• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Iwan Kostow

  Przeczytaj także...
  Korupcja (łac. corruptio – zepsucie) – nadużycie stanowiska publicznego w celu uzyskania prywatnych korzyści. Korupcja może w praktyce powstawać niezależnie od formy rządów. Poziom korupcji może być bardzo różny, od drobnych przypadków wykorzystania wpływu lub faworyzowania w celu wyświadczenia lub oddania przysługi, do kleptokracji (rządów złodziei), gdzie porzucone zostają nawet zewnętrzne pozory uczciwości.Zgromadzenie Narodowe (bułg. Народно събрание, czyli Narodno sybranie) – jest od 1879 roku najwyższym organem władzy ustawodawczej w Bułgarii.
  Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy – bułgarska szkoła wyższa z siedzibą w Sofii, założona w 1904 roku na bazie działającej od 1888 Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

  Iwan Jordanow Kostow, bułg. Иван Йорданов Костов (ur. 23 grudnia 1949 w Sofii) – bułgarski polityk i ekonomista, minister finansów (1990–1992), współtwórca reformy gospodarczej zmieniającej gospodarkę centralnie planowaną na wolnorynkową, deputowany do Zgromadzenia Narodowego (1991–2013), przewodniczący Związku Sił Demokratycznych (1994–2001) i lider partii Demokraci na rzecz Silnej Bułgarii (2004–2013). Od 21 maja 1997 do 24 lipca 2001 premier Bułgarii.

  Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.Związek Sił Demokratycznych (bułg. Съюз на демократичните сили, ZSD lub SDS) – bułgarska partia polityczna utworzona 7 grudnia 1989 jako koalicja kilkunastu organizacji pozarządowych i partii politycznych odradzających się po upadku systemu demokracji ludowej. Podstawowym celem ZSD było doprowadzenie do przemian ustrojowych i wprowadzenie demokracji w Bułgarii. Partia należy do Europejskiej Partii Ludowej.

  Biografia[]

  W 1974 ukończył studia w Instytucie Ekonomicznym im. Karola Marksa w Sofii, został w 1981 również absolwentem wydziału fizyki i matematyki Uniwersytetu Sofijskiego im. św. Klemensa z Ochrydy. Od 1974 do 1979 pracował w Instytucie Ekonomicznym, następnie zatrudniony w Wyższym Instytucie Mechaniczone-Elektrotechnicznym (później przekształconym w Uniwersytet Techniczny w Sofii), gdzie w 1991 objął stanowisko profesora nadzwyczajnego. W 1985 uzyskał stopień naukowy doktora w zakresie ekonomii.

  Dimityr Iliew Popow, (bułg. Димитър Попов, ur. 25 czerwca 1927 we mieście Kuli), bułgarski prawnik i polityk, od połowy lat 50. pracuje w swoim zawodzie, najpierw był radcą prawnym, później sędzią, a następnie adwokatem; od grudnia 1990 do listopada 1991 roku pierwszy niekomunistyczny premier Bułgarii.Narodowy Ruch na rzecz Stabilności i Postępu (bułg. Национално движение за стабилност и възход), dawniej Narodowy Ruch Symeon Drugi (buł.Национално движение Симеон Втори) - liberalna bułgarska partia polityczna.

  Zaangażował się w działalność polityczną w ramach opozycyjnego Związku Sił Demokratycznych, w którym pełnił obowiązki doradcy ekonomicznego. W wyborach w 1990 uzyskał mandat deputowanego do Wielkiego Zgromadzenia Narodowego (konstytuanty). W wyniku wyborów w 1991 wszedł w skład Zgromadzenia Narodowego, mandat poselski odnawiał w 1994, 1997, 2001, 2005 i 2009, zasiadając w bułgarskim parlamencie 36. 37., 38., 39., 40. i 41. kadencji (do 2013).

  Zjednoczone Siły Demokratyczne (bułg. Обединени демократични сили, ODS) – koalicja bułgarskich partii demokratycznych skupionych wokół Związku Sił Demokratycznych (ZDS), istniejąca od 1996 do 2009. Następczynią ODS została sformowana na początku 2009 Niebieska Koalicja.Prywatyzacja – akt przekazania prywatnemu właścicielowi państwowego mienia. Prywatyzacja może się odbywać poprzez uwłaszczenie lub sprzedaż.

  Od 1990 do 1992 zajmował stanowisko ministra finansów w rządach, na czele których stali Dimityr Popow i Filip Dimitrow, pierwszych gabinetach po przemianach politycznych związanych z upadkiem komunizmu. Brał udział w przeprowadzaniu reform gospodarczych upadającej gospodarki, a także w negocjacjach z instytucjami międzynarodowymi celem uzyskania pomocy finansowej.

  Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych (ang.: Library of Congress) – największa biblioteka świata. Gromadzi ponad 142 mln różnego rodzaju dokumentów, ponad 29 mln książek, 58 mln rękopisów, 4,8 mln map i atlasów, 12 mln fotografii, 6 mln mikrofilmów, 3,5 mln dokumentów muzycznych, 500.000 filmów; wszystko w ponad 460 językach. 7% zbiorów to dokumenty w językach słowiańskich, w tym największy w USA zbiór polskich książek. Całość zajmuje 856 km półek. Biblioteka dysponuje (w 3 budynkach) 22 czytelniami ogólnymi, 3 wydzielonymi czytelniami dla kongresmenów oraz biblioteką sztuki (John F. Kennedy Center). Zatrudnia 5 tysięcy pracowników. Wyposażona jest w system komputerowy o pojemności 13 mln rekordów oraz w 3000 terminali. Pełni funkcję biblioteki narodowej.Bułgaria, Republika Bułgarii (България, Република България) – państwo położone w południowo-wschodniej Europie, na Bałkanach. Graniczy z Serbią oraz Macedonią od zachodu, Grecją i Turcją od południa, Morzem Czarnym od wschodu i Rumunią od północy.

  W 1994 objął kierownictwo w Związku Sił Prawicy. W wyborach w 1997 stał na czele koalicji Zjednoczone Siły Demokratyczne, głosząc w kampanii wyborczej hasła reform finansowych, dyscypliny budżetowej, poszukiwania inwestorów, wprowadzania mechanizmów wolnorynkowych i zwalczania monopoli. Jego sojusz zwyciężył w tych wyborach z wynikiem 52% głosów o 137 mandatami w 240-osobowym parlamencie. 21 maja 1997 został zaprzysiężony na urzędzie premiera, sprawował go do 24 lipca 2001 przez pełną kadencję. Rząd Iwana Kostowa doprowadził m.in. do zatrzymania recesji i hiperinflacji, a także wzrostu PKB, zapoczątkował prywatyzację państwowych przedsiębiorstw, rozpoczął proces integracji Bułgarii z Unią Europejską i NATO. Jednocześnie nastąpił wzrost bezrobocia. Jednocześnie część członków gabinetu była zamieszana w afery o podłoży korupcyjnym. Premier i jego zaplecze tracili poparcie, w wyborach w 2001 Zjednoczone Siły Demokratyczne otrzymały 18% głosów, przegrywając z Narodowym Ruchem Symeona Drugiego i przechodząc do opozycji. W konsekwencji w 2001 Iwan Kostow złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego partii.

  Sofia (bułg.: София; sofia z gr. znaczy również mądrość) – stolica i największe miasto Bułgarii. Położona w zachodniej części Bułgarii, w śródgórskiej kotlinie, u stóp masywu Witoszy. Miasto leży nad rzeką Bojanską, która jest lewym dopływem rzeki Iskyr. Sofia stanowi wydzielony obwód miejski, jest ponadto ośrodkiem administracyjnym obwodu sofijskiego.Demokraci na rzecz Silnej Bułgarii (bułg. Демократи за силна България, DSB) - bułgarska prawicowa partia polityczna utworzona w 2004 r. przez grupę polityków wywodzących się ze Zjednoczonych Sił Demokratycznych (ODS). Na czele partii od początku jej istnienia stoi były premier Bułgarii, Iwan Kostow. Dewizą partii jest hasło "Dla silnej Bułgarii w Zjednoczonej Europie". DSB należy do Europejskiej Partii Ludowej.

  Kiedy w 2002 roku na czele SDS stanęła Nadeżda Michajłowa, Iwan Kostow wraz z najbliższymi współpracownikami Ekateriną Michajłową i Weselinem Metodiewem, zrezygnował z członkostwa i założył nową partię – Demokraci na rzecz Silnej Bułgarii. Kierował tym ugrupowaniem do 2013, zrezygnował w związku z wyborczą porażką demokratów, którzy nie przekroczyli wyborczego progu. Wycofał się z aktywnej polityki, zajmując się działalnością ekspercką w zakresie zarządzania ryzykiem.

  Język hiszpański (hiszp. idioma español, castellano) – język należący do rodziny romańskiej języków indoeuropejskich. Współczesne standardy literackie (z Hiszpanii i Ameryki hiszpańskojęzycznej) wywodzą się ze średniowiecznego języka kastylijskiego. Jeszcze dziś język hiszpański bywa nazywany kastylijskim, dla odróżnienia go od innych języków używanych w Hiszpanii (zob. niżej).Filip Dimitrow Dimitrow, bułg. Филип Димитров (ur. 31 marca 1955 w Sofii) – bułgarski prawnik, psychoterapeuta, polityk i pisarz, w latach 80. działacz opozycji antykomunistycznej, po Okrągłym Stole przewodniczący Związku Sił Demokratycznych (1990–1994) oraz premier Bułgarii (1991–1992), deputowany do Zgromadzenia Narodowego 36., 37. i 40. kadencji (1991–1994, 1994–1997, od 2005). Od drugiej połowy lat 90. szczególnie aktywny w polityce zagranicznej m.in. jako ambasador Bułgarii przy ONZ i w Stanach Zjednoczonych, poseł do Parlamentu Europejskiego oraz – od 2010 – ambasador Unii Europejskiej w Gruzji.

  Iwan Kostow jest żonaty, ma dwie córki.

  Przypisy

  1. Ivan Kostov: Prime Minister (ang.). government.bg. [dostęp 2015-11-21].
  2. Иван Костов (bułg.). personi.dir.bg. [dostęp 2015-11-21].
  3. Leaders of Bulgaria (ang.). zarate.eu. [dostęp 2015-11-21].
  4. Ivan Kostov (hiszp.). cidob.org, 9 marca 2015. [dostęp 2015-11-21].
  (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Ekaterina Iwanowa Michajłowa (bułg. Екатерина Михайлова, ur. 24 października 1956 w Pazardżiku) – bułgarska prawnik i polityk prawicowa, długoletnia działaczka Związku Chrześcijańsko-Demkratycznego, wchodzącego w skład Związku Sił Demokratycznych, deputowana do Zgromadzenia Narodowego 36., 37., 38., 39., 40. i 41. kadencji (1990-1994, 1994-1997, 1997-2001, 2001-2005, 2005-2009, od 2009), przewodnicząca ZSD (2001-2002). Od 2005 roku wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Narodowego z ramienia partii Demokraci na rzecz Silnej Bułgarii.Wolny rynek – rodzaj rynku, na którym wymiana dóbr dokonuje się w wyniku dobrowolnie zawieranych transakcji pomiędzy kupującymi, a sprzedającymi przy dobrowolnie ustalonej przez nich cenie. Na wolnym rynku kupujący i sprzedający nie podlegają żadnym ograniczeniom ani przymusowi ze strony podmiotów zewnętrznych (np. władzy publicznej), a warunki transakcji - w szczególności cena - zależą jedynie od ich obopólnej zgody. Przeciwieństwem wolnego rynku jest rynek regulowany.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wybory parlamentarne w Bułgarii w 1997 roku zostały przeprowadzone 19 kwietnia 1997. W ich wyniku wybrano 240 posłów do Zgromadzenia Narodowego 38. kadencji. Frekwencja wyniosła 58,9%.
  Bezrobocie – zjawisko społeczne polegające na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów.
  Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (OTP, ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO, fr. Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, OTAN) – organizacja polityczno-wojskowa powstała 24 sierpnia 1949 na mocy podpisanego 4 kwietnia 1949 Traktatu Północnoatlantyckiego. Początkowym celem istnienia NATO była obrona militarna przed atakiem ze strony Związku Radzieckiego i jego satelitów, z czasem jednak organizacja stała się elementem utrzymania równowagi strategicznej między Wschodem i Zachodem. Po rozpadzie Układu Warszawskiego pełni rolę stabilizacyjną, podejmując działania zapobiegające rozprzestrzenianiu konfliktów regionalnych.
  Weselin Petrow Metodiew (bułg. Веселин Методиев, ur. 3 listopada 1957 w Silistrze) – bułgarski historyk i polityk, członek partii Demokraci na rzecz Silnej Bułgarii (od 2002), a wcześniej wiceprzewodniczący Partii Demokratycznej (1995-2000), wchodzącej w skład Związku Sił Demokratycznych; jako współtwórca Nowego Uniwersytetu Bułgarskiego (1994) – jeden z inicjatorów prywatnej oświaty w Bułgarii; deputowany na Zgromadzenie Narodowe 37., 38., 39., 40. i 41. kadencji (1994-1997, 1997-2001, 2001-2005, 2005-2009, od 2009), wicepremier oraz minister edukacji i nauki w rządzie Iwana Kostowa (1997-1999).
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Nadeżda Nikołowa Nejnski (Michajłowa), bułg. Надежда Николова Нейнски (Михайлова) (ur. 9 kwietnia 1962 w Sofii) – bułgarska filolog, prawnik i polityk, deputowana do Zgromadzenia Narodowego 37., 38., 39. i 40. kadencji (1994–1997, 1997, 2001–2005, 2005–2009), minister spraw zagranicznych w rządzie Iwana Kostowa (1997–2001), później przewodnicząca Związku Sił Demokratycznych (2002–2005) oraz posłanka do Parlamentu Europejskiego (od 2009).
  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.048 sek.