• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Izolacja dodatkowa

  Przeczytaj także...
  Izolacja wzmocniona – środek ochrony przeciwporażeniowej w formie izolacji pojedynczej zastosowanej do części czynnych, która zapewnia stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, równoważna izolacji podwójnej. Stosowana jest w urządzeniach II klasy ochronności.Polska Norma (oznaczana symbolem PN) – norma o zasięgu krajowym, przyjęta w drodze konsensu i zatwierdzona przez krajową jednostkę normalizacyjną – Polski Komitet Normalizacyjny (PKN). Normy PN są powszechnie dostępne, ale nie bezpłatne, zaś ich dystrybucję kontroluje PKN.
  Izolacja elektryczna (electric insulation) – zespół materiałów elektroizolacyjnych , które zapewniają utrzymanie wymaganej różnicy potencjałów między wszystkimi częściami urządzenia elektrycznego.

  Izolacja dodatkowa (ang. supplementary insulation) – izolacja stosowana dodatkowo, oprócz izolacji podstawowej, jako środek ochrony przeciwporażeniowej w razie uszkodzenia izolacji podstawowej. Izolacja dodatkowa powinna być skonstruowana tak, aby wytrzymywała takie same narażenia, jakie są określone dla izolacji podstawowej.

  Izolacja podwójna – środek ochrony przeciwporażeniowej w formie izolacji zastosowanej do części czynnych, która zapewnia stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Stosowana jest w urządzeniach II klasy ochronności. Izolacja podwójna składa się z izolacji podstawowej i izolacji dodatkowej przedzielonej przegrodą metalową. Przegroda umożliwia zbadanie każdej z izolacji, a w przypadku uszkodzenia , zmniejsza ryzyko uszkodzenia kolejnej warstwy izolacji. Alternatywą dla izolacji podwójnej jest izolacja wzmocniona.IP (z ang. "International Protection Rating", czasami "Ingress Protection Rating") – stopień ochrony aparatu lub urządzenia elektrycznego przed penetracją czynników zewnętrznych. Oznaczenie stopień IP (ang. IP Codes) składa się z liter IP i dwóch do czterech znaków, z których pierwszy oznacza odporność na penetrację ciał stałych, a drugi na penetrację wody np.: IP44, IP67 – "wodoodporny".

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Izolacja elektryczna
 • Izolacja podstawowa
 • Izolacja wzmocniona
 • Izolacja podwójna
 • Klasa ochronności
 • Stopień ochrony
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. IEC 60050 - International Electrotechnical Vocabulary - Details for IEV number 195-06-07: "supplementary insulation". 1998-08. [dostęp 2016-03-20].
  2. Jerzy Laskowski: Nowy Poradnik Elektroenergetyka przemysłowego. Warszawa: Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, 2010, s. 26. ISBN 978-83-89008-84-8.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Polska Norma PN-92/E-05031, str. 2.
 • Klasa ochronności – umowne oznaczenie cech urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych z punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej. Wyróżniamy cztery klasy ochronności: 0, I, II i III.Izolacja części czynnych (izolacja podstawowa, izolacja robocza) – środek ochrony od porażeń. Jeden z środków ochrony przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa).
  Warto wiedzieć że... beta

  Ochroną przeciwporażeniową nazywa się cykl działań oraz instalacji mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa człowieka podczas pracy z urządzeniami zasilanymi elektrycznie. Szereg działań w niej zawartych dzielimy na dwie główne grupy, tj.:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.