• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Interleukina 35

  Przeczytaj także...
  Płód – w embriologii zarodek ssaków od momentu, kiedy można rozpoznać cechy morfologiczne dla danego gatunku. U ludzi zarodek stadium płodu osiąga w 8 tygodniu ciąży.Wirus zapalenia wątroby typu B (WZW B, ang. hepatitis B virus, HBV) – otoczkowy wirus DNA z rodziny Hepadnaviridae, hepatotropowy i limfotropowy, powodujący wirusowe zapalenie wątroby typu B, zidentyfikowany przez Barucha Samuela Blumberga w 1967 roku.
  Interleukina 12, IL-12 - jedna z cytokin należących do grupy interleukin. Cząsteczka interleukiny 12 jest heterodimerem o masie cząsteczkowej ok. 75 kDa (masy podjednostek wynoszą 35 kDa i 40 kDa). Jej źródłem są fagocyty, komórki dendrytyczne i inne komórki prezentujące antygen, w tym limfocyty B. Synteza IL-12 zachodzi pod wpływem różnych patogenów w sposób niezależny od limfocytow T, jak i zależny od tych komórek.

  Interleukina 35 (IL-35) – cytokina należąca do rodziny IL-12, wydzielana przede wszystkim przez limfocyty T regulatorowe i hamująca odpowiedź odpornościową. Białko to składa się z dwóch podjednostek: IL-12α oraz IL-27β kodowanych – odpowiednio – przez geny IL12A oraz EBI3 .

  Interleukina 27 (IL-27) – heterodimeryczna cytokina należąca do rodziny IL-12. Jest zbudowana z dwóch podjednostek: genu 3 indukowanego przez wirus Epsteina-Barr (EBI3) (znanego jako podjednostka β interleukiny 27 – IL-27B) i IL27-p28 (znanej jako IL-30). IL-27 jest wytwarzana przez komórki prezentujące antygen (APC).Interleukina 12, IL-12 - jedna z cytokin należących do grupy interleukin. Cząsteczka interleukiny 12 jest heterodimerem o masie cząsteczkowej ok. 75 kDa (masy podjednostek wynoszą 35 kDa i 40 kDa). Jej źródłem są fagocyty, komórki dendrytyczne i inne komórki prezentujące antygen, w tym limfocyty B. Synteza IL-12 zachodzi pod wpływem różnych patogenów w sposób niezależny od limfocytow T, jak i zależny od tych komórek.

  Główną funkcją IL-35 jest hamowanie odpowiedzi odpornościowej zależnej od komórek Th1 i Th17, przy jednoczesnym wspieraniu limfocytów T regulatorowych. Jest to widoczne w przebiegu ciąży, kiedy to komórki trofoblastu wydzielają znaczne ilości IL-35 i w ten sposób organizm matki uzyskuje tolerancję względem antygenów ojcowskich. Dzięki temu trofoblast indukuje powstawanie komórek Treg i w konsekwencji ograniczenie reakcji na komórki płodu. Ogólnie IL-35 działa na zasadzie sprzężenia zwrotnego ujemnego: jest produkowana przez pobudzone limfocyty prowadząc do zahamowania ich funkcji, co ułatwia wygaszenie odpowiedzi odpornościowej.

  Limfocyty T regulatorowe (Treg), dawniej określane jako supresorowe (Ts) – subpopulacja limfocytów odpowiedzialna za tłumienie niepotrzebnej, zbyt nasilonej lub autoreaktywnej odpowiedzi immunologicznej w sposób swoisty dla danego antygenu, nie wywołując ogólnego upośledzenia odporności.Heterodimery - związki chemiczne zbudowane z dwóch różnych fragmentów, posiadających jednak pewne podobieństwo strukturalne. Jest to pojęcie często stosowane w biochemii. Typowym przykładem heterodimerów są np. dwucukry takie jak maltoza.

  Mechanizm ten może być wykorzystany przez niektóre patogeny, np. rinowirusy mogą indukować wytwarzanie IL-35, co powoduje spowolnienie odpowiedzi odpornościowej przeciwko tym wirusom. Podobne zjawisko zaobserwowano w przypadku HBV. Również w przypadku chorób nowotworowych stwierdzono, że wydzielanie IL-35 przez komórki guza hamuje odpowiedź odpornościową i prowadzi do szybszego wzrostu nowotworu. Immunosupresyjne działanie IL-35 może być potencjalnie pomocne w terapii pacjentów po przeszczepach narządów.

  Wirusy (łac. virus – trucizna, jad) – skomplikowane cząsteczki organiczne, nie mające struktury komórkowej, zbudowane z białek i kwasów nukleinowych. Zawierają materiał genetyczny w postaci RNA (wirusy RNA) lub DNA, wykazują jednak zarówno cechy komórkowych organizmów żywych, jak i materii nieożywionej.Gen (gr. γένος – ród, pochodzenie) – podstawowa jednostka dziedziczności determinująca powstanie jednej cząsteczki białka lub kwasu rybonukleinowego zapisana w sekwencji nukleotydów kwasu deoksyrybonukleinowego.

  IL-35 jest wydzielana przez limfocyty B regulatorowe, stymuluje również powstawanie tych komórek.

  Receptorem dla IL-35 jest heterodimer składający się z białek gp130 oraz IL-12Rβ2, który uruchamia szlaki sygnałowe zależne od białek STAT1 i STAT4.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. LW. Collison, CJ. Workman, TT. Kuo, K. Boyd i inni. The inhibitory cytokine IL-35 contributes to regulatory T-cell function.. „Nature”. 450 (7169), s. 566-9, Nov 2007. DOI: 10.1038/nature06306. PMID: 18033300. 
  2. W. Niedbala, XQ. Wei, B. Cai, AJ. Hueber i inni. IL-35 is a novel cytokine with therapeutic effects against collagen-induced arthritis through the expansion of regulatory T cells and suppression of Th17 cells.. „Eur J Immunol”. 37 (11), s. 3021-9, Nov 2007. DOI: 10.1002/eji.200737810. PMID: 17874423. 
  3. V. Chaturvedi, LW. Collison, CS. Guy, CJ. Workman i inni. Cutting edge: Human regulatory T cells require IL-35 to mediate suppression and infectious tolerance.. „J Immunol”. 186 (12), s. 6661-6, Jun 2011. DOI: 10.4049/jimmunol.1100315. PMID: 21576509. 
  4. I. Kochetkova, S. Golden, K. Holderness, G. Callis i inni. IL-35 stimulation of CD39+ regulatory T cells confers protection against collagen II-induced arthritis via the production of IL-10.. „J Immunol”. 184 (12), s. 7144-53, Jun 2010. DOI: 10.4049/jimmunol.0902739. PMID: 20483737. 
  5. JQ. Liu, Z. Liu, X. Zhang, Y. Shi i inni. Increased Th17 and regulatory T cell responses in EBV-induced gene 3-deficient mice lead to marginally enhanced development of autoimmune encephalomyelitis.. „J Immunol”. 188 (7), s. 3099-106, Apr 2012. DOI: 10.4049/jimmunol.1100106. PMID: 22387555. 
  6. GS. Whitehead, RH. Wilson, K. Nakano, LH. Burch i inni. IL-35 production by inducible costimulator (ICOS)-positive regulatory T cells reverses established IL-17-dependent allergic airways disease.. „J Allergy Clin Immunol”. 129 (1), s. 207-15.e1-5, Jan 2012. DOI: 10.1016/j.jaci.2011.08.009. PMID: 21906794. 
  7. H. Mao, W. Gao, C. Ma, J. Sun i inni. Human placental trophoblasts express the immunosuppressive cytokine IL-35.. „Hum Immunol”. 74 (7), s. 872-7, Jul 2013. DOI: 10.1016/j.humimm.2013.04.010. PMID: 23619469. 
  8. ZS. Ozkan, M. Simsek, F. Ilhan, D. Deveci i inni. Plasma IL-17, IL-35, interferon-γ, SOCS3 and TGF-β levels in pregnant women with preeclampsia, and their relation with severity of disease.. „J Matern Fetal Neonatal Med”, Dec 2013. DOI: 10.3109/14767058.2013.861415. PMID: 24175856. 
  9. K. Guttek, D. Reinhold. Stimulated human peripheral T cells produce high amounts of IL-35 protein in a proliferation-dependent manner.. „Cytokine”. 64 (1), s. 46-50, Oct 2013. DOI: 10.1016/j.cyto.2013.04.037. PMID: 23714111. 
  10. M. Seyerl, S. Kirchberger, O. Majdic, J. Seipelt i inni. Human rhinoviruses induce IL-35-producing Treg via induction of B7-H1 (CD274) and sialoadhesin (CD169) on DC.. „Eur J Immunol”. 40 (2), s. 321-9, Feb 2010. DOI: 10.1002/eji.200939527. PMID: 19950173. 
  11. F. Liu, F. Tong, Y. He, H. Liu. Detectable expression of IL-35 in CD4+ T cells from peripheral blood of chronic hepatitis B patients.. „Clin Immunol”. 139 (1), s. 1-5, Apr 2011. DOI: 10.1016/j.clim.2010.12.012. PMID: 21285006. 
  12. Z. Wang, JQ. Liu, Z. Liu, R. Shen i inni. Tumor-derived IL-35 promotes tumor growth by enhancing myeloid cell accumulation and angiogenesis.. „J Immunol”. 190 (5), s. 2415-23, Mar 2013. DOI: 10.4049/jimmunol.1202535. PMID: 23345334. 
  13. H. Guo, W. Wang, N. Zhao, X. He i inni. Inhibiting cardiac allograft rejection with interleukin-35 therapy combined with decitabine treatment in mice.. „Transpl Immunol”. 29 (1-4), s. 99-104, Dec 2013. DOI: 10.1016/j.trim.2013.10.001. PMID: 24103733. 
  14. P. Shen, T. Roch, V. Lampropoulou, RA. O'Connor i inni. IL-35-producing B cells are critical regulators of immunity during autoimmune and infectious diseases.. „Nature”. 507 (7492), s. 366-70, Mar 2014. DOI: 10.1038/nature12979. PMID: 24572363. 
  15. RX. Wang, CR. Yu, IM. Dambuza, RM. Mahdi i inni. Interleukin-35 induces regulatory B cells that suppress autoimmune disease.. „Nat Med”, Apr 2014. DOI: 10.1038/nm.3554. PMID: 24743305. 
  16. LW. Collison, GM. Delgoffe, CS. Guy, KM. Vignali i inni. The composition and signaling of the IL-35 receptor are unconventional.. „Nat Immunol”. 13 (3), s. 290-9, Mar 2012. DOI: 10.1038/ni.2227. PMID: 22306691. 
  Sprzężenie zwrotne (ang. feedback) – oddziaływanie sygnałów stanu końcowego (wyjściowego) procesu (systemu, układu), na jego sygnały referencyjne (wejściowe). Polega na otrzymywaniu przez układ informacji o własnym działaniu (o wartości wyjściowej). Ponieważ matematycznym, jednoznacznym opisem bloku gałęzi zwrotnej jest transmitancja to informacja ta może być modyfikowana przez transmitancję bloku gałęzi zwrotnej.Rinowirusy są rodzajem wirusów należącym do rodziny pikornawirusów (Picornaviridae). Zawierają łańcuch RNA o dodatniej polarności. Są najpowszechniejszym wirusowym czynnikiem zakaźnym u ludzi. Rinowirusy są przyczyną najpowszechniej znanej choroby jaką jest przeziębienie. Występuje ponad 100 serotypów wirusa, które powodują objawy przeziębienia, i są odpowiedzialne za ok. 50% przypadków przeziębień.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.
  Nowotwór (łac. neoplasma, skrót npl – z greckiego neoplasia) – grupa chorób, w których komórki organizmu dzielą się w sposób niekontrolowany przez organizm, a nowo powstałe komórki nowotworowe nie różnicują się w typowe komórki tkanki. Utrata kontroli nad podziałami jest związana z mutacjami genów kodujących białka uczestniczące w cyklu komórkowym: protoonkogenów i antyonkogenów. Mutacje te powodują, że komórka wcale lub niewłaściwie reaguje na sygnały z organizmu. Powstanie nowotworu złośliwego wymaga kilku mutacji, stąd długi, ale najczęściej bezobjawowy okres rozwoju choroby. U osób z rodzinną skłonnością do nowotworów część tych mutacji jest dziedziczona.
  Kod genetyczny – reguła, według której informacja genetyczna, zawarta w sekwencji nukleotydów kwasu nukleinowego (DNA lub RNA), w komórkach wszystkich organizmów może ulegać „tłumaczeniu” na kolejność (sekwencję) aminokwasów w ich białkach w procesie biosyntezy białek (a konkretnie transkrypcji i translacji).
  Odpowiedź odpornościowa, odpowiedź immunologiczna, reakcja odpornościowa lub immunologiczna – całokształt zmian, jakie zachodzą w organizmie pod wpływem kontaktu z antygenem. Każda odpowiedź odpornościowa składa się z:
  Tolerancja immunologiczna – termin oznaczający brak reakcji układu odpornościowego na antygen. Należy podkreślić, że tolerancja odnosi się do danego, konkretnego antygenu, a nie do areaktywności względem wszystkich dostępnych antygenów.
  Przeszczepianie narządów, transplantacja (z łac. transplantare – szczepić i plantare – sadzić) – przeszczepienie narządu w całości lub części, tkanki lub komórek z jednego ciała na inne (lub w obrębie jednego ciała). Przeszczepianiem narządów zajmuje się medyczna dziedzina naukowa nazywana transplantologią.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.034 sek.