• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ireneusz Bruski  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  I Liceum Ogólnokształcące dawne Polskie Gimnazjum im. dra Władysława Gębika w Kwidzynie – szkoła średnia mieszcząca się w Kwidzynie przy ul. Konarskiego 12, w latach 1937-1939 funkcjonująca jako Polskie Gimnazjum – jedna z dwóch polskich szkół średnich w przedwojennych Niemczech.Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM) – państwowy uniwersytet z siedzibą w Olsztynie. Główny kampus, miasteczko akademickie znajduje się w dzielnicy Kortowo. Powstał 1 września 1999 roku w wyniku połączenia Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Warmińskiego Instytutu Teologicznego, na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762). Kształci 33 tys. studentów (na wszystkich rodzajach studiów).

  Ireneusz Stanisław Wawrzyniec Bruski (ur. 29 stycznia 1961 w Sztumie) – prezbiter archidiecezji warmińskiej, prawnik i teolog, krytyk sztuki i publicysta, prezes Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie.

  Spis treści

 • 1 Biografia
 • 2 Filmografia
 • 3 Ważniejsze publikacje
 • 4 Ważniejsze prace redakcyjne
 • 5 Przypisy
 • 6 Bibliografia
 • 7 Linki zewnętrzne
 • Biografia[]

  Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. dr. Władysława Gębika dawn. Polskiego Gimnazjum w Kwidzynie. Ukończył studia teologiczne (Olsztyn, Kraków), prawnicze (Warszawa) i dziennikarskie (Toruń, Lille). 14 czerwca 1986 r. otrzymał święcenia prezbiteratu. Doktor nauk prawnych Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W latach 1986-1992 pracował w Olsztynie, Malborku, Rucianem Nidzie. Od 1992 r. przez 12 lat pełnił funkcje redaktora merytorycznego i wicedyrektora w Warmińskim Wydawnictwie Diecezjalnym. Równocześnie był pracownikiem naukowym Instytutu Samorządu Terytorialnego WSP w Olsztynie, a następnie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Od 1996 r. sędzia Metropolitalnego Sądu Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie. Ponadto pełni funkcję dyrektora PDM w Olsztynie, korespondenta KAI i Radia Watykańskiego.

  Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich (SDP) – stowarzyszenie zrzeszające polskich dziennikarzy, od 1989 członek Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy.Kościół św. Piotra i Pawła oraz Michała Archanioła (farny) w Lidzbarku Warmińskim. Od 2008 roku siedziba kapituły kolegiaty.

  W latach: 1992-1995 był redaktorem naczelnym rocznika „Posłaniec Warmiński czyli Kalendarz Maryjny”, 1997-2004 – rocznika „Kalendarz Papieski”, a od 2007 do 2010 r. – dwutygodnika "Posłaniec Warmiński", z którego stworzył pismo liczące się na medialnym rynku, o wysokim poziomie merytorycznym i pięknej szacie graficznej. Twórca i redaktor serii wydawniczej "Państwo – Kościół. Dokumenty, komentarze". Autor licznych publikacji głównie o tematyce teologicznej, prawnej, historycznej i teatralnej; debiutował na łamach „Tygodnika Powszechnego”. Redaktor naczelny miesięcznika społeczno-kulturalnego SDP "Bez Wierszówki".

  Archidiecezja warmińska (łac. Archidioecesis Varmiensis) – jedna z 14 archidiecezji obrządku łacińskiego w polskim Kościele katolickim.Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych (ang.: Library of Congress) – największa biblioteka świata. Gromadzi ponad 142 mln różnego rodzaju dokumentów, ponad 29 mln książek, 58 mln rękopisów, 4,8 mln map i atlasów, 12 mln fotografii, 6 mln mikrofilmów, 3,5 mln dokumentów muzycznych, 500.000 filmów; wszystko w ponad 460 językach. 7% zbiorów to dokumenty w językach słowiańskich, w tym największy w USA zbiór polskich książek. Całość zajmuje 856 km półek. Biblioteka dysponuje (w 3 budynkach) 22 czytelniami ogólnymi, 3 wydzielonymi czytelniami dla kongresmenów oraz biblioteką sztuki (John F. Kennedy Center). Zatrudnia 5 tysięcy pracowników. Wyposażona jest w system komputerowy o pojemności 13 mln rekordów oraz w 3000 terminali. Pełni funkcję biblioteki narodowej.

  Kanonik Kapituły w Lidzbarku Warmińskim. Laureat Honorowej Matury III LO w Olsztynie (2012). Kapelan Domu Aktora w Skolimowie (2005-2009-2010). Współzałożyciel Stowarzyszenia Wydawców Katolickich i Warmińskiej Inicjatywy Kulturalnej. Członek International Federation of Journalists (Brussels), Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (Lublin), Union Apostolique du Clergé (Paris) i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

  Zdzisława Marianna Kobylińska (ur. 7 września 1965 w Dobrym Mieście) – polski nauczyciel akademicki, etyk, posłanka na Sejm III kadencji.Sakrament święceń, święcenia kapłańskie, kapłaństwo, święcenia – sakrament w Kościele katolickim, także Kościołach prawosławnych, anglikańskich i starokatolickich, który nadaje władzę uświęcania, tj. udzielania innych sakramentów.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Posłaniec Warmiński – Bóg sam daje nam znak; dwutygodnik katolicki Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej.
  Mieczysław Maliński (ur. 31 października 1923 r. w Brzostku koło Jasła) – polski duchowny katolicki, pisarz, publicysta "Dziennika Polskiego".
  Peter Raina (ur. 1935) - historyk pochodzenia hinduskiego, absolwent historii na Uniwersytecie w Oxford, doktoryzował się na Uniwersytecie Warszawskim. Działacz opozycyjny w okresie PRL. Wydał wiele publikacji na temat polskiego Kościoła katolickiego. Mieszka w Berlinie.
  Pojezierze - obszar występowania młodoglacjalnej rzeźby terenu związanej z plejstoceńskimi zlodowaceniami. Charakteryzuje go specyficzny urozmaicony krajobraz - obecność licznych jezior polodowcowych (rynnowych, morenowych, oczek polodowcowych i in.) oraz form akumulacji polodowcowej, takich jak: wzgórza morenowe, drumliny, ozy, sandry, kemy itp.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Katolicka Agencja Informacyjna (KAI) - polska agencja powołana w 1993 przez KEP celem informowania o wydarzeniach związanych z działalnością Kościoła katolickiego na całym świecie. Współpracuje z korespondentami krajowymi i zagranicznymi oraz z klasami dziennikarskimi XXI LO w Warszawie. Głównym założeniem KAI jest ewangelizacja przez informację polegająca na przekazywaniu wiadomości religijnych oraz przedstawieniu stanowiska Kościoła w odpowiednich kwestiach. Jest głównym źródłem informacji większości mediów katolickich - prasowych, radiowych i telewizyjnych - w Polsce. Niemniej na co dzień z agencji korzystają także media świeckie jak TVP, PR i ogólnopolskie gazety codzienne.
  Radio Watykańskie (wł. Radio Vaticana) – rozgłośnia radiowa Stolicy Apostolskiej, powstała 12 lutego 1931 roku. Emituje całodobowe programy w wielu językach, od 1938 roku także po polsku. Audycje rozgłośni zawierają informacje o działalności Ojca Świętego, Stolicy Apostolskiej i Kościołów lokalnych oraz wiadomości o charakterze religijno-społecznym z całego świata, a także transmisje modlitwy Anioł Pański, audiencji generalnych i Podróży apostolskich Ojca Świętego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.036 sek.