• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Interwał  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Kwinta - interwał prosty zawarty między pięcioma kolejnymi stopniami skali muzycznej. W szeregu zasadniczym naturalnie występuje kwinta czysta i kwinta zmniejszona (tryton). Zastosowanie znaków chromatycznych pozwala zmienić jej rozmiar.Undecyma - interwał złożony zawarty między jedenastoma kolejnymi stopniami skali muzycznej. W szeregu zasadniczym naturalnie występuje undecyma czysta. Zastosowanie znaków chromatycznych pozwala zmienić jej rozmiar.

  Interwał (z łac. intervallum, dosłownie "miejsce pomiędzy szańcami") – w teorii muzyki jest to odległość między dwoma dźwiękami.

  Spis treści

 • 1 Nazewnictwo
 • 2 Podział interwałów
 • 2.1 Proste, złożone
 • 2.2 Czyste, wielkie, małe
 • 2.3 Zwiększone, zmniejszone
 • 2.3.1 Interwały zwiększone
 • 2.3.2 Interwały zmniejszone
 • 2.4 Melodyczne, harmoniczne
 • 2.5 Konsonansowe, dysonansowe
 • 3 Oznaczanie interwałów
 • 4 Przewroty interwałów
 • 5 Określanie nazwy interwału
 • 6 Budowanie interwałów
 • 7 Rozwiązywanie interwałów
 • 8 Stosunek częstotliwości dźwięków w zależności od interwału
 • 9 Zobacz też
 • 10 Przypisy
 • 11 Bibliografia
 • Harmonia – jedna z dyscyplin teoretycznych, stanowiąca wspólnie z kontrapunktem, nauką o formach muzycznych oraz instrumentoznawstem kanon wykształcenia muzycznego. Harmonia jest nauką o łączeniu akordów.Tryton - w muzyce odległość między dwoma dźwiękami (interwał), wynosząca trzy całe tony (stąd nazwa, łac. średniowieczne tritonus znaczy: złożony z trzech dźwięków), w szeregu diatonicznym są to dźwięki f - h. W harmonii klasycznej tryton jest uważany za dysonans i wymaga rozwiązania na sekstę małą (lub sekstę wielką w tonacji molowej), gdy trytonem jest kwarta zwiększona (f - h) lub tercję wielką (lub tercję małą w tonacji molowej) gdy trytonem jest kwinta zmniejszona (h - f). Interwał trytonu w przewrocie (czyli gdy dźwięk niższy przeniesiemy oktawę w górę ponad wyższy dźwięk, który w wyniku tego staje się podstawą) jest również trytonem.

  Nazewnictwo[]

  Nazwy interwałów pochodzą od łacińskich nazw liczebników i określają liczbę stopni zawartych między dźwiękami tworzącymi dany interwał, wraz z tymi dźwiękami.

  Nazwy interwałów (w nawiasie podano liczbę stopni tworzących interwał):
  pryma (1) – odległość zawarta między powtórzonymi stopniami skali
  sekunda (2) – odległość między sąsiednimi stopniami skali – 1 lub 2 półtony
  tercja (3) – odległość zawarta między trzema kolejnymi stopniami skali – 3 lub 4 półtony
  kwarta (4) – 5 półtonów
  tryton (4< lub 5>) – 6 półtonów
  kwinta (5) – 7 półtonów
  seksta (6) – 8 lub 9 półtonów
  septyma (7) – 10 lub 11 półtonów
  oktawa (8) – 12 półtonów
  nona (9) – odległość oktawy i sekundy – 13 lub 14 półtonów
  decyma (10) – odległość oktawy i tercji – 15 lub 16 półtonów
  undecyma (11) – odległość oktawy i kwarty – 17 półtonów
  oktawa i tryton (11< lub 12>) – odległość oktawy i trytona – 18 półtonów
  duodecyma (12) – odległość oktawy i kwinty – 19 półtonów
  tercdecyma (13) – odległość oktawy i seksty – 20 lub 21 półtonów
  kwartdecyma (14) – odległość oktawy i septymy – 22 lub 23 półtony
  kwintdecyma (15) – odległość dwóch oktaw – 24 półtony

  Dla interwałów większych od kwintdecymy stosuje się nazwy: dwie (trzy, itd.) oktawy i sekunda (tercja, kwarta, itd.).

  Pryma – interwał prosty zawarty między dwoma dźwiękami leżącymi na tym samym stopniu skali muzycznej. W szeregu zasadniczym naturalnie występuje pryma czysta. Zastosowanie znaków chromatycznych pozwala zmienić rozmiar prymy.Teoria muzyki – ogólne zasady i zagadnienia związane z muzyką (na ogół poważną) wyrażone w sposób czysto teoretyczny. W skład teorii muzyki wchodzi m.in. notacja muzyczna (zapis muzyczny), elementy dzieła muzycznego - skróty i oznaczenia, praktyka wykonawcza, harmonia, kontrapunkt.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Półton – najmniejsza odległość między dwoma dźwiękami w systemie temperowanym. W praktyce – poza nielicznymi wyjątkami – jest najmniejszą odległością używaną w muzyce europejskiej. Rozmiarem odpowiada sekundzie małej lub prymie zwiększonej. Dwa półtony tworzą cały ton.
  Septyma - interwał prosty zawarty między siedmioma kolejnymi stopniami skali muzycznej. W szeregu zasadniczym naturalnie występują septyma wielka i septyma mała. Zastosowanie znaków chromatycznych pozwala zmienić jej rozmiar.
  Skala diatoniczna (gr. διατονικος; diá czyli poprzez, tónos czyli dźwięk), znana również jako heptatonia prima, jest to skala złożona z siedmiu dźwięków, zawierająca 5 całych tonów oraz 2 półtony:
  Kwarta, to odległość od I do IV stopnia, ma 5 półtonów- interwał prosty zawarty między czterema kolejnymi stopniami skali muzycznej. W szeregu zasadniczym naturalnie występuje kwarta czysta i kwarta zwiększona (tryton). Zastosowanie znaków chromatycznych pozwala zmienić jej długość.
  Pentatonika to skala złożona z pięciu stopni zbudowana w obrębie oktawy. Jest popularna między innymi w polskiej muzyce ludowej. Słowo pentatonika pochodzi z języka greckiego i oznacza właśnie pięć dźwięków. Przykładem pentatoniki mogą być dźwięki pięciu kolejnych, czarnych klawiszy fortepianu.
  Seksta - interwał prosty zawarty między sześcioma kolejnymi stopniami skali muzycznej. W szeregu zasadniczym naturalnie występują seksta wielka i seksta mała. Zastosowanie znaków chromatycznych pozwala zmienić jej rozmiar.
  Decyma - interwał złożony zawarty między dziesięcioma kolejnymi stopniami skali muzycznej. W szeregu zasadniczym naturalnie występuje decyma mała i decyma wielka. Zastosowanie znaków chromatycznych pozwala zmienić jej rozmiar.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.