Inwazja (proces ekologiczny)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Inwazja – jeden z podstawowych procesów ekologicznych polegający na zajmowaniu danego terytorium przez gatunki zajmowane do tej pory przez przedstawicieli innych gatunków. Najczęściej zachodzi wówczas, gdy w danym ekosystemie pojawia się nowy gatunek, np. nie posiadający wrogów naturalnych (gatunek inwazyjny). Wówczas może przyczynić się on do wyparcia gatunków rodzimych zajmujących podobną niszę ekologiczną. W takiej sytuacja inwazja przeradza się w sukcesję.

Marek Stanisław Szczepański (ur. 13 kwietnia 1956 w Częstochowie) – polski socjolog, profesor, wykładowca akademicki.Adam Bartoszek – polski socjolog, dr hab. nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

Proces inwazji (inwazji-sukcesji) w socjologii miasta[ | edytuj kod]

W socjologii miasta pojęcie to wraz z pojęciami segregacji, centralizacji, koncentracji i sukcesji wprowadzone zostało z ekologii przez szkołę chicagowską. Inwazja oznacza w odniesieniu do przestrzeni miejskiej wkraczanie na dany obszar miasta obcych względem zamieszkujących do grup społecznych czy typów ludzi, m.in. mniejszości etnicznych, powodując początkowo działania wrogie wobec grup inwazyjnych. Gdy liczba osób z grupy inwazyjnej zaczyna rosnąć, dochodzić może do masowego wyprowadzania się zasiedziałych mieszkańców na inne tereny miejskie. Pojęcie to łączone bywa z sukcesją, jako proces inwazji-sukcesji. Inwazja nie musi doprowadzić do sukcesji, a może zakończyć się integracją z zamieszkałą w przestrzeni ludnością. Proces ten dotyczyć może nie tylko populacji, ale również typu działalności w przestrzeni miasta.

Ekosystem (gr. oikos – dom, mieszkanie, gospodarstwo; gr. systēmatikós – zestawiony od sýstēma – zestawienie, połączenie od synistánai – zestawiać) – dynamiczny układ ekologiczny, na który składa się zespół organizmów (biocenoza) połączonych relacjami troficznymi (tworzących sieć troficzną) wraz ze środowiskiem przezeń zajmowanym, czyli biotopem, w którym zachodzi przepływ energii i obieg materii. W skrócie zatem ekosystem to biocenoza wraz z biotopem. Ekosystemy wyodrębniane są na podstawie istnienia silniejszych powiązań w ich obrębie niżeli między ich składowymi a otoczeniem (biologicznie ważne pierwiastki chemiczne krążą intensywniej w obrębie poszczególnych ekosystemów niż pomiędzy nimi).Gatunek (łac. species, skrót sp.) – termin stosowany w biologii w różnych znaczeniach, zależnie od kontekstu, w jakim występuje. Najczęściej pod pojęciem gatunku rozumie się:

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Tomasz Umiński: Ekologia. Środowisko. Przyroda. Warszawa: PZWS, 1995. ISBN 83-02-05649-9.
  2. Grzegorz Węcławowicz: Geografia społeczna miast. Zróżnicowania społeczno-przestrzenne. Warszawa: PWN, 2003, s. 39-41. ISBN 83-01-14050-X.
  3. Adam Bartoszek, Leszek Gruszczyński, Marek Szczepański: Miasto i mieszkanie w społecznej świadomości. Katowice: Śląsk, s. 17. ISBN 83-7164-045-5.
  4. Bernd Hamm: Morfologia społeczna: Struktura miasta a rozwój miasta (Wprowadzenie do socjologii osadnictwa). W: Marian Malikowski: Socjologia miasta. Wybór tekstów. Rzeszów: Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2001, s. 125. ISBN 83-7262-050-4.
  5. Manuel Castells: Kwestia miejska. Warszawa: PWN, 1982, s. 128. ISBN 83-01-02804-1.
Manuel Castells (ur. w 2 lutego 1942 w Hellín, Albacete, w Hiszpanii) – hiszpański socjolog. W 2012 roku otrzymał Nagrodę Holberga – odpowiednik Nagrody Nobla w naukach humanistycznych i społecznych. Zajmuje stanowisko dyrektora ds. badań na wydziale socjologii na Uniwersytecie w Cambridge, profesora na Uniwersytet Południowej Kaliforni w Los Angeles i profesora emeritus na Uniwersytecie Kaliforni w Berkley.Integracja społeczna – termin w socjologii i innych naukach społecznych oznaczający w ogólności proces włączania (się) do zasadniczej części społeczeństwa różnorodnych, zwykle mniejszościowych grup społecznych jak np. mniejszości narodowe, uchodźcy, emigranci i repatrianci, itp., i w konsekwencji uzyskanie możliwości, praw i usług dotychczas dostępnych tylko dla większości. Jest to jednocześnie zjawisko pełne sprzeczności, gdyż wymaga akceptacji obu stron, co nie jest sprawą oczywistą, gdyż może oznaczać konieczność wyrzeczenia się przez jedna lub obie strony pełni lub części swojej tożsamości rozumianej jako role społeczne, wartości, normy, zwyczaje, tradycja, prawo, światopogląd, nawet język.
Warto wiedzieć że... beta

Grupa społeczna – w psychologii społecznej i socjologii zaliczany do zbiorowości społecznej zbiór co najmniej trzech osób, którego członkowie współdziałają ze sobą na zasadzie odrębności od innych, w celu zaspokajania własnych potrzeb, charakteryzujący się trwałą strukturą i względnie jednolitym systemem norm i wartości.
Socjologia miasta to jedna z podstawowych dyscyplin socjologii, zajmująca się społecznymi aspektami rozwoju miast, zagadnieniami przestrzeni społecznej, procesami urbanizacji, problematyką społeczności lokalnych.

Reklama