• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Iowa State University  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Uniwersytet (łac. universitas magistrorum et scholarium „ogół nauczycieli i uczniów”) – najstarszy rodzaj uczelni o charakterze nietechnicznym, której celem jest przygotowanie kadr pracowników naukowych oraz kształcenie wykwalifikowanych pracowników. Atanasoff-Berry Computer, ABC – maszyna do rozwiązywania układów równań algebraicznych liniowych, z uwagi na zastosowanie przez konstruktorów lamp elektronowych uważana za pierwszy działający prototyp specjalizowanego komputera.

  Uniwersytet Stanu Iowa, Uniwersytet Stanowy Iowa, Uniwersytet Stanowy Iowy (ang. Iowa State University, ISU), pełna nazwa Uniwersytet Naukowo-Techniczny Stanu Iowa (ang. Iowa State University of Science and Technology) – założony w 1858 roku amerykański uniwersytet publiczny, działający w Ames w stanie Iowa, kształcący ponad 30 tysięcy studentów w szerokim zakresie, obejmującym biologię, chemię, fizykę, statystykę, informatykę, inżynierię, rolnictwo, agrotechnikę, weterynarię.

  Uczelnia publiczna – uczelnia utworzona przez państwo reprezentowane przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej.Agrotechnika 1. – ogół zabiegów stosowanych przy uprawie roli i roślin w celu uzyskania obfitych plonów wysokiej jakości. Do zabiegów agrotechnicznych należą:

  Historia[ | edytuj kod]

  Adonijah Strong Welch – pierwszy rektor (1868–1884)
  Farm House (Knapp-Wilson House)
  Budynek Black Engineering
  Budynek Business and Finance Division
  (Facilities Planning and Management)

  Za narodziny uniwersytetu uważa się powstanie, 22 marca 1858, Iowa Agricultural College and Model Farm. Pierwszym rektorem nowej uczelni był Adonijah Welch (1868–1884). W 1859 za 5379 dolarów zakupiono 648-akrowe gospodarstwo rolne, na którego terenie wybudowano Farm House – pierwszy budynek przyszłego kampusu (zakończenie budowy w 1861). Dalszy rozwój szkoły ułatwiło otrzymanie grantu, przyznanego w 1864 na podstawie ustawy Morrilla (1862). Pierwszy rocznik szkoły w Ames liczył 24 mężczyzn i 2 kobiety. Pierwsi absolwenci uzyskali dyplomy w 1872. W kolejnych latach uczelnia była liderem w dziedzinie agrotechniki i agronomii, inżynierii, ekonomiki, weterynarii.

  Doctor honoris causa (z łac. [doktor] dla zaszczytu) – akademicki tytuł honorowy nadawany przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury. Nie wymaga posiadania formalnego wykształcenia, ale nadawany jest zazwyczaj osobom o wysokim statusie społecznym lub naukowym.Franklin Delano Roosevelt ([ˈfræŋklɪn ˈdɛlənoʊ ˈroʊzəˌvɛlt], ur. 30 stycznia 1882 w Hyde Parku, zm. 12 kwietnia 1945 w Warm Springs) – amerykański polityk, 32. prezydent Stanów Zjednoczonych, wybierany na ten urząd w latach 1933–1945 czterokrotnie z ramienia Partii Demokratycznej. Jedyny w historii prezydent USA pełniący urząd dłużej niż dwie kadencje, co doprowadziło do wejścia w życie w 1951 XXII Poprawki do Konstytucji, ograniczającej liczbę kadencji do dwóch (wcześniej był to tylko konwenans konstytucyjny oparty na decyzji pierwszego prezydenta USA George’a Washingtona, który zrezygnował z ubiegania się o trzecią kadencję, twierdząc, że byłaby ona niedemokratyczna).

  W latach 1884–1886 funkcję rektora pełnili Seaman Knapp i Leigh S. Hunt. W uczelni konsekwentnie realizowano zasadę liberalizmu i koncentrowano się na problemach praktycznych. Prowadzono pokazy i krótkie kursy dla zamieszkałych w otoczeniu rolników (Cooperative Extension Service), znacznie wyprzedzając tym zapisy ustawy Smith-Lever Act z 1914. Drugi rektor S. Knapp (1884–1885) – profesor agrokultury – został zapamiętany jako „Father of Extension Service”.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki jest obierany na cztery lata wraz z prezydentem. Na wiceprezydenta może kandydować osoba, która posiada bierne prawo wyborcze w wyborach prezydenckich.

  Od 1888 badania prowadzono również w nowej Agricultural and Home Economics Experiment Station, utworzonej na podstawie ustawy Hatcha z 1887. Piąty rektor – William Miller Beardshear (1989–1902) – wprowadził w uczelni istotne zmiany organizacyjne, czego konsekwencją było m.in. przekształcenie Iowa Agricultural College w Iowa State College of Agriculture and Mechanic Arts, ISC (1898). W czasie kadencji W. Beardsheara botaniczne studia licencjackie w ISC ukończył pierwszy Afroamerykanin, George Washington Carver (licencjat – 1894, magisterium – 1895), który w latach 1895–1897 był asystentem w Experiment Station, a od 1897 pracował w Tuskegee University (Alabama), do którego został zaproszony przez Bookera Washingtona.

  Uran − gazowy olbrzym, siódma w kolejności od Słońca planeta Układu Słonecznego. Jest także trzecią pod względem wielkości i czwartą pod względem masy planetą naszego systemu. Nazwa planety pochodzi od Uranosa, który był bogiem i uosobieniem nieba w mitologii greckiej (klasyczna greka: Οὐρανός), ojcem Kronosa (Saturna) i dziadkiem Zeusa (Jowisza). Choć jest widoczny gołym okiem, podobnie jak pięć innych planet, umknął uwadze starożytnych obserwatorów ze względu na niską jasność i powolny ruch po sferze niebieskiej. Sir William Herschel ogłosił odkrycie planety w dniu 13 marca 1781, po raz pierwszy w historii nowożytnej rozszerzając znane granice Układu Słonecznego. Uran to również pierwsza planeta odkryta przy pomocy teleskopu.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  W trudnych latach wielkiego kryzysu funkcję rektora pełnił Raymond M. Hughes, który w 1927 zastąpił Raymonda Pearsona. Budżet uczelni w 1933 został zmniejszony o 37%. W tych latach kończył studia na ISC Henry Wallace – przyszły polityk, od 1933 sekretarz ds. rolnictwa w gabinecie prezydenta Franklina D. Roosevelta, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych w latach 1941–1945. Sukcesem uczelni w latach kryzysu było utworzenie pierwszego w kraju Statistical Laboratory.

  Wielki kryzys, określany też mianem wielkiej depresji – najprawdopodobniej największy kryzys gospodarczy w XX wieku, który, według większości historyków, miał miejsce w latach 1929-1933 i objął, zgodnie z opinią większości ekspertów, praktycznie wszystkie kraje (oprócz ZSRR) oraz praktycznie wszystkie dziedziny gospodarki.Magister (z łac. mistrz, nauczyciel), mgr – tytuł zawodowy nadawany przez wyższe uczelnie po ukończeniu studiów drugiego stopnia (dawniej: studiów jednolitych magisterskich lub magisterskich studiów uzupełniających), a w przypadku niektórych kierunków (farmacja, prawo, psychologia, często także teologia) – studiów jednolitych.

  Rektorem czasów II wojny światowej został Charles Edwin Friley. W tych latach w ISC, w piwnicy Physics Hall, profesor fizyki John Vincent Atanasoff i jego asystent, Clifford Berry, zbudowali pierwszy elektroniczny komputer cyfrowy – Atanasoff-Berry Computer (komputer ABC). Badania istotne dla przebiegu wojny, związane z projektem Manhattan, prowadził mały zespół chemików pod kierunkiem Franka H. Speddinga (zespół otrzymał Army-Navy „E” Award). Opracowano łatwą technologię produkcji wysokiej jakości uranu-235 do produkcji bomby atomowej. Na terenie kampusu przetworzono niemal 2 mln funtów uranu.

  Ekonomika (łac. oeconomicus z gr. oikonomikós) – jest nauką stosowaną o działalności gospodarczej, dotyczącą warunków i możliwości jej prowadzenia, oraz prawidłowościach występujących w podejmowanych decyzjach.WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  W powojennym okresie rozwoju ISC szybko podwoiła się liczba studentów. W czasie, gdy funkcję rektora pełnił Ch. Friley utworzono stację telewizyjną WOI-TV, nadającą programy edukacyjne (ISC/ISU telecourses). W 1953 rektorem ISC został James Harold Hilton, absolwent ISC (1923), który był dziesiątym rektorem szkoły i organizatorem uroczystości jej stulecia. W czasie tych obchodów ISC uzyskał status uniwersytetu i miano Iowa State University of Science and Technology. W czasie kadencji kadencji J. Hiltona rozpoczęto budowę centrum kulturalnego Iowa State Center, które zostało otwarte w 1965, wkrótce po rozpoczęciu kadencji kolejnego rektora. W okresie, gdy uczelnią kierował rektor W. Robert Parks (1965–1986) utworzono College of Education, College of Business i College of Design. Rozbudowano kompleks budynków biblioteki uniwersyteckiej (nazwany imieniem Williama Roberta Parksa i jego żony, Ellen Sorge Parks), kompleks College of Veterinary Medicine i Cyclone Stadium.

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. George Washington Carver (ur 12 lipca 1864 w Diamond, zm. 5 stycznia 1943 w Tuskegee, Alabama) – amerykański botanik, wynalazca oraz agronom.

  W roku akademickim 2011/2012 na Uniwersytecie Stanu Iowa pracowało łącznie 15 211 osób, w tym 1 845 członków kadry i 4 158 innych stałych pracowników. Studiowało 31 040 studentów (101 narodowości), w tym 4 899 na studiach magisterskich i doktoranckich. Przyznano 4 881 bachelor’s degree, 144 dyplomy I stopnia, 926 tytułów magistra, 376 doktoratów i 3 doktoraty honorowe. Na łącznej liście absolwentów znalazło się 231 501 nazwisk.

  Ustawa Morrilla, The Morrill Act, Original Morrill Act, First Morrill Act – ustawa uchwalona przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1862, mająca na celu wsparcie zachodnich stanów USA i ich rozwoju edukacyjnego. Podstawą amerykańskiej myśli demokratycznej jest bowiem równomierna potrzeba dostępu do przynajmniej podstawowej edukacji. Po 1860 roku dostęp do wyższej edukacji stał się bardziej przystępny i wielu polityków i pedagogów zapragnęło dać możliwość kolejnym młodym Amerykanom nabycia wyższego wykształcenia.Agronomia (z gr. agronomos = zarządzający majątkiem) – termin określający całość teoretycznej i praktycznej wiedzy o rolnictwie łącznie ze znajomością zarządzania gospodarstwem. Wraz z rozwojem nauk rolniczych zakres agronomii uległ zawężeniu do uprawy roli i roślin.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Funt (ang. pound lub ang. pound-mass pochodzi od staroangielskiego pund, które wywodzi się z germańskiej adaptacji łacińskiego (libra) pondo - Pfund; lb, lbm, lbm, ) – pozaukładowa jednostka masy wywodząca się od rzymskiej libry. Miara funta była różna na przestrzeni wieków w różnych państwach, zwykle wynosiła pomiędzy 0,4 a 0,5 kilograma. Obecnie w państwach anglosaskich jest przyjęty międzynarodowy funt równy 0,453 592 37 kg oraz stosowany jest skrót lb (od libra, liczba mnoga w jęz. angielskim: lbs).
  Manhattan Engineering District (MED) – nazwa kodowa, oficjalna nazwa prowadzonego przez Stany Zjednoczone programu naukowo-badawczego i konstrukcyjnego zmierzającego do konstrukcji i produkcji bomby atomowej, szerzej znanego pod nazwą Manhattan Project (Projekt Manhattan). Program zapoczątkowany został w 1942 roku na polecenie prezydenta F. D. Roosevelta, wykorzystano w nim jednak rezultaty przedwojennych amerykańskich prac zmierzających do wykorzystania energii jądrowej dla napędu okrętów, w tym metodę separacji izotopu uranu U. Badania prowadzono w 3 ośrodkach: w Columbia University w Nowym Jorku, uniwersytecie w Chicago i uniwersytecie kalifornijskim. Konstrukcję bomby opracowano w Los Alamos National Laboratory. Program miał też swoją część zmierzającą do opracowania sposobów niedestrukcyjnego użycia energii atomowej, dzięki czemu opracowano konstrukcje i wyprodukowano pierwsze reaktory jądrowe.
  Booker Taliaferro Washington (ur. 1856, zm. 1915) – amerykański działacz oświatowy i polityczny, pisarz oraz nauczyciel.
  {{Czasopismo infobox}} Nieznane pola: "odpowiednik". Forbes – amerykański dwutygodnik o tematyce biznesowej, założony w 1917 przez Bertiego Forbesa.
  Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem technologii.
  National Library of Australia (pol. Biblioteka Narodowa Australii) – australijska biblioteka narodowa w Canberrze, założona w 1960 roku.
  SUDOC (fr. Système Universitaire de Documentation, pol. Uniwersytecki System Dokumentacji) – centralny katalog informacji bibliograficznej francuskiego szkolnictwa wyższego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.998 sek.