• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Izolacja

  Przeczytaj także...
  Diamagnetyzm – zjawisko polegające na indukcji w ciele znajdującym się w zewnętrznym polu magnetycznym pola przeciwnego, osłabiającego działanie zewnętrznego pola.Kwarantanna – czasowe odosobnienie (dawn. 40-dniowe z łac. quarantena czyli 40) ludzi, zwierząt, roślin lub towarów, co do których istnieje podejrzenie, że mogą być roznosicielami chorób zakaźnych.
  Ładunek elektryczny ciała (lub układu ciał) – fundamentalna właściwość materii przejawiająca się w oddziaływaniu elektromagnetycznym ciał obdarzonych tym ładunkiem. Ciała obdarzone ładunkiem mają zdolność wytwarzania pola elektromagnetycznego oraz oddziaływania z tym polem. Oddziaływanie ładunku z polem elektromagnetycznym jest określone przez siłę Lorentza i jest jednym z oddziaływań podstawowych.

  Izolacja – sposób zabezpieczenia dwóch sąsiadujących układów, elementów itp. w celu utrudnienia wzajemnego oddziaływania.

  Izolator termiczny, termoizolator – substancja, materiał albo produkt o małej przewodności cieplnej. Dla materiałów budowlanych pracujących w temperaturach mniejszych od 100 °C za izolatory uznaje się materiały o przewodności cieplnej mniejszej od 0,1 W/(m·K). W technice wysokich temperatur nawet do 10 W/(mK).Izolacja wodochronna, hydroizolacja – jest to zabezpieczenie elementów budynku lub budowli przed wpływem wilgoci związanej przede wszystkim z wodą gruntową.

  Rozróżniane są następujące izolacje:

  Dielektryk, izolator elektryczny – materiał, w którym bardzo słabo przewodzony jest prąd elektryczny. Może to być rezultatem niskiej koncentracji ładunków swobodnych, niskiej ich ruchliwości, lub obu tych czynników równocześnie.
 • elektryczne – zapobiegające przepływowi ładunków elektrycznych
 • wodochronne (hydroizolacje) – chroniące przed działaniem wody, wilgoci i pary wodnej
 • termiczne (termoizolacje) – chroniące przed niekorzystną wymianą ciepła z otoczeniem
 • wiatrochronne (wiatroizolacje) – chroniące przed ucieczką ciepła spowodowaną przewiewem, dopływem wilgoci atmosferycznej do wnętrza osłanianej przegrody, wywiewaniem cząstek ociepliny oraz osiadaniem w niej kurzu
 • akustyczne – obniżają natężenie dźwięków określonej częstotliwości oraz tłumią dźwięki niepożądane
 • przeciwdrganiowe – ograniczają wpływ drgań na elementy budynku, maszyn itp.
 • chemoodporne – zabezpieczają element przed agresją środowiska. Są to powłoki antykorozyjne metali i niemetali. Rozróżniane są środowiska agresywne:
 • gazowe – gazy agresywne, podwyższona wilgotność środowiska
 • ciekłe – działalność roztworów kwasów, zasad, soli, substancji organicznych, wody destylowanej itp.
 • stałe – materiały chemiczne sypkie, pyły, grunty agresywne itp.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • kwarantanna
 • diamagnetyzm
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.006 sek.