• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Iwan Patrylak

  Przeczytaj także...
  Kandydat nauk (ros. кандидат наук, cz. kandidát věd) – w Rosji i wielu krajach byłego ZSRR stopień naukowy niższy od stosowanego tam stopnia doktora nauk (odpowiednika polskiej habilitacji), odpowiadający polskiemu stopniowi naukowemu doktora, nadawany po tzw. aspiranturze (studia doktoranckie) i przeprowadzeniu przewodu oraz obronie pracy.Docent (niem. Dozent od łac. doceo – uczę) – stanowisko w szkołach wyższych i instytutach naukowych dla pracowników dydaktycznych.
  OUN-B (OUN-R (rewolucjoniści), "banderowcy") – frakcja (później niezależna organizacja) Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, powstała ostatecznie w lipcu 1940 w Krakowie.

  Iwan Kazymyrowycz Patrylak, ukr. Іван Казимирович Патриляк (ur. 2 grudnia 1976 w Kijowie) – historyk ukraiński. Kandydat nauk historycznych (2001), docent katedry historii najnowszej Ukrainy Uniwersytetu Kijowskiego.

  Syn Kazimierza. Ukończył z wyróżnieniem Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki (1998), w latach 1998-2001 odbywał aspiranturę (studia doktoranckie). Opracował i obronił w 2001 pracę doktorską: Діяльність Організації українських націоналістів (бандерівців) у 1940-1942 рр. (військовий аспект) (pol. Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (banderowców) w latach 1940-42 (aspekt wojskowy)). Pracownik naukowy Uniwersytetu Kijowskiego od 2001, od lipca 2006 docent katedry historii najnowszej Ukrainy. Członek Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Kijowskiego. Zajmuje się problematyką nacjonalizmu ukraińskiego w latach 20.-50. XX wieku i ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego.

  Aspirantura (łac. aspirans - ubiegający się o coś) – studia doktoranckie w Rosji, na Ukrainie, w dawnym ZSRR i niektórych krajach powstałych po jego rozpadzie; w latach 1951-1958 także w PRL-u.Kijów (ukr. Київ, Kyjiw, ros. Киев, Kijew) – stolica i największe miasto Ukrainy, nad rzeką Dniepr. Był miastem królewskim Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

  Autor i współautor 81 prac naukowych i badawczych.

  Prowadzi cykl wykładów: historia Ukrainy, historia Uniwersytetu Kijowskiego, wykład specjalny: ideologia i praktyka nacjonalizmu ukraińskiego i seminaria: najnowsza historia Ukrainy, historia kultury, historia konstytucjonalizmu ukraińskiego.

  Żonaty, dwie córki: Jarosława (ur. 2002) i Myrosława (ur. 2004).

  Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki (ukr. Київський національний університет імені Тараса Шевченка) – uniwersytet w Kijowie założony w 1833, jeden z największych uniwersytetów na Ukrainie.Język ukraiński (ukr. українська мова, ukrajinśka mowa) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich. Posługuje się nim ponad 47 mln ludzi, głównie na Ukrainie, gdzie ma status języka urzędowego. Używany jest również przez Ukraińców w Rosji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Mołdawii, Polsce i na Białorusi. Współczesny alfabet ukraiński stanowi odmianę cyrylicy, a obecna ortografia ustalona została zasadniczo na początku XX wieku.

  Wybrane prace[]

  Zbiory dokumentów[]

 • Матеріали і документи з історії Служби Безпеки ОУН(Б) у 1940-х рр., Київ 2003
 • Організація українських націоналістів у 1941 р. (Kijów 2006), Організація українських націоналістів у 1942 р., Київ 2006
 • Monografie[]

 • Військова діяльність ОУН(Б) 1940-1942 рр. (pol. Działalność wojskowa OUN-B w latach 1940-1942), Київ 2004
 • Організація Українських націоналістів та Українська Повстанська Армія (pol. Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińska Powstańcza Armia), Київ 2005
 • Artykuły[]

 • "Українське питання" напередодні Другої світової війни 28.08.2013
 • Співпраця польського населення Волині з німецькою окупаційною адміністрацією як чинник в українсько- польському конфлікті // Волинська трагедія: через історію до порозуміння: матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013р. / уклад. А. Шваб. - Луцьк 2013, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. - s. 70-78
 • Źródła, linki[]

 • Патриляк Іван Казимирович – biogram na stronie Uniwersytetu Kijowskiego
 • І.К. Патриляк (Iwan Patrylak), Військова діяльність ОУН(Б) у 1940–1942 роках., Київ 2004 Wyd. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут історії України НАН України.
 • Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów (ukr. Організація Українських Націоналістів) – ukraińska nacjonalistyczna organizacja polityczno-wojskowa założona w 1929 w Wiedniu.Katedra (jednostka organizacyjna) – jednostka organizacyjna uczelni lub instytutu naukowego o wąskiej dyscyplinie badań, mniejsza niż instytut.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Ukraińska Powstańcza Armia (ukr. Українська Повстанська Армія (УПА), Ukrajinśka Powstanśka Armija – UPA) – formacja zbrojna stworzona przez frakcję banderowską Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów pod koniec 1942 roku, kierowana przez OUN-B. Działała głównie na Wołyniu i w Galicji Wschodniej i na terenie na zachód od Linii Curzona.
  Ukraina (ukr. Україна, Ukrajina) – państwo położone w Europie Wschodniej. Graniczy od północy z Białorusią, od zachodu z Polską, Słowacją i Węgrami, od południa z Rumunią i Mołdawią oraz Morzem Czarnym i Morzem Azowskim, od północnego wschodu i wschodu z Federacją Rosyjską. Ukraina jest członkiem założycielem ONZ, członkiem Światowej Organizacji Handlu, Rady Europy, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz organizacji regionalnych i subregionalnych, tj. Wspólnoty Niepodległych Państw, OBWE, GUAM i Organizacji Państw Morza Czarnego.
  Kazymyr Iwanowycz Patrylak, ukr. Казимир Іванович Патриляк, właśc. Kazimierz Patrylak (ur. 16 grudnia 1938 w Nagórzanach) – ukraiński doktor nauk chemicznych pochodzenia polskiego, kierownik Wydziału Katalitycznej Syntezy Instytutu Chemii Bioorganicznej i Petrochemii (IBONCh) w NAN, profesor Narodowego Technicznego Uniwersytetu Politechniki Kijowskiej.
  Nacjonalizm ukraiński (również ukraiński ruch narodowy) – ukraiński nurt myśli politycznej i związany z nim ruch polityczny powstały w pierwszej połowie XIX wieku.
  Konstytucjonalizm - historycznie: kierunek uznający za najlepszą formę rządów władzę monarchy ograniczoną przez konstytucję, jego początki sięgają XVIII wieku i ówczesych teorii podziału władzy. Konstytucjonalizm stanowił punkt wyjścia do wprowadzenia ustroju monarchii konstytucyjnej. Władza monarchy została ograniczona przez parlament (ustawodawcza), ministrów odpowiedzialnych przed parlamentem (wykonawcza) oraz niezawisłych sędziów (sądownicza). Po raz pierwszy ustrój taki zaprowadzono w 1689 roku w Anglii.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.