• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Iwielka

  Przeczytaj także...
  Chyrowa (do 1968 Hyrowa) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Dukla, w dolinie rzeki Iwielki (prawy dopływ Wisłoki), kilka kilometrów na południowy zachód od Dukli.Operacja dukielsko-preszowska (znana też jako Operacja karpacko-dukielska, bitwa o Przełęcz Dukielską, ofensywa dukielska itp.) to wielka operacja wojskowa Armii Czerwonej we wrześniu i październiku 1944 r. w okolicach Przełęczy Dukielskiej, od okolic Dukli koło Krosna na północy po Preszów na Słowacji na południu, od okolic Polan na zachodzie po okolice Przełęczy Łupkowskiej na wschodzie.
  Nowy Żmigród (do 1968 Żmigród Nowy) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie jasielskim, w gminie Nowy Żmigród. Liczy ok. 1,4 tysiąca mieszkańców. Dawniej posiadał prawa miejskie nadane w 1625 roku.

  Iwielka (czasem też: Iwelka, Iwełka, w górnym biegu jako Hyrowa lub Chyrowa) – potok w Beskidzie Niskim i na Pogórzu Jasielskim, prawobrzeżny dopływ Wisłoki. Długość ok. 22 km.

  Źródła na wysokości ok. 600-620 m n.p.m., na południowo-zachodnich stokach Chyrowej. Spływa początkowo ku południowemu zachodowi, lecz zaraz przy pierwszych zabudowaniach wsi Chyrowa skręca ku północy. Przeciska się wąską doliną pomiędzy Chyrową na wschodzie a Danią na zachodzie, przecina niewielką kotlinę, w której rozłożyła się Iwla i omija Głojsce łukiem od wschodu. Poniżej Draganowej skręca szerokim łukiem na zachód, po czym w Tokach, poniżej Nowego Żmigrodu, na wysokości ok. 277 m n.p.m. wpada do Wisłoki.

  Draganowa – wieś w południowo-wschodniej Polsce, położona w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Chorkówka. Położona na pograniczu Beskidu Niskiego i Podgórza Karpackiego wieś o bogatej historii sięgającej XIV w. (pierwsze pisane wzmianki pochodzą z 1366 roku). Wieś położona w pobliżu tzw. Doliny Śmierci.Dania (Kaczalnik, Halka 696 m n.p.m.) – szczyt w Beskidzie Niskim, w paśmie Beskidu Dukielskiego. Jest najwyższym wierzchołkiem grzbietu Łysej Góry i Polany. Zachodnie stoki schodzą do Myscowej. Południowe odgałęzienie graniczy z Kiczerą (646 m n.p.m.). Wschodnie stoki opadają w kierunku doliny potoku Iwielka i wsi Chyrowa. Północne stoki schodzą do wsi Iwla przy drodze Dukla-Nowy Żmigród. Szczyt jest zalesiony.

  Tok nieuregulowany, poniżej Draganowej kręty i meandrujący. Woda czysta, życie biologiczne obfite. W wodach występuje m.in. kilka gatunków małży, rak szlachetny i pstrąg potokowy. Nad wodą spotkamy m.in. bociana czarnego i wydrę.

  Fragment doliny Iwielki między Chyrową a Iwlą, na którym jesienią 1944 r. w trakcie Operacji Dukielskiej toczyły się wyjątkowo krwawe walki, nazwano ”Doliną Śmierci”.

  Na odcinku nieco ponad 1 km doliną Iwielki w Chyrowej biegną czerwone znaki szlak turystyczny czerwony Głównego Szlaku Beskidzkiego na odcinku z Kątów do Nowej Wsi.

  Rak szlachetny, rak rzeczny, szerokoszczypcowy, szewc (Astacus astacus) – gatunek słodkowodnego skorupiaka (Crustacea) z rzędu dziesięcionogi (Decapoda). Określany czasem jako "barometr czystości wody", gdyż jest on bioindykatorem czystości wód. Jeszcze sto lat temu nasze wody były pełne raków szlachetnych oraz raków błotnych (Astacus leptodactylus), który jest przybyszem z terenu Morza Czarnego. W XIX wieku przywleczono z Ameryki Północnej śmiertelną dla raków europejskich chorobę zwaną raczą dżumą, a potem jeszcze uodpornionego na nią amerykańskiego raka pręgowatego, który lepiej znosząc zanieczyszczenie i niedotlenienie wody zaczął wypierać raka szlachetnego z wielu obszarów.Władysław Maria Antoni Krygowski (ur. 28 stycznia 1906 r. w Krakowie, zm. 4 kwietnia 1998 r. tamże) – prawnik, adwokat, pracownik i działacz polskich organizacji turystycznych, publicysta, znawca polskich Karpat, autor przewodników górskich i książek poświęconych górom, jeden z najbardziej zasłużonych dla rozwoju polskiej turystyki górskiej i kształtowania jej etosu.

  Zobacz też[]

 • Rzeki Polski
 • Bibliografia[]

 • Beskid Niski. Mapa turystyczna 1:50 000, wyd. Compass, Kraków 2004, ISBN 83-89165-54-6;
 • Frej Stanisław: Dzieje Draganowej, wyd. P.U.W. Roksana, Krosno 2001, s. 12-13, ISBN 83-88126-78-4;
 • Krukar Wojciech, Kryciński Stanisław, Luboński Paweł, Olszański Tadeusz A. i in.: Beskid Niski. Przewodnik, wyd. II poprawione i aktualizowane, Oficyna Wydawnicza "Rewasz", Pruszków 2002, ISBN 83-85557-98-9;
 • Krygowski Władysław: Beskid Niski, Pogórze Ciężkowickie (część wschodnia) i Pogórze Strzyżowsko-Dynowskie (część zachodnia), wyd. II poprawione i uzupełnione, wyd. Sport i Turystyka, Warszawa 1977.
 • Szlak turystyczny – trasa wycieczkowa oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi.Wydra, wydra europejska (Lutra lutra) – gatunek niewielkiego drapieżnego ssaka z rodziny łasicowatych (Mustelidae), jedyny żyjący w Polsce w stanie naturalnym przedstawiciel rodzaju Lutra.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Dolina Śmierci to fragment doliny rzeki Iwielki (lub Iwełki, Iwelki) pomiędzy szczytami Dania i Chyrowa, w pobliżu wsi Chyrowa, Iwla oraz Głojsce w województwie podkarpackim.
  Nowa Wieś – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Dukla nad rzeką Jasiołką.
  Chyrowa (t. Magura; 694 m n.p.m.) – zalesiony szczyt w paśmie Beskidu Dukielskiego we wschodniej części Beskidu Niskiego.
  Małże (Bivalvia, z gr. bi – dwa + łac. valva – skorupka), dawniej również blaszkoskrzelne (Lamellibranchiata) – takson w randze gromady obejmujący około 8000 gatunków mało aktywnych lub osiadłych, wyłącznie wodnych, bentosowych mięczaków (Mollusca) o bocznie spłaszczonym ciele okrytym dwuklapową muszlą. Ciało małża składa się z tułowia (zwanego workiem trzewiowym) i nogi. Jest pozbawione głowy, szczęki i tarki. Małże pełzają, żyją w dnie, ryją, pływają lub przytwierdzają się bisiorem do podłoża. Liczne gatunki, np. ostrygi, wenerydowate i omułki, są jadalne. Z niektórych pozyskuje się cenne perły oraz masę perłową. Małże są znane od kambru. W wodach śródlądowych Polski stwierdzono występowanie 34 gatunków – m.in.: szczeżuja pospolita (Anodonta piscinalis), kilka gatunków skójek (Unio) i racicznica zmienna (Dreissena polymorpha) – a w Morzu Bałtyckim 9 gatunków.
  Wisłoka – rzeka w południowo-wschodniej Polsce, prawy dopływ górnej Wisły. Długość rzeki wynosi 164 km, a powierzchnia dorzecza 4110 km². Wisłoka ma źródła w środkowej części Beskidu Niskiego na wysokości 575 m n.p.m. Po opuszczeniu Beskidu Niskiego płynie przez Pogórze Jasielskie, niżej wyznacza granicę między Pogórzem Ciężkowickim a Pogórzem Strzyżowskim. W dolnym biegu płynie przez Kotlinę Sandomierską. W górnym biegu płynie głęboką doliną, gdzie ma charakter przełomu, a od Dołów Jasielsko-Sanockich dolina rozszerza się. Uchodzi do Wisły w okolicy wsi Ostrówek na wysokości 154 m n.p.m.
  Pstrąg potokowy (Salmo trutta m. fario) – ryba z rodziny łososiowatych (Salmonidae), należąca do gatunku Salmo trutta, ekologiczna odmiana troci atlantyckiej (S. t. trutta) przystosowana do życia wyłącznie w wodach słodkich.
  Rzeki Polski to zbiór rzek płynących przez teren Polski, który, biorąc pod uwagę uwarunkowania hydrograficzne, leży w zlewisku trzech mórz:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.104 sek.