• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Iwan Archipow

  Przeczytaj także...
  Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego (KPZR, ros. Коммунистическая партия Советского Союза – КПСС) – ostatnia nazwa założonej w 1903 partii komunistycznej, rządzącej w RFSRR i ZSRR od 1917 do 1991 (1903-1912 SDPRR, Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji, frakcja bolszewików; 1912-1918 SDPRR(b), Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji (bolszewików); 1918-1925 RPK(b), Rosyjska Partia Komunistyczna (bolszewików); 1925-1952 WKP(b), Wszechzwiązkowa Partia Komunistyczna (bolszewików)). Formalnie centralną instancją partii był Komitet Centralny (KC), największą zaś realną władzę posiadało jego Biuro Polityczne i Sekretariat Komitetu Centralnego na czele z sekretarzem generalnym. Generalny sekretarz KC był przywódcą całej partii. Sekretariatowi KC podlegały wydziały Komitetu Centralnego, oparte na zasadzie funkcjonalnej i pełniące funkcje ministerstw. W okresie istnienia ZSRR partia miała też swoje republikańskie sekcje (komunistyczne partie republik związkowych ZSRR) z wyjątkiem (do 1990) Rosji. Kontrolowała też większość innych partii komunistycznych na świecie, zarówno formalnie poprzez organizacje międzynarodowe (np. Komintern, Kominform), jak i nieformalnie w wyniku faktycznego zwierzchnictwa ZSRR nad częścią z państw oraz sponsorowania i utrzymywania kontaktów w pozostałych przez Wydział Zagraniczny Komitetu Centralnego i radziecki wywiad (INO NKWD i GRU).
  Medal „Za Pracowniczą Wybitność” (ros. Медаль «За трудовое отличие») – radzieckie cywilne odznaczenie państwowe nadawane za zasługi w pracy.

  Iwan Wasiljewicz Archipow (ros. Иван Васильевич Архипов, ur. 1 maja 1907 w Kałudze, zm. 28 lutego 1998 w Moskwie) – radziecki polityk, wicepremier ZSRR (1974-1980), I wicepremier ZSRR (1980-1986), Bohater Pracy Socjalistycznej (1977).

  Życiorys[]

  Urodzony w rodzinie kolejarza, był uczniem tokarza i tokarzem w warsztatach kolejowych w Kałudze, od 1928 członek WKP(b). W latach 1929-1932 studiował w Moskiewskim Instytucie Obrabiarek, pracował jako inżynier konstruktor w Kowrowie, a od 1933 w zakładzie metalurgicznym im. Dzierżyńskiego w Dnieprodzierżyńsku, gdzie był starszym majstrem i kierownikiem warsztatu, między 1937 a 1938 główny inżynier zakładu metalurgicznego. W 1938 został I sekretarzem Komitetu Miejskiego KP(b)U w Krzywym Rogu, w latach 1939-1943 kierował Wydziałem Kolorowej Metalurgii Zarządu Kadr KC WKP(b), w latach 1943-1948 zastępca ludowego komisarza/ministra metalurgii kolorowej ZSRR, w latach 1948-1950 wiceminister przemysłu metalurgicznego ZSRR, w 1950 radca Ambasady ZSRR w Chinach ds. zagadnień ekonomicznych. Od 28 grudnia 1950 do 15 marca 1953 I zastępca ministra metalurgii kolorowej ZSRR, w latach 1953-1954 zastępca ministra przemysłu metalurgicznego ZSRR, od 8 lutego 1954 do 1957 zastępca ministra kolorowej metalurgii w ZSRR, w 1954 przez krótki czas ponownie radca Ambasady ZSRR w Chinach ds. zagadnień ekonomicznych. W latach 1954-1957 przewodniczący Głównego Zarządu ds. Kontaktu Ekonomicznego z Państwami Demokracji Ludowej przy Radzie Ministrów ZSRR w Chinach. Między 1957 a 1958 radca ZSRR w Chinach, później (1958-1959) zastępca, a od 1959 do 21 marca 1974 I zastępca przewodniczącego Państwowego Komitetu Rady Ministrów ZSRR ds. Zagranicznych Kontaktów Ekonomicznych. Od 21 marca 1974 do 27 października 1980 zastępca przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, od 5 marca 1976 do 25 kwietnia 1989 członek KC KPZR, od 27 października 1980 do 4 października 1986 I zastępca przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, następnie na emeryturze. Deputowany do Rady Najwyższej ZSRR od 9 do 11 kadencji (1974-1989).

  Bohater Pracy Socjalistycznej (ros. Герой Социалистического Труда) to tytuł przyznawany w latach 1938-1991 przez Radę Najwyższą ZSRR za szczególne zasługi dla Państwa Radzieckiego. Wraz z tytułem przyznawano Order Lenina, Medal Sierp i Młot oraz dyplom Prezydium Rady Najwyższej ZSRR. Pierwszy tytuł ten uzyskał Józef Stalin w 1939 roku.Order Rewolucji Październikowej (ros. Орден Октябрьской революции) – order ustanowiony decyzją Prezydium Rady Najwyższej ZSRR z 31 października 1967 na cześć 50-lecia rewolucji październikowej.

  Odznaczenia[]

 • Medal Sierp i Młot Bohatera Pracy Socjalistycznej (29 kwietnia 1977)
 • Order Lenina (pięciokrotnie - 7 lutego 1939, 23 lutego 1945, 17 grudnia 1966, 29 kwietnia 1977 i 30 kwietnia 1982)
 • Order Rewolucji Październikowej (18 października 1971)
 • Order Czerwonego Sztandaru Pracy (dwukrotnie - 25 lipca 1942 i 4 maja 1957)
 • Medal Za Pracowniczą Dzielność (24 lutego 1954)
 • Medal Za Pracowniczą Wybitność (5 maja 1949)
 • I inne.

  Dnieprodzierżyńsk, ukr. Дніпродзержинськ – miasto na Ukrainie, w obwodzie dniepropietrowskim, ważny ośrodek przemysłu ciężkiego, w tym metalurgicznego.Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego (KPZR, ros. Коммунистическая партия Советского Союза – КПСС) – ostatnia nazwa założonej w 1903 partii komunistycznej, rządzącej w RFSRR i ZSRR od 1917 do 1991 (1903-1912 SDPRR, Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji, frakcja bolszewików; 1912-1918 SDPRR(b), Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji (bolszewików); 1918-1925 RPK(b), Rosyjska Partia Komunistyczna (bolszewików); 1925-1952 WKP(b), Wszechzwiązkowa Partia Komunistyczna (bolszewików)). Formalnie centralną instancją partii był Komitet Centralny (KC), największą zaś realną władzę posiadało jego Biuro Polityczne i Sekretariat Komitetu Centralnego na czele z sekretarzem generalnym. Generalny sekretarz KC był przywódcą całej partii. Sekretariatowi KC podlegały wydziały Komitetu Centralnego, oparte na zasadzie funkcjonalnej i pełniące funkcje ministerstw. W okresie istnienia ZSRR partia miała też swoje republikańskie sekcje (komunistyczne partie republik związkowych ZSRR) z wyjątkiem (do 1990) Rosji. Kontrolowała też większość innych partii komunistycznych na świecie, zarówno formalnie poprzez organizacje międzynarodowe (np. Komintern, Kominform), jak i nieformalnie w wyniku faktycznego zwierzchnictwa ZSRR nad częścią z państw oraz sponsorowania i utrzymywania kontaktów w pozostałych przez Wydział Zagraniczny Komitetu Centralnego i radziecki wywiad (INO NKWD i GRU).

  Bibliografia[]

 • http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=15191 (ros.)
 • Przewodnik po historii Partii Komunistycznej i ZSRR (ros.) • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Pojęcia Chiny używa się w odniesieniu do krainy historycznej, obejmując wówczas całokształt chińskiej historii i kultury (zobacz: historia Chin), lub w węższym znaczeniu, w odniesieniu do Chińskiej Republiki Ludowej.
  Komunistyczna Partia (bolszewików) Ukrainy - założona 18 kwietnia 1918 komunistyczna partia polityczna, działająca pod tą nazwą do 1952, następnie przemianowana na Komunistyczną Partię Ukrainy. W latach 1922-1991 część składowa KPZR. Została rozwiązana i zdelegalizowana 30 sierpnia 1991 roku po oskarżeniu jej członków o współorganizację i wspieranie puczu moskiewskiego. Ostatnim liderem partii był Stanisław Hurenko. W czasach ZSRR jedna z największych i najbardziej prężnych komunistycznych partii Związku Radzieckiego.
  Rada Najwyższa ZSRR (ros. Верховный Совет СССР) – najwyższy organ władzy ustawodawczej ZSRR, a w latach 1939-1991, najwyższa władza ustawodawcza w okresach pomiędzy sesjami Zjazdu Rad. Do 1936 jej funkcje pełnił Ogólnorosyjski Centralny Komitet Wykonawczy Rad.
  Kowrow (ros. Ковров) - miasto w Rosji, w obwodzie włodzimierskim, nad Klaźmą (dopływ Oki). Około 155,5 tys. mieszkańców.
  Order Czerwonego Sztandaru Pracy (ros. Орден Трудового Красного Знамени) – ustanowiony uchwałą Centralnego Komitetu Wykonawczego oraz Rady Komisarzy Ludowych ZSRR z 7 września 1928. W późniejszym okresie statut był kilkakrotnie zmieniany decyzją Centralnego Komitetu Wykonawczego i Rady Komisarzy Ludowych ZSRR z 7 maja 1936 oraz dekretem Prezydium Rady Najwyższej ZSRR z 19 czerwca 1943 i 16 grudnia 1947.
  Medal Sierp i Młot (ros. Золотая Медаль "Серп и Молот") – radziecki medal nadawany jako odznaka nadania tytułu Bohatera Pracy Socjalistycznej.
  Medal „Za Pracowniczą Dzielność” (ros. Медаль «За трудовую доблесть») – radzieckie cywilne odznaczenie państwowe nadawane za zasługi w pracy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.