• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Isaak Zielenski

  Przeczytaj także...
  Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego (KPZR, ros. Коммунистическая партия Советского Союза – КПСС) – ostatnia nazwa założonej w 1903 partii komunistycznej, rządzącej w RFSRR i ZSRR od 1917 do 1991 (1903-1912 SDPRR, Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji, frakcja bolszewików; 1912-1918 SDPRR(b), Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji (bolszewików); 1918-1925 RPK(b), Rosyjska Partia Komunistyczna (bolszewików); 1925-1952 WKP(b), Wszechzwiązkowa Partia Komunistyczna (bolszewików)). Formalnie centralną instancją partii był Komitet Centralny (KC), największą zaś realną władzę posiadało jego Biuro Polityczne i Sekretariat Komitetu Centralnego na czele z sekretarzem generalnym. Generalny sekretarz KC był przywódcą całej partii. Sekretariatowi KC podlegały wydziały Komitetu Centralnego, oparte na zasadzie funkcjonalnej i pełniące funkcje ministerstw. W okresie istnienia ZSRR partia miała też swoje republikańskie sekcje (komunistyczne partie republik związkowych ZSRR) z wyjątkiem (do 1990) Rosji. Kontrolowała też większość innych partii komunistycznych na świecie, zarówno formalnie poprzez organizacje międzynarodowe (np. Komintern, Kominform), jak i nieformalnie w wyniku faktycznego zwierzchnictwa ZSRR nad częścią z państw oraz sponsorowania i utrzymywania kontaktów w pozostałych przez Wydział Zagraniczny Komitetu Centralnego i radziecki wywiad (INO NKWD i GRU).
  Gubernia irkucka (ros. Иркутская губерния) – jednostka administracyjna Imperium Rosyjskiego i RFSRR w Syberii wschodniej, utworzona ukazem Katarzyny II w 1764. Stolicą guberni był Irkuck. Zlikwidowana w 1926.

  Isaak Abramowicz Zielenski (ros. Исаа́к Абра́мович Зеле́нский, ur. 22 czerwca 1890 w Saratowie, zm. 15 marca 1938) – radziecki polityk i działacz partyjny, członek KC RKP(b)/WKP(b) (1922-1937).

  W 1906 wstąpił do SDPRR, w 1908 zesłany do guberni orenburskiej, w lipcu 1912 ponownie aresztowany i skazany na 3 lata zesłania do Kraju Narymskiego, skąd w 1913 zbiegł, jednak wkrótce został aresztowany i ponownie skazany na 3 lata zesłania do Kraju Narymskiego. W sierpniu 1914 zbiegł i w 1915 został sekretarzem kasy chorych w Sormowie, w sierpniu 1915 aresztowany i skazany na wieczne osiedlenie w guberni irkuckiej, skąd w grudniu 1916 zbiegł. Od listopada 1917 do sierpnia 1918 przewodniczący rady rejonowej w Moskwie, od sierpnia 1918 szef wydziału rejonów Rady Moskiewskiej, w latach 1918-1920 kierownik Moskiewskiego Oddziału Żywnościowego i członek Kolegium Ludowego Komisariatu Żywności Rosyjskiej FSRR, w 1920 sekretarz odpowiedzialny moskiewskiego gubernialnego komitetu RKP(b). Od maja 1920 do kwietnia 1921 ponownie członek Kolegium Ludowego Komisariatu Żywności RFSRR, od 16 marca 1921 do 27 marca 1922 zastępca członka KC RKP(b), od 4 kwietnia 1921 do września 1924 ponownie sekretarz odpowiedzialny moskiewskiego gubernialnego komitetu RKP(b), od 2 kwietnia 1922 do 12 października 1937 członek KC RKP(b)/WKP(b). Od 3 kwietnia 1922 do 23 maja 1924 zastępca członka Biura Organizacyjnego KC RKP(b), od 14 czerwca 1923 do 23 maja 1924 zastępca członka Sekretariatu KC RKP(b), od 2 czerwca do 20 sierpnia 1924 sekretarz KC RKP(b) i członek Biura Organizacyjnego KC RKP(b), od 12 czerwca 1924 przewodniczący Centralnej Komisji Terytorialnej ds. Narodowo-Państwowego Rozgraniczenia Środkowej Azji. Od grudnia 1924 do stycznia 1931 przewodniczący/sekretarz odpowiedzialny Środkowoazjatyckiego Biura KC WKP(b), od 22 sierpnia do 7 września 1925 członek Rady Wojskowo-Rewolucyjnej Frontu Turkiestańskiego, od czerwca 1929 do stycznia 1931 sekretarz KC Komunistycznej Partii (bolszewików) Uzbekistanu, od 1931 do 7 sierpnia 1937 przewodniczący Zarządu Centrosojuza.

  Aleksiej Iwanowicz Rykow (Алексей Иванович Рыков) (ur. 25 lutego 1881, stracony 15 marca 1938) – polityk radziecki.Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka, Federacja Rosyjska, RFSRR (ros. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, РСФСР) - największa powierzchniowo i ludnościowo z 15 republik dawnego Związku Radzieckiego.

  7 sierpnia 1937 aresztowany, 13 marca 1938 skazany na śmierć w III procesie moskiewskim (wraz z m.in. Nikołajem Bucharinem, Gienrichem Jagodą, Aleksiejem Rykowem i Nikołajem Krestinskim), następnie rozstrzelany.

  Bibliografia[]

 • Przewodnik po historii Partii Komunistycznej i ZSRR (ros.)
 • http://az-libr.ru/index.htm?Persons&75B/bffa7bca/index (ros.)
 • Зеленский Исаак Абрамович (ros.). ХРОНОС: ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В ИНТЕРНЕТЕ. [dostęp 2015-08-26].
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Saratów (ros. Саратов) – miasto w Rosji, port rzeczny nad Wołgą. Liczy prawie 827,2 tys. mieszkańców (styczeń 2010). Zespół miejski obejmuje 1,115 mln mieszkańców. Stolica obwodu saratowskiego. W latach 1797-1928 stolica guberni saratowskiej Imperium Rosyjskiego i RFSRR.Gienrich Grigoriewicz Jagoda urodzony jako Gienach Iieguda (Jenoch Jagoda , Jehuda) (ros. Генрих Григорьевич Ягода), (ur. 20 listopada 1891, Rybińsk - zm. 15 marca 1938, Moskwa) – najwyższego szczebla funkcjonariusz służby specjalnej Związku Radzieckiego. Po reorganizacji organów bezpieczeństwa Ludowy Komisarz Spraw Wewnętrznych ZSRR w latach 1934–1936.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gubernia orenburska – jednostka administracyjna Imperium Rosyjskiego i RFSRR w południowo-wschodniej Rosji Europejskiej - na Uralu i południowo-zachodnim Zauralu (część azjatycka guberni), utworzona w 1744 ukazem cesarzowej Elżbiety. W 1782 ukazem Katarzyny II przekształcona w namiestnictwo ufijskie, od 1796 ukazem Pawła I ponownie gubernia. Stolicą guberni był Orenburg. Zlikwidowana w 1928.
  III proces moskiewski lub Proces Dwudziestu jeden – ostatni z trzech procesów moskiewskich, które zorganizowano przed Kolegium Wojskowym Sądu Najwyższego ZSRR przeciwko dawnym przywódcom bolszewickim; kulminacyjny publiczny punkt wielkiego terroru. Oskarżycielem był Andriej Wyszynski, a przewodniczącym składu sędziowskiego gen. Wasilij Ulrich.
  Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego (KPZR, ros. Коммунистическая партия Советского Союза – КПСС) – ostatnia nazwa założonej w 1903 partii komunistycznej, rządzącej w RFSRR i ZSRR od 1917 do 1991 (1903-1912 SDPRR, Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji, frakcja bolszewików; 1912-1918 SDPRR(b), Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji (bolszewików); 1918-1925 RPK(b), Rosyjska Partia Komunistyczna (bolszewików); 1925-1952 WKP(b), Wszechzwiązkowa Partia Komunistyczna (bolszewików)). Formalnie centralną instancją partii był Komitet Centralny (KC), największą zaś realną władzę posiadało jego Biuro Polityczne i Sekretariat Komitetu Centralnego na czele z sekretarzem generalnym. Generalny sekretarz KC był przywódcą całej partii. Sekretariatowi KC podlegały wydziały Komitetu Centralnego, oparte na zasadzie funkcjonalnej i pełniące funkcje ministerstw. W okresie istnienia ZSRR partia miała też swoje republikańskie sekcje (komunistyczne partie republik związkowych ZSRR) z wyjątkiem (do 1990) Rosji. Kontrolowała też większość innych partii komunistycznych na świecie, zarówno formalnie poprzez organizacje międzynarodowe (np. Komintern, Kominform), jak i nieformalnie w wyniku faktycznego zwierzchnictwa ZSRR nad częścią z państw oraz sponsorowania i utrzymywania kontaktów w pozostałych przez Wydział Zagraniczny Komitetu Centralnego i radziecki wywiad (INO NKWD i GRU).
  Nikołaj Iwanowicz Bucharin (Николай Иванович Бухарин; ur. 9 października 1888 w Moskwie, zm. 15 marca 1938 tamże) – działacz partii bolszewickiej, członek jej Biura Politycznego, przewodniczący Prezydium Komitetu Wykonawczego Kominternu (1926-1929), ofiara wielkiego terroru w ZSRR.
  Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji (SDPRR) lub RSDPR – Rosyjska Socjal-Demokratyczna Partia Robotnicza (ros. РСДРП – Российская социал-демократическая рабочая партия) - rosyjska socjaldemokratyczna partia polityczna działająca w latach 1898-1918.
  Nikołaj Krestinski (ros.Николай Николаевич Крестинский ) ur.13 października 1883 w Mohylowie, zm. 15 marca 1938 w Moskwie) – prawnik, rosyjski rewolucjonista, działacz partii bolszewickiej, dyplomata.
  Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Związek Radziecki, ZSRR (ros. Советский Союз, Союз Советских Социалистических Республик [СССР], trb. Sowietskij Sojuz, Sojuz Sowietskich Socyalisticzeskich Riespublik, [SSSR]) – historyczne państwo socjalistyczne w Europie północnej i wschodniej oraz Azji północnej i środkowej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.