• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Iwano-Frankiwsk  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7]
  Przeczytaj także...
  Egzonim (od gr. ἔξω, éxō, "poza" i ὄνομα, ónoma, "nazwa") – nazwa używana w określonym języku dla obiektu geograficznego znajdującego się poza obszarem, gdzie ten język ma status oficjalny, i różniąca się swoją formą od nazwy używanej w języku lub językach oficjalnych na obszarze, gdzie znajduje się dany obiekt geograficzny.Wysiedlenie Ukraińców z RP do ZSRR 1944-1946 – akcja masowych przesiedleń, przeprowadzona w oparciu o kryterium etniczne na polsko-ukraińskim pograniczu narodowościowym w latach 1944 - 1946. Nie jest tożsama z akcją Wisła.
  Pobliskie miejscowości[]
 • Bohorodczany
 • Halicz
 • Jezupol
 • Kałusz
 • Kołomyja
 • Nadwórna
 • Ottynia
 • Tłumacz
 • Tyśmienica
 • Potok Złoty
 • Miasta partnerskie[]

 • Rumunia Baia Mare
 • Białoruś Brześć
 • Polska Chrzanów
 • Łotwa Jełgawa
 • Polska Koszalin
 • Polska Lublin
 • Rosja Nowogród Wielki
 • Polska Powiat nowosolski
 • Węgry Nyíregyháza
 • Polska Opole
 • Rumunia Oradea
 • Czechy Przerów
 • Polska Rybnik
 • Polska Rzeszów
 • Rosja Sierpuchow
 • Rosja Surgut
 • Polska Świdnica
 • Polska Tomaszów Mazowiecki
 • Rumunia Târgovişte
 • Litwa Troki
 • Polska Warszawa (Ochota)
 • Polska Zielona Góra
 • Przypisy

  1. Nazwa przyjęta na 55 posiedzeniu Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych 10 listopada 2010.
  2. Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 1937 r. o ustaleniu urzędowych nazw miast (M.P. z 1937 r. Nr 69, poz. 104).
  3. Egzonim wariantowy: Zmiany wprowadzone na XLIX posiedzeniu Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych (7 kwietnia 2010 roku).
  4. Zamek Potockich w Stanisławowie
  5. Po konferencji jałtańskiej (4–11 lutego 1945), wyłoniony w konsekwencji jej ustaleń Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej podpisał 16 sierpnia 1945 umowę z ZSRR, uznając nieco zmodyfikowaną linię Curzona za wschodnią granicę Polski, w oparciu o porozumienie o granicy zawarte pomiędzy PKWN i rządem ZSRR 27 lipca 1944. W konsekwencji umowy Stanisławów i województwo stanisławowskie włączono do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.
  6. Dz. U. z 1924 r. Nr 102, poz. 937.
  7. GUS, Drugi Powszechny Spis Ludności z dnia 9 grudnia 1931 r. Wyniki ostateczne opracowania spisu ludności z dn. 9.XII.1931 r. w postaci skróconej dla wszystkich województw, powiatów i miast powyżej 20 000 mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej., 1931.
  8. PAT, Rocznik Polityczny i Gospodarczy, 1939.
  9. Alma Mater.
  10. Zbrodnicza ewakuacja więzień i aresztów NKWD na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w czerwcu – lipcu 1941 roku. Materiały z sesji naukowej w 55. rocznicę ewakuacji więźniów NKWD w głąb ZSRR, Łódź 10 czerwca 1996 r. Warszawa: GKBZpNP-IPN, 1997, s. 53. ISBN 83-903356-6-2.
  11. Zbrodnicza ewakuacja więzień i aresztów NKWD... op.cit., s. 138–140.
  12. Krzysztof Popiński, Aleksandr Kokurin, Aleksandr Gurjanow: Drogi śmierci. Ewakuacja więzień sowieckich z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej w czerwcu i lipcu 1941. Warszawa: Wydawnictwo „Karta”, 1995, s. 14. ISBN 83-900676-9-2.
  13. http://izrael.org.il/historia/4688-zaglada-zydow-stanislawowskich.html.
  14. Według spisu powszechnego 1931 na 198 350 mieszkańców Stanisławowa 29 525 deklarowało wyznanie mojżeszowe Statystyka Polski Seria C zeszyt 65 Warszawa 1938, Wyd. Główny Urząd Statystyczny s. 27.
  15. Tadeusz Kamiński, Tajemnica Czarnego Lasu, Kraków, 2001.
  16. ВОВ-60 – Сводки.
  17. Sambor: Bandera ponad kryzys.
  18. Bandera i Szuchewycz zostali honorowymi obywatelami Iwano-Frankiwska.
  19. Dz. U. z 1920 r. Nr 117, poz. 768 – Ustawa z dnia 3 grudnia 1920 r. o tymczasowej organizacji władz administracyjnych II instancji (województw) na obszarze b. Królestwa Galicji i Lodomerji z W. Ks. Krakowskiem oraz na wchodzących w skład Rzeczypospolitej Polskiej obszarach Spisza i Orawy.
  20. Dzieje rozwoju sportu w Stanisławowie w latach 1908-1939.
  21. Polscy olimpijczycy pochodzący z dzisiejszej Ukrainy – PoloniaIllinois.
  22. 20 років ІФФФ: віхи історії обласного футболу.
  23. Спорт Івано-франківськ, sport.if.ua.
  Târgovişte, Tîrgovişte – miasto w Rumunii położone na rzeką Jałomica, stolica okręgu Dymbowica, historyczna stolica Wołoszczyzny. Liczy ok. 90 tys. mieszkańców (2002).Umowa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich na temat przebiegu granicy polsko-sowieckiej zawarta w Moskwie 16 sierpnia 1945 roku.


  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Suwerenność – zdolność do samodzielnego, niezależnego od innych podmiotów, sprawowania władzy politycznej nad określonym terytorium, grupą osób lub samym sobą. Suwerenność państwa obejmuje niezależność w sprawach wewnętrznych i zewnętrznych.
  Stanisławiw Iwano-Frankiwsk (ukr. Волейбольний Клуб «Станіславів» Івано-Франківськ, Wołejbolnyj Kłub "Stanisławiw" Iwano-Frankiwśk) - ukraiński męski klub piłki siatkowej z siedzibą w Iwano-Frankiwsku, występujący w siatkarskiej Pierwszej Lidze Ukrainy.
  Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.
  Towarzystwo Jezusowe, SJ (łac. Societas Iesu, SI), jezuici – męski papieski zakon apostolski Kościoła katolickiego, zatwierdzony przez papieża Pawła III 27 września 1540. Towarzystwo Jezusowe zostało założone w głównej mierze do walki z reformacją, by bronić i rozszerzać wiarę oraz naukę Kościoła katolickiego, przede wszystkim przez publiczne nauczanie, ćwiczenia duchowe, edukację i udzielanie sakramentów.
  Okupacja wojenna (łac. occupatio bellica) – czasowe zajęcie przez siły zbrojne państwa prowadzącego wojnę całości lub części terytorium państwa nieprzyjacielskiego i wprowadzenie tam swojej władzy.
  Królestwo Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim i Księstwami Oświęcimia i Zatoru (niem. Königreich Galizien und Lodomerien mit dem Großherzogtum Krakau und den Herzogtümern Auschwitz und Zator; ukr. Королівство Галичини та Володимирії з великим князівством Краківським і князівствами Освенціма і Затору) – państwo (w praktyce prowincja i kraj koronny) na terytorium Galicji, w latach 1772-1918 wchodzące w skład Monarchii Habsburgów, Cesarstwa Austriackiego i Austro-Węgier. Kraina historyczna na wschodzie Europy Środkowej, obecnie w granicach Polski i Ukrainy.
  Twierdza, forteca – ufortyfikowane miasto, gród, klasztor. Czasem jest to samodzielna budowla o charakterze obronnym. Twierdze były budowane od starożytności do czasów II wojny światowej, na stałe przebywała w nich załoga. Określenie twierdza stosowane jest także w odniesieniu do więzienia, które znajdowało się na terenie twierdzy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.098 sek.