• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • International Nonproprietary Name

  Przeczytaj także...
  Substancja czynna, substancja aktywna - substancja chemiczna, wchodząca w skład leku, która swoim działaniem wywiera wpływ na organizm chorego.Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.
  Nazewnictwo (zobacz też: nomenklatura) – zbiór zasad określający reguły nadawania nazw w danej dziedzinie. Umożliwia standaryzację nazw, pozwalając tym samym na łatwe dodawanie nowych elementów do słownika.

  Międzynarodowa nazwa niezastrzeżona (ang. international nonproprietary name, INN) – oficjalna niezastrzeżona nazwa substancji farmaceutycznej lub substancji czynnej leku, rekomendowana (zalecana) w nazewnictwie przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Każda nazwa INN jest unikalna, ogólnie uznana i jest własnością publiczną.

  Światowa Organizacja Zdrowia, WHO (ang. World Health Organization) – jedna z organizacji działających w ramach ONZ, zajmująca się ochroną zdrowia. Jej siedzibą jest Genewa.Język francuski (fr. langue française lub français) – język pochodzenia indoeuropejskiego z grupy języków romańskich. Jako językiem ojczystym posługuje się nim ok. 80 mln ludzi: ok. 65 mln Francuzów, ok. 4,5 mln Belgów (czyli 42%), ok. 1,5 mln Szwajcarów (czyli 20%), a także ok. 8 mln mieszkańców kanadyjskich prowincji Québec, Ontario i Nowy Brunszwik. Ok. 201 milionów osób na całym świecie używa francuskiego jako języka głównego (oszacowanie z 2009 r. według Organisation mondiale de la Francophonie), a 72 miliony jako drugiego języka codziennego (w tym krajach Maghrebu). Wiele z tych osób mieszka w krajach, w których francuski jest jednym z języków urzędowych, bądź powszechnie używanych (54 kraje). Paradoksalnie, w Algierii, Maroku, i Tunezji, gdzie nie ma statusu języka urzędowego, jest bardziej rozpowszechniony niż w wielu krajach Czarnej Afryki, w których jest jedynym językiem urzędowym.

  Stosowane są również skróty pINN (proposed international nonproprietary name – proponowana międzynarodowa nazwa niezastrzeżona) oraz rINN (recommended international nonproprietary name – rekomendowana międzynarodowa nazwa niezastrzeżona).

  Istnienie międzynarodowej nomenklatury substancji farmaceutycznych, w postaci INN, jest ważne dla jednoznacznej identyfikacji, bezpieczeństwa dotyczącego recept i wydawania leków dla pacjentów, oraz dla komunikacji i wymiany informacji między pracownikami służby zdrowia i naukowcami na całym świecie.

  Substancja chemiczna (substancja czysta, chemikalia (tylko l.mn.)) – substancja jednorodna, o stałym, określonym składzie chemicznym, jakościowym (co do rodzaju atomów pod względem liczby atomowej i ewentualnie, co do poszczególnych rodzajów atomów w cząsteczce) i najczęściej także ilościowym (liczby atomów różnych rodzajów w cząsteczce); zbiór atomów lub cząsteczek spełniających kryterium stałości składu.Język hiszpański (hiszp. idioma español, castellano) – język należący do rodziny romańskiej języków indoeuropejskich. Współczesne standardy literackie (z Hiszpanii i Ameryki hiszpańskojęzycznej) wywodzą się ze średniowiecznego języka kastylijskiego. Jeszcze dziś język hiszpański bywa nazywany kastylijskim, dla odróżnienia go od innych języków używanych w Hiszpanii (zob. niżej).

  System INN został zainicjowany w 1950 roku przez rezolucję Światowego Zgromadzenia Zdrowia (World Health Assembly). Pierwsza lista międzynarodowych nazw niezastrzeżonych dla substancji farmaceutycznych została opublikowana w 1953 roku. W 2014 roku skumulowana lista INN wynosiła około 8600 nazw, rocznie przybywa około 120-150 nowych.

  Preparat chemiczny – mieszanina lub roztwór co najmniej dwóch substancji chemicznych. Preparat chemiczny nie jest związkiem chemicznym – zawarte w nim pierwiastki ani substancje nie wchodzą w reakcje między sobą i nie tworzą wiązań chemicznych.Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.

  WHO publikuje międzynarodowe nazwy niezastrzeżona (INN) w języku łacińskim, angielskim, francuskim i hiszpańskim.

  Na przykład leki o nazwach handlowych: Brufen, Bufenik, Dolgit, Ibalgin, Ibufen, Ibum, Ibumax, Ibupar, Ibuprom, Ifenin, Kidofen, MIG, Milifen, Nurofen, Pedea, Pediprofen, Spedifen; posiadają taką samą substancję czynną. Substancja ta ma rekomendowane międzynarodowe nazwy niezastrzeżone (INN):

 • Ibuprofenum (łac.)
 • Ibuprofen (ang.)
 • Ibuprofene (fr.)
 • Ibuprofeno (hiszp.)
 • Często międzynarodowe nazwy niezastrzeżone substancji (zwłaszcza angielskie) są wykorzystywane do tworzenia nazw handlowych preparatów, poprzez dodanie nazwy producenta (podmiotu odpowiedzialnego), np. Ibuprofen Aflofarm, Ibuprofen Banner, Ibuprofen Farmalider, Ibuprofen Galpharm, itd.

  Zobacz też[]

 • nazewnictwo leków
 • Przypisy

  1. Guidance on INN, World Health Organization, dostęp 2016-05-15
  2. Feasibility Study on the Disclosure of International Nonproprietary Names (INN) in Patent Applications and/or Patents, Standing Committee on the Law of Patents - World Intellectual Property Organization, 2014
  3. Lists of Recommended and Proposed INNs, World Health Organization, dostęp 2016-05-15
  4. Ibuprofenum, ChemSpider - Royal Society of Chemistry, dostęp 2016-05-15

  Linki zewnętrzne[]

 • International Nonproprietary Names, World Health Organization (ang. • ros.)
 • Lists of Recommended and Proposed INNs, World Health Organization (ang.) • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.