• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Izolacja wzmocniona

  Przeczytaj także...
  Polska Norma (oznaczana symbolem PN) – norma o zasięgu krajowym, przyjęta w drodze konsensu i zatwierdzona przez krajową jednostkę normalizacyjną – Polski Komitet Normalizacyjny (PKN). Normy PN są powszechnie dostępne, ale nie bezpłatne, zaś ich dystrybucję kontroluje PKN.Ochrona przeciwporażeniowa wzmocniona - środki ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach elektrycznych zabezpieczające ochronę przeciwporażeniową podstawową i przy uszkodzeniu izolacji.
  Izolacja podwójna – środek ochrony przeciwporażeniowej w formie izolacji zastosowanej do części czynnych, która zapewnia stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Stosowana jest w urządzeniach II klasy ochronności. Izolacja podwójna składa się z izolacji podstawowej i izolacji dodatkowej przedzielonej przegrodą metalową. Przegroda umożliwia zbadanie każdej z izolacji, a w przypadku uszkodzenia , zmniejsza ryzyko uszkodzenia kolejnej warstwy izolacji. Alternatywą dla izolacji podwójnej jest izolacja wzmocniona.

  Izolacja wzmocnionaśrodek ochrony przeciwporażeniowej w formie izolacji pojedynczej zastosowanej do części czynnych, która zapewnia stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, równoważna izolacji podwójnej. Stosowana jest w urządzeniach II klasy ochronności. Izolacja wzmocniona należy do środków ochrony przeciwporażeniowej wzmocnionej.

  Klasa ochronności – umowne oznaczenie cech urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych z punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej. Wyróżniamy cztery klasy ochronności: 0, I, II i III.Część czynna – (ang. live part) przewód lub przewodząca część instalacji elektrycznej, która w warunkach pracy może być pod napięciem. W instalacjach do części czynnych zalicza się przewód neutralny N. Przewód ochronno-neutralny PEN nie jest zaliczany do części czynnych.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Izolacja podwójna
 • Izolacja ochronna
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Polska Norma PN-92/E-05031, str. 2.
 • Jerzy Laskowski, Nowy Poradnik Elektroenergetyka przemysłowego, wydawnictwo Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, Warszawa 2008, ISBN 83-89008-84-X, s.28, 29
 • Ochroną przeciwporażeniową nazywa się cykl działań oraz instalacji mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa człowieka podczas pracy z urządzeniami zasilanymi elektrycznie. Szereg działań w niej zawartych dzielimy na dwie główne grupy, tj.:
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.005 sek.