• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Izwiestija

  Przeczytaj także...
  Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich, utworzona 12 marca 1917 w wyniku rewolucji lutowej, władza rewolucyjna, element systemu dwuwładzy w Rosji w okresie rewolucji lutowej. W kwietniu 1917 przekształcona we Wszechrosyjską Radę Delegatów Robotniczych i Żołnierskich. Rady te, obok Rządu Tymczasowego stanowiły rzeczywistą władzę w Rosji, aż do rewolucji październikowej. Do 18 lipca 1917 miejscem obrad Rady był Pałac Taurydzki, od tej daty Instytut Smolny w Piotrogrodzie.
  Piotr Aleksiejewicz Aleksiejew (ros. Пётр Алексеевич Алексеев, ur. 1893 we wsi Dochod w guberni twerskiej, zm. 6 września 1937 w Leningradzie) – radziecki działacz partyjny, członek KC WKP(b) (1930-1937).

  Izwiestija (ros. Известия) – dziennik rosyjski. Powstał po rewolucji lutowej w 1917 jako organ Piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich, następnie Wszechrosyjskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego i Rady Najwyższej ZSRR (do rozpadu ZSRR w 1991). Od marca 1918 wydawany w Moskwie. Po prywatyzacji w 1992 roku zachował charakter gazety ogólnonarodowej, chociaż czytają go głównie studenci i ludzie z wyższym wykształceniem.

  Leonid Fiodorowicz Iljiczow (ros. Леони́д Фёдорович Ильичёв, ur. 28 marca 1906 w Krasnojarsku, zm. 18 sierpnia 1990 w Moskwie) – radziecki filozof, dziennikarz i polityk.Maksimilian Aleksandrowicz Sawieljew (ros. Максимилиан Александрович Савельев, ur. 19 lutego 1884 w Niżnym Nowogrodzie, zm. 15 maja 1939 w Moskwie) – rosyjski działacz komunistyczny, radziecki dziennikarz i polityk.

  Właścicielem dziennika do 2005 roku był biznesmen Władimir Potanin, szef koncernu Interros. Od 2005 do 2008 gazeta należała do holdingu Gazprom Media, podporządkowanego państwowemu koncernowi gazowemu Gazprom.

  W 2008, przedsiębiorstwo medialne Gazprom Media sprzedało Izwiestija - jej właścicielem jest obecnie National Media Group.

  Nakład gazety w 2009 roku wynosił 234 500 egzemplarzy.

  Fiodor Iljicz Dan, właśc. Gurwicz ros. Фёдор Ильи́ч Дан (Гурвич), ur. 19 października 1871 w Petersburgu, zm. 22 stycznia 1947 w Nowym Jorku) – rewolucjonista Imperium Rosyjskiego, lider mienszewików.Władimir Potanin - rosyjski oligarcha, były wicepremier, udziałowiec spółki Norylski Nikiel. W 2013 r. został sklasyfikowany na 58. miejscu na liście najbogatszych ludzi świata Forbesa i 7. w Rosji.

  Redaktorzy naczelni[]

 • Jurij Stiekłow (marzec 1917 - maj 1917)
 • Fiodor Dan (maj 1917 - listopad 1917)
 • Jurij Stiekłow (listopad 1917 - czerwiec 1925)
 • Iwan Skworcow-Stiepanow (czerwiec 1925 - październik 1928)
 • Iwan Gronski (Fiedułow) (1928-1930 (p.o. redaktora naczelnego))
 • Maksimilian Sawieljew (21 lipca 1929 - 25 lipca 1930)
 • Harald Krumin (26 lipca 1930 - 24 kwietnia 1931)
 • Iwan Gronski (Fiedułow) (1931-1934)
 • Nikołaj Bucharin (luty 1934 - styczeń 1937)
 • Boris Tal (Kriształ) (styczeń - listopad 1937)
 • Jakow Sielich (grudzień 1937 - kwiecień 1941)
 • Lew Rowinski (kwiecień 1941 - listopad 1944)
 • Leonid Iljiczow (1944-1948)
 • Konstantin Gubin (styczeń 1948 - maj 1959)
 • Aleksiej Adżubej (maj 1959 - październik 1964)
 • Władimir Stiepakow (październik 1964 - maj 1965)
 • Lew Tołkunow (październik 1965 - luty 1976)
 • Piotr Aleksiejew (luty 1976 - luty 1983)
 • Lew Tołkunow (luty 1983 - kwiecień 1984)
 • Iwan Łaptiew (kwiecień 1984 - kwiecień 1990)
 • Igor Golembiowski (kwiecień-maj 1990 (p.o. redaktora naczelnego))
 • Nikołaj Jefimow (1990-1991)
 • Igor Golembiowski (sierpień 1991 - lipiec 1997)
 • Wasilij Zacharko (lipiec 1997 - wrzesień 1998)
 • Michaił Kożokin (wrzesień 1998 - 16 października 2003)
 • Raf Szakirow (październik 2003 - wrzesień 2004)
 • Władimir Borodin (wrzesień 2004 - listopad 2005)
 • Władimir Mamontow (listopad 2005 - październik 2009)
 • Witalij Abramow (październik 2009 - kwiecień 2011)
 • Aleksandr Malutin (kwiecień 2011 - czerwiec 2012)
 • Aleksandr Potapow (czerwiec 2012 - sierpień 2013)
 • Aleksandr Malutin (sierpień-grudzień 2013)
 • Aleksandr Potapow (od grudnia 2013)
 • Zobacz też[]

 • Nowyje Izwiestija
 • Prawda
 • Linki zewnętrzne[]

 • Strona internetowa gazety
 • Numery archiwalne
 • Przypisy

  Konstantin Aleksandrowicz Gubin (ros. Константин Александрович Губин, ur. w grudniu 1897 we wsi Gadyginskoje w guberni archangielskiej, zm. 27 kwietnia 1974 w Moskwie) – radziecki dziennikarz i działacz partyjny.Iwan Skworcow-Stiepanow (ros. Иван Иванович Скворцов-Степанов, pseudonim I. Stiepanow, ur. 8 marca 1870 we wsi Malcewo-Brodowo w gubernii moskiewskiej - zm. 8 października 1928 w Soczi) - rosyjski działacz komunistyczny, od 1920 komisarz Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski (Polrewkom) w Białymstoku. Redaktor naczelny Izwiestii 1917, redaktor odpowiedzialny Izwiestii 1925-1927. Od 31 grudnia 1925 członek KC WKP(b), zastępca redaktora naczelnego Prawdy, dyrektor Instytutu Lenina przy KC WKP(b) w Moskwie. Poparł Stalina w jego walce o władzę.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gazprom (ros. ОАО «Газпром») – rosyjski koncern państwowy, największy światowy wydobywca gazu ziemnego. Kontroluje 16 procent udokumentowanych rezerw gazu na świecie. Zatrudnia 445 tys. osób. Jest kluczowym dostawcą dla energetyki i odbiorców detalicznych całej Europy Środkowej i Wschodniej oraz krajów byłego ZSRR. Korzystając ze wsparcia władz rosyjskich Gazprom dąży do wzrostu swojej pozycji ekonomicznej w państwach unijnych, między innymi poprzez angażowanie we wspólne projekty europejskich koncernów gazowych.
  Prawda (ros. Правда) – nazwa gazety codziennej, będącej oficjalnym organem prasowym Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego i jej poprzedniczek.
  Haralds Krūmiņš (ur. 2 sierpnia 1894 we wsi Sunceln k. Rygi, zm. 17 maja 1943) – łotewski komunista, radziecki działacz partyjny i dziennikarz.
  Rada Najwyższa ZSRR (ros. Верховный Совет СССР) – najwyższy organ władzy ustawodawczej ZSRR, a w latach 1939-1991, najwyższa władza ustawodawcza w okresach pomiędzy sesjami Zjazdu Rad. Do 1936 jej funkcje pełnił Ogólnorosyjski Centralny Komitet Wykonawczy Rad.
  Jurij Michajłowicz Stiekłow, właśc. Owszyj Moisiejewicz Nachamkis (ros. Ю́рий Миха́йлович Стекло́в (Овший Моисеевич Нахамкис), ur. 15 sierpnia 1873 w Odessie, zm. 15 września 1941) – rosyjski historyk, dziennikarz, publicysta, działacz komunistyczny.
  Rozpad Związku Radzieckiego – proces trwający w latach 1988-1991, podczas którego wszystkie republiki związkowe uzyskały autonomię w obrębie państwa radzieckiego, a następnie oderwały się od ZSRR i stały się niepodległymi państwami. W ten sposób Związek Radziecki zniknął z mapy świata, a za datę jego upadku oficjalnie uważa się 26 grudnia 1991 roku.
  Aleksiej Iwanowicz Adżubej ros.: Алексей Иванович Аджубей (ur. 9 stycznia 1924 w Samarkandzie, zm. 19 marca 1993 w Moskwie) - radziecki dziennikarz i działacz polityczny.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.