 w Jurczycach, zm. 4 czerwca 1960 w Londynie) – generał broni Wojska Polskiego, legionista, harcmistrz, przewodniczący ZHP, prezes Komitetu PCK, działacz polityczny i społeczny, brat stryjeczny gen. Stanisława Hallera, kawaler Orderów: Orła Białego i Virtuti Militari.
  Korpus Ochrony Pogranicza, KOP – formacja wojskowa czasu pokoju utworzona w 1924 do ochrony wschodniej granicy II Rzeczypospolitej przed penetracją agentów, terrorystów i zwartych uzbrojonych oddziałów dywersyjnych przerzucanych przez sowieckie służby specjalne z terenu ZSRR na terytorium II Rzeczypospolitej. W czasie stanu wojny funkcja KOP miała dobiec końca, a jego jednostki miały zgodnie z planem mobilizacyjnym zasilić oddziały i pododdziały Wojska Polskiego w linii.
  Sanacja (łac. sanatio – uzdrowienie) – potoczna nazwa rządzącego obozu piłsudczykowskiego 1926–1939, powstała w związku z głoszonym przez Józefa Piłsudskiego hasłem „sanacji moralnej” życia publicznego w Polsce, wysuwanym w toku przygotowań i w okresie przewrotu majowego 1926.
  Ryga (łot. Rīga, niem. Riga, lit. Ryga, est. Riia, liw. Rīgõ, fin. Riika, jidysz ריגע, Rige, ros. Рига, Riga, ukr. Рига, Ryha) – stolica Łotwy, miasto położone nad rzeką Dźwiną w pobliżu jej ujścia do Bałtyku w Zatoce Ryskiej. Jest głównym ośrodkiem gospodarczo-przemysłowym, komunikacyjnym (port morski, lotniczy i węzeł kolejowy Ryga Centralna), kulturalnym i naukowym kraju. Posiada liczne zabytki, w tym jeszcze z czasów średniowiecza. Jest wpisana na listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO. Stanowi jedno z największych w Europie skupisk architektury secesyjnej.
  Uniwersytet Ekonomiczny w Wiedniu, niem. Wirtschaftsuniversität Wien (WU), ang. WU, Vienna University of Economics and Business Administration – największa ekonomiczna szkoła wyższa w Europie, mieszcząca się w Wiedniu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.323 sek.