• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Iwan Buczko

  Przeczytaj także...
  Filadelfia (ang. Philadelphia wymowa: /ˌfɪləˈdɛlfiə/) – miasto na północno-wschodnim wybrzeżu USA, w stanie Pensylwania, u ujścia rzeki Delaware do Atlantyku. Największe pod względem liczby ludności miasto w Pensylwanii i szóste w kraju.Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego (ukr. Українська Греко-Католицька Церква) – większy arcybiskupi Kościół wschodni działający obecnie na terenie Ukrainy oraz wśród diaspory ukraińskiej, uznający władzę i autorytet papieża.
  Arcybiskup (gr. αρχή, arché - pierwszeństwo, gr. επίσκοπος, epískopos - nadzorca, biskup) – tytuł honorowy lub urząd nadawany biskupom ważniejszych diecezji (archidiecezja), a także jako wyróżnienie samej osoby biskupa ("ad personam").

  Iwan Buczko (ur. 1 października 1891 w Hermanowie, obecnie Tarasiwka, powiat lwowski, w rejonie pustomyckim, zm. 21 września 1974 w Rzymie) – arcybiskup Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego.

  Ukończył ukraińskie gimnazjum akademickie we Lwowie (1911). Wyświęcony w 1915. W 1929 mianowany biskupem pomocniczym lwowskim i biskupem tytularnym Cadi. W 1939 wyjechał do USA jako wizytator tamtejszych parafii greckokatolickich, formalnie podległych metropolii lwowsko-halickiej. Od 1940 do 1945 biskup pomocniczy eparchii w Filadelfii (wówczas oficjalnie – egzarchat apostolski Stanów Zjednoczonych). W 1945 formalnie zwolniony z obowiązków sufragana lwowskiego.

  Wizytator apostolski – delegat papieża zwykle w randze co najmniej biskupa, wysyłany w celu zbadania sytuacji w wybranej diecezji, instytucji kościelnej lub w danym kraju. Wyposażony jest w specjalne i szerokie kompetencje, a ponadto odpowiada tylko przed papieżem. Zadaniem wizytatora jest zwykle opracowanie raportu, który zostanie następnie przedstawiony Stolicy Apostolskiej i stanowić będzie podstawę do podjęcia dalszych kroków. Wizytator apostolski niekiedy otrzymuje prawo do podejmowania w sposób autonomiczny natychmiastowych działań w przypadku zaistnienia poważnych problemów. Bywa też, że wizytator apostolski pełni rolę ordynariusza dla wiernych pozbawionych własnego biskupa lub mających utrudniony kontakt z własną hierarchią.Ukraińskie akademickie gimnazjum we Lwowie – najstarsze ukraińskie gimnazjum w Galicji, utworzone we Lwowie rozporządzeniem Józefa II 24 października 1784, wraz z józefińskim Uniwersytetem Lwowskim, i stanowiące jego integralną część.

  Od 1946 wizytator apostolski dla grekokatolików w Europie Zachodniej. Od 1953 arcybiskup tytularny Leucas (Lefkas). Od 1953 do 1971 konsultor Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich. Uczestnik obrad Soboru Watykańskiego II.

  Bibliografia[]

 • Iwan Buczko w bazie catholic-hierarchy.org (ang.)
 • Іван Бучко (ukr.). W: Проект "Українці в світі" [on-line]. [dostęp 2013-03-02].
 • І.В. Паславський: Бучко Іван (ukr.). W: Енциклопедія історії України [on-line]. Інститут історії України НАН України, 2003. [dostęp 2013-03-02].
 • Archieparchia (archidiecezja) greckokatolicka we Lwowie, utworzona w 1677 (jako eparchia) w wyniku przystąpienia prawosławnego biskupstwa halickiego do unii brzeskiej. 22 lutego 1807 podniesiona do rangi archieparchii, a 26 września 1808 ustanowiona stolicą metropolii.Lefkas albo Lefkada (gr. Λευκάδα) - miasto w Grecji, ośrodek administracyjny wyspy i prefektury Leukada. W 2001 roku populacja miasta wynosiła 10 875 osób.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kolegium konsultorów (łac. Collegio consutorum) – w Kościele katolickim organ struktur diecezji będący częścią Rady kapłańskiej, do którego należy wykonywanie zadań doradczych powierzonych przez biskupa diecezjalnego, oraz posiadający szczególne uprawnienia w okresie wakatu stolicy biskupiej. W katolickich Kościołach wschodnich konsultorzy nazywani są kolegium konsultorów eparchialnych.
  Greckokatolicka metropolia halicka – greckokatolicka metropolia, utworzona przez papieża Piusa VII 24 lutego 1807, będąca kontynuacją istniejącej do początków XV wieku prawosławnej metropolii halickiej.
  Język ukraiński (ukr. українська мова, ukrajinśka mowa) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich. Posługuje się nim ponad 47 mln ludzi, głównie na Ukrainie, gdzie ma status języka urzędowego. Używany jest również przez Ukraińców w Rosji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Mołdawii, Polsce i na Białorusi. Współczesny alfabet ukraiński stanowi odmianę cyrylicy, a obecna ortografia ustalona została zasadniczo na początku XX wieku.
  Biskup pomocniczy - wyświęcony na biskupa duchowny katolicki, którego zadaniem jest pomoc biskupowi diecezjalnemu w zarządzaniu diecezją zazwyczaj jako wikariusz generalny lub biskupi.
  Biskup tytularny (łac. episcopus titularis) to biskup mający tytuł dawnej, już nieistniejącej diecezji. Tytuł nadawany jest przez papieża wszystkim biskupom nieposiadającym własnej diecezji, czyli biskupom pomocniczym ordynariuszy, a także wyższym urzędnikom Kurii Rzymskiej, nuncjuszom, delegatom apostolskim lub innym duchownym pełniącym specjalne zadania zlecane im przez papieża lub narodowe konferencje biskupów.
  Sobór watykański II – ostatni, jak dotąd, sobór w Kościele katolickim, otwarty 11 października 1962 przez papieża Jana XXIII, zakończony 8 grudnia 1965 przez papieża Pawła VI.
  Kongregacja ds. Kościołów Wschodnich (Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus) – jest jedną z kongregacji Kurii Rzymskiej, która odpowiada za kontakt z katolickimi Kościołami Wschodnimi. Do jej zadań nalezy rozwiązywanie kwestii konfliktowych między nimi a Kurią, a także rozważa kwestie problemowe (na przykład dotyczące hierarchii). Zakres kompetencji tej kongregacji obejmuje jedynie Kościoły wschodnie i nie ma ona wpływu na Kościół łaciński. Obecnie, od roku 2007, prefektem kongregacji jest Leonardo Sandri.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.222 sek.