• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ireneusz Bruski  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  I Liceum Ogólnokształcące dawne Polskie Gimnazjum im. dra Władysława Gębika w Kwidzynie – szkoła średnia mieszcząca się w Kwidzynie przy ul. Konarskiego 12, w latach 1937-1939 funkcjonująca jako Polskie Gimnazjum – jedna z dwóch polskich szkół średnich w przedwojennych Niemczech.Marcin Przeciszewski (ur. 29 września 1958 w Warszawie) – historyk, dziennikarz i działacz katolicki. Od 1993 roku prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej.
  .mw-parser-output table.duchowny-ksiadz td.naglowek{color:white!important;background:black!important}.mw-parser-output table.duchowny-biskup td.naglowek{color:white!important;background:#E56DC4!important}.mw-parser-output table.duchowny-patriarcha td.naglowek{color:white!important;background:#BA55D3!important}.mw-parser-output table.duchowny-kardynal td.naglowek{color:white!important;background:#FF2400!important}.mw-parser-output table.duchowny-papiez td.naglowek{color:black!important;background:gold!important}.mw-parser-output table.duchowny-cywil td.naglowek{color:black!important;background:#C0C0C0!important}.mw-parser-output table.duchowny-ksiadz tr.naglowek{color:white!important;background:black!important}.mw-parser-output table.duchowny-biskup tr.naglowek{color:white!important;background:#E56DC4!important}.mw-parser-output table.duchowny-patriarcha tr.naglowek{color:white!important;background:#BA55D3!important}.mw-parser-output table.duchowny-kardynal tr.naglowek{color:white!important;background:#FF2400!important}.mw-parser-output table.duchowny-papiez tr.naglowek{color:black!important;background:gold!important}.mw-parser-output table.duchowny-cywil tr.naglowek{color:black!important;background:#C0C0C0!important}

  Ireneusz Stanisław Wawrzyniec Bruski (ur. 29 stycznia 1961 w Sztumie) – prezbiter archidiecezji warmińskiej, prawnik i teolog, literat i publicysta, członek Zarządu Stowarzyszenia im. Witolda Hulewicza.

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM) – państwowy uniwersytet z siedzibą w Olsztynie. Główny kampus, miasteczko akademickie znajduje się w dzielnicy Kortowo. Powstał 1 września 1999 roku w wyniku połączenia Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Warmińskiego Instytutu Teologicznego, na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762). Kształci 33 tys. studentów (na wszystkich rodzajach studiów).Odznaka honorowa "Zasłużony dla Kultury Polskiej" – odznaka przyznawana osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, ustanowiona w 1969 roku. Jest wyróżnieniem za szczególne zasługi położone w działalności społecznej stanowiącej istotny wkład w rozwój literatury, teatru, fotografii, malarstwa i innych dziedzin kultury. Obecne zasady nadawania odznaki, jej wzór i sposób noszenia określiło rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 5 stycznia 2012 r.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. dr. Władysława Gębika dawn. Polskiego Gimnazjum w Kwidzynie. W sierpniu 1980 roku zaangażowany w kolportaż ulotek i Strajkowego Biuletynu Informacyjnego „Solidarność” z Gdańska m.in. do Kwidzyna i Prabut, a po wprowadzeniu stanu wojennego – wydawnictw drugiego obiegu. Ukończył studia teologiczne (Olsztyn, Kraków), prawnicze (Warszawa) i dziennikarskie (Toruń, Lille). 14 czerwca 1986 r. otrzymał święcenia prezbiteratu. Zaangażowany w pomoc represjonowanym działaczom opozycji antykomunistycznej. Doktor nauk prawnych Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W latach 1986–1992 pracował w Olsztynie, Malborku, Rucianem Nidzie. Od 1992 r. przez 12 lat pełnił funkcje redaktora merytorycznego i wicedyrektora w Warmińskim Wydawnictwie Diecezjalnym. Równocześnie był dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych w Olsztynie oraz pracownikiem naukowym Instytutu Samorządu Terytorialnego WSP w Olsztynie, a następnie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Od 1999 r. jest sędzią Metropolitalnego Sądu Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie; ponadto pełni funkcję korespondenta KAI i Radia Watykańskiego. W latach: 1992-1995 był redaktorem naczelnym rocznika „Kalendarz Maryjny”, 1997-2004 – rocznika „Kalendarz Papieski”, 2007-2010 – dwutygodnika „Posłaniec Warmiński”, z którego stworzył pismo liczące się na medialnym rynku, o wysokim poziomie merytorycznym i pięknej szacie graficznej, 2014-2020 – Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego „Bez Wierszówki”. Twórca i redaktor serii „Państwo – Kościół. Dokumenty, komentarze”. Autor licznych publikacji głównie o tematyce teologicznej, prawnej, historycznej i teatralnej; debiutował na łamach „Tygodnika Powszechnego”. Kanonik Kapituły w Lidzbarku Warmińskim. Laureat Honorowej Matury III LO w Olsztynie (2012). Kapelan Domu Aktora w Skolimowie (2005–2009–2010). Współzałożyciel Stowarzyszenia Wydawców Katolickich i Warmińskiej Inicjatywy Kulturalnej; członek Klubu Małej Ojczyzny Kwidzyńskiej. W latach 2013–2020 prezes SDP w Olsztynie. Członek Zarządu Głównego SDP, Zarządu Stowarzyszenia im. Witolda Hulewicza i Fundacji na rzecz Sztuki Tańca; ponadto członek Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, International Federation of Journalists (Brussels), Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Union Apostolique du Clergé (Paris), SAiW Copyright Polska i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

  Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich (SDP) – stowarzyszenie zrzeszające polskich dziennikarzy, od 1989 członek Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  Filmografia[ | edytuj kod]

 • 2011: 1920. Bitwa Warszawska – konsultacja (ds. obrzędowości katolickiej)


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Kościół św. Piotra i Pawła oraz Michała Archanioła (farny) w Lidzbarku Warmińskim. Od 2008 roku siedziba kapituły kolegiaty.
  Archidiecezja warmińska (łac. Archidioecesis Varmiensis) – jedna z 14 archidiecezji obrządku łacińskiego w polskim Kościele katolickim.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Zdzisława Marianna Kobylińska (ur. 7 września 1965 w Dobrym Mieście) – polski nauczyciel akademicki, etyk, posłanka na Sejm III kadencji.
  Sakrament święceń, święcenia kapłańskie, kapłaństwo, święcenia – sakrament w Kościele katolickim, także Kościołach prawosławnych, anglikańskich i starokatolickich, który nadaje władzę uświęcania, tj. udzielania innych sakramentów.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Posłaniec Warmiński – Bóg sam daje nam znak; dwutygodnik katolicki Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.043 sek.