International Plant Names Index

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Międzynarodowy spis nazw roślin (ang. International Plant Names Index, IPNI) – dostępna w Internecie baza danych naukowych (łacińskich) nazw roślin i związanych z nimi cytacji. Obejmuje rośliny nasienne i paprotniki. IPNI jest wynikiem współpracy między Królewskimi Ogrodami Botanicznymi w Kew, zielnikami Harvard University i Australijskiego Zielnika Narodowego (Australian National Herbarium). Zawiera więc dane z Index Kewensis (IK), Gray Card Index (GCI) oraz Australian Plant Names Index (APNI) (w wynikach wyszukiwania wyświetlane są rekordy z tych trzech baz danych równocześnie, przy czym wyniki oznaczane są skrótami baz źródłowych). Baza danych zawiera informacje nomenklaturowe o taksonach w randze rodzin i niższych, przy czym najpełniejsze są dane o nazwach rodzajów i gatunków, inne nazwy naukowe, w tym zwłaszcza niższej rangi od gatunku, są niepełne. Do International Plant Names Index odwołują się inne bazy taksonomiczne (np. The Plant Names) w celu wskazania pełnego zapisu cytowania bibliograficznego nazwy. Baza IPNI zawiera standardowe skróty nazwisk autorów nazw taksonomicznych, bazując i rozwijając źródłowe informacje z publikacji pt. Authors of Plant Names (red. R.K. Brummitt i C.E. Powell, 1992).

Index Kewensis – rejestr prowadzony przez Królewskie Ogrody Botaniczne w Kew, mający na celu zarejestrowanie wszystkich ważnych, tj. zgodnych z Międzynarodowym Kodeksem Nomenklatury Botanicznej nazw naukowych roślin nasiennych. Początkowo zawierał tylko dane w randze rodzaju i gatunku, później także rodzin i taksonów o randze poniżej gatunku. Od 1997 roku rejestrowane są także informacje o taksonach i okazach typowych. Rejestr nazw zaczął być opracowywany w 1885 roku. Regularnie publikowane są zestawienia nowych nazw naukowych. Baza danych rejestru została zintegrowana z bazą danych IPNI (International Plant Names Index, przy czym informacje z Index Kewensis opatrzone są literami "(IK)" (dane te dostępne są w Internecie na stronie IPNI).Gatunek (łac. species, skrót sp.) – termin stosowany w biologii w różnych znaczeniach, zależnie od kontekstu, w jakim występuje. Najczęściej pod pojęciem gatunku rozumie się:

Dane są ogólnodostępne. Ich zapis jest stopniowo standaryzowany i sprawdzany pod względem poprawności. Dane, uwagi i poprawki mogą zgłaszać wszyscy botanicy. W styczniu 2014 w zasobach bazy danych znajdowały się informacje o 1.628.115 nazwach taksonów, 43.252 autorach nazw i 17.139 publikacjach źródłowych.

Klasyfikacja biologiczna – szeregowanie organizmów w uporządkowany sposób według zasad systematyki biologicznej. Wynikiem tego procesu jest hierarchiczny układ systematyczny prezentujący aktualny w danym okresie stan wiedzy o podobieństwie i pochodzeniu organizmów. W zależności od przyjętej metody badawczej może to być hierarchiczny układ oparty na kategoriach systematycznych lub drzewie filogenetycznym, może obejmować wszystkie znane nauce organizmy lub ich określoną grupę. Dziedziną biologii, która zajmuje się klasyfikowaniem organizmów, jest systematyka organizmów, a reguły klasyfikacji i nazewnictwa systematycznego określa jej poddyscyplina – taksonomia.Rodzaj (łac. genus, l.mn. genera) – podstawowa, obowiązkowa kategoria systematyczna obejmująca gatunek lub monofiletyczną grupę gatunków wyróżnionych na podstawie jednej lub więcej cech taksonomicznych. Nazwą rodzaj określany jest też każdy takson w randze rodzaju.

Bazę danych można przeszukiwać w następujących polach:

 • nazwa taksonu (rodzina, rodzaj, epitet gatunkowy, taksony wewnątrzgatunkowe),
 • autor nazwy (zarówno pełne imiona, nazwiska, jak i standardowe skróty),
 • publikacja (nota bibliograficzna).
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. International Plant Names Index. International Plant Names Index. [dostęp 2014-05-22].
  2. About the Index. International Plant Names Index. [dostęp 2014-05-22].
  3. Understanding the Index Kewensis data. International Plant Names Index. [dostęp 2014-05-22].
  4. About The Plant List. W: The Plant List [on-line]. [dostęp 2014-05-22].
  5. ‘Standard forms’ of Author Names. W: International Plant Names Index [on-line]. [dostęp 2014-05-22].
  6. IPNI statistics. International Plant Names Index. [dostęp 2014-05-22].
  7. Plant Name Query. W: International Plant Names Index [on-line]. [dostęp 2014-05-22].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • International Plant Names Index
 • Uniwersytet Harvarda (ang. Harvard University) powstał 8 września 1636 jako Harvard College w Newtown (wówczas w Kolonii Zatoki Massachusetts, obecnie Cambridge) koło Bostonu jako pierwszy uniwersytet na terenie kolonii brytyjskich w Ameryce Północnej.Baza danych – zbiór danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami. W węższym znaczeniu obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego specjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Program taki (często pakiet programów) nazywany jest „systemem zarządzania bazą danych” (ang. database management system, DBMS).
  Warto wiedzieć że... beta

  Królewskie Ogrody Botaniczne w Kew (ang. The Royal Botanic Gardens, Kew) – rozległy kompleks ogrodów i szklarni pomiędzy Richmond i Kew w Richmond upon Thames, w południowo-zachodnim Londynie. Jest to także organizacja zarządzająca tym kompleksem terenów zieleni wraz z ogrodami Wakehurst Place w Sussex. Jest to jednocześnie placówka naukowa i edukacyjna o międzynarodowym znaczeniu w zakresie badań botanicznych, zatrudniająca około 700 pracowników. Kew Gardens to liczne pracownie naukowe, biblioteka, jedno z największych herbariów na świecie, miejsca obsługujące odwiedzających (restauracje, galerie). W roku 2005 Kew Gardens zostało odwiedzone przez blisko 1,5 miliona gości. W 2003 Kew Gardens zostały wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.
  Autor nazwy naukowej taksonu w nomenklaturze botanicznej i mikologicznej – osoba lub osoby, które jako pierwsze opublikują w publikacji naukowej diagnozę taksonomiczną dla danego taksonu spełniającą określone warunki formalne zawarte w Międzynarodowym Kodeksie Nomenklatury Botanicznej. Wskazywanie autora nazwy naukowej, zwykle w zapisie skróconym, nazywane jest "cytowaniem" i stosowane jest zwłaszcza w odniesieniu do taksonów rangi rodzaju i niższych. Cytowanie pozwala na dokładne ustalenie co oznacza dana nazwa, bowiem w taksonomii nierzadko te same nazwy używane były w różnych kombinacjach i znaczeniu.
  Rodzina (łac. familia) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa niż rząd (ordo), a wyższa niż rodzaj (genus). W kodeksach nomenklatury biologicznej nie określono kryteriów wydzielania rodzin, poza przyporządkowaniem: rodzina grupuje rodzaje, grupa rodzin tworzy rząd. W praktyce rodziny zwykle łączą grupy rodzajów różniące się morfologicznie od innych grup.

  Reklama