• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Interpreter

  Przeczytaj także...
  Interpreter – program komputerowy wykonujący inne programy. Jest kluczowym elementem znacznej części implementacji języków skryptowych oraz języków kompilowanych do kodu bajtowego. Michael S. Gazzaniga (ur. 12 grudnia 1939) – amerykański psycholog, profesor psychologii na University of California w Santa Barbara, gdzie kieruje SAGE Center for the Study of the Mind.
  Półkula mózgu (łac. hemispherium cerebri) – parzysta część kresomózgowia. Półkule oddziela szczelina podłużna mózgu (fissura longitudinalis cerebri), zaś połączenie nerwowe zapewnia ciało modzelowate. Każda z półkul zawiera zewnętrzną warstwę istoty szarej, zwanej korą mózgu oraz wewnętrzną warstwę istoty białej.
 • interpreter – wzorzec projektowy
 • interpreter – program analizujący kod źródłowy i wykonujący go
 • Left-brain interpreter, interpretator lewopółkulowy(ang.) – koncepcja dotycząca działania lewej półkuli mózgu (zob. płat skroniowy), prowadzącego do racjonalizowania i generalizowania nowych informacji o otoczeniu (odniesienie do wiedzy zgromadzonej wcześniej, „aby nasza narracja była logiczna”; zob. Matt Roser, Michael Gazzaniga. The Interpreter in Human Psychology. „Evolution of Nervous Systems”. 4, s. 503-508, December 2007. Academic Press. DOI: 10.1016/B0-12-370878-8/00030-6 (ang.). .
 • DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.Interpreter – jeden z czynnościowych wzorców projektowych (klasowy), którego celem jest zdefiniowanie opisu gramatyki pewnego języka interpretowalnego a także stworzenie dla niej interpretera, dzięki któremu będzie możliwe rozwiązanie opisanego problemu.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.