• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • International Legal Aid Group

  Przeczytaj także...
  Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane.Alan Paterson (ur. 11 czerwca 1928 w Glasgow, zm. 8 maja 1999 w Ontario) – brytyjski lekkoatleta, który specjalizował się w skoku wzwyż.
  Bieda (ubóstwo) – to pojęcie ekonomiczne i socjologiczne opisujące stały brak dostatecznych środków materialnych dla zaspokojenia potrzeb jednostki, w szczególności w zakresie jedzenia, schronienia, ubrania, transportu oraz podstawowych potrzeb kulturalnych i społecznych. Bieda stanowi zagrożenie dla realizacji celów lub zadań życiowych.

  International Legal Aid Group (ILAG) – międzynarodowa sieć specjalistów zajmujących się udzielaniem osobom bezpłatnej pomocy prawnej.

  W skład organizacji wchodzą zarówno prawnicy, jak i urzędnicy państwowi oraz badacze i naukowcy z zakresu pomocy prawnej. Misją sieci jest oddziaływanie (w drodze dialogu i dyskusji) na politykę poszczególnych państw w zakresie realizowania i wdrażania nowych rozwiązań w obszarze dostępu do pomocy prawnej osób ubogich. Od 1992 sieć jest organizatorem konferencji, podczas których prezentowane są w trybie dwuletnim narodowe raporty charakteryzujące stan krajowych systemów bezpłatnej pomocy prawnej. Pierwszą taką konferencję zorganizowali w Hadze Vouter Meurs z holenderskiego Ministerstwa Sprawiedliwości i profesor Alan Paterson z Uniwersytetu Strathclyde. Najbliższa planowana jest w Kanadzie w czerwcu 2019. Organizacja udostępnia na swojej stronie internetowej materiały z tych konferencji, jak również opracowania naukowe i wyniki badań.

  Kanada (ang. i fr. Canada) – państwo położone w Ameryce Północnej, rozciągające się od Oceanu Atlantyckiego na wschodzie do Oceanu Spokojnego na zachodzie i Oceanu Arktycznego na północy. Na południu i północnym zachodzie graniczy ze Stanami Zjednoczonymi, granice morskie: na północy z Danią (Grenlandia) i na wschodzie z Francją (wyspy Saint-Pierre i Miquelon). Drugie państwo świata pod względem powierzchni (po Rosji) oraz 36. pod względem ludności. Kanada jest członkiem ONZ, NAFTA, Wspólnoty Narodów, Frankofonii, NATO, G8, APEC.Pomoc prawna – szczególnego rodzaju usługi świadczone podmiotom stosunków prawnych w celu ochrony ich prawnie chronionych interesów. W Polsce pomoc prawną świadczą adwokaci, radcy prawni, notariusze i (w niepełnym zakresie) doradcy prawni.

  Od listopada 2008 organizacja publikuje okresowy biuletyn poświęcony wydarzeniom na całym świecie. ILAG kieruje międzynarodową grupą sterującą. Profesor Alan Paterson jest jej przewodniczącym, a Peter van den Biggelaar i Lindsay Montgomery zostali mianowani na wiceprzewodniczących. Eileen Ritchie jest koordynatorką konferencji.

  Biuletyn – w terminologii prasoznawczej najczęściej małonakładowe wydawnictwo wewnętrzne różnych instytucji, ugrupowań, organizacji, itp. Początkowo termin biuletyn oznaczał to samo co czasopismo. Słowo biuletyn w języku polskim stosowane jest od XVIII wieku.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. praca zbiorowa, System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce, INPRIS, Warszawa, 2013, s.133-134
  2. ILAG, strona główna
  3. ILAG, About Us
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.647 sek.