• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Interleaf

  Przeczytaj także...
  Font (ang., z łac. fons – źródło) – zestaw czcionek o określonych cechach zapisany w postaci elektronicznej, w jednym pliku.Program do kompresji plików – program do kodowania danych w taki sposób, aby zajmowały jak najmniej danych na dysku.
  Plik (ang. file) – uporządkowany zbiór danych o skończonej długości, posiadający szereg atrybutów i stanowiący dla użytkownika systemu operacyjnego całość. Nazwa pliku nie jest częścią tego pliku, lecz jest przechowywana w systemie plików.

  Interleaf – producent oprogramowania, jak i nazwa samego oprogramowania.

  Firma[]

  Założona w 1981 r. firma Interleaf z siedzibą w Waltham (Stany Zjednoczone) produkowała oprogramowanie do komputerowego składu publikacji oraz aplikacje do zarządzania dokumentami i pracą grupową. W styczniu 2000 roku firma została przejęta przez BroadVision, Inc. z siedzibą w Redwood City (Stany Zjednoczone).

  Cyrylica – pismo alfabetyczne służące do zapisu języków wschodniosłowiańskich, większości południowosłowiańskich i innych. Nazwa nawiązuje do apostoła Słowian – św. Cyryla, który wspólnie ze św. Metodym, prowadząc misję wielkomorawską wśród Słowian zapisał i wprowadził do liturgii język słowiański. Do zapisu tego języka zostały stworzone dwa alfabety – głagolica i później cyrylica (pismo uproszczone na bazie dużego alfabetu greckiego – majuskuły oraz głagolicy, z której zostały przeniesione niektóre litery).Język grecki, greka (starogr. dialekt attycki Ἑλληνικὴ γλῶττα, Hellenikè glõtta; nowogr. Ελληνική γλώσσα, Ellinikí glóssa lub Ελληνικά, Elliniká) – język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego. W cywilizacji Zachodu zaadaptowany obok łaciny jako język terminologii naukowej, wywarł wpływ na wszystkie współczesne języki europejskie, a także część pozaeuropejskich i starożytnych. Od X wieku p.n.e. zapisywany jest alfabetem greckim. Obecnie, jako język nowogrecki, pełni funkcję języka urzędowego w Grecji i Cyprze. Jest też jednym z języków oficjalnych Unii Europejskiej. Po grecku mówi współcześnie około 15 milionów ludzi. Język grecki jest jedynym językiem z helleńskich naturalnych, który nie wymarł.

  Oprogramowanie[]

  Interleaf był jedną z pierwszych, obok wówczas Ventura Publisher (obecnie Corel Ventura) oraz Adobe FrameMaker aplikacji umożliwiających kompleksowy komputerowy skład tekstów i grafik. Po przejęciu jego producenta zmienił nazwę na QuickSilver i nadal jest rozwijany.

  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.Corel Ventura – oprogramowanie DTP dla Windows rozwijane przez firmę Corel, przeznaczone przede wszystkim do produkcji książek i innych długich dokumentów.

  Do głównych zalet wczesnych wersji oprogramowania należała możliwość umieszczenia w jednym dokumencie (pliku) tekstów oraz osadzania złożonych grafik (jakkolwiek obsługiwane były również publikacje wielodokumentowe). Program pozwalał na zapisanie dokumentu zarówno w postaci binarnej, jak i tekstowej w standardzie ASCII (przy zachowaniu skonwertowanych do tej postaci grafik). Funkcja ta ułatwiała przenoszenie tekstu z/do innych aplikacji. Możliwe było korzystanie z szablonów dokumentów (arkuszy stylów), tworzenie spisów treści oraz indeksów. W środowisku aplikacji znajdował się uproszczony edytor grafik, wewnętrzny archiwizer plików oraz zestaw wewnętrznych fontów. Program pozwalał na publikację dokumentów w formacie PDF, PostScript oraz HTML. Do wad zaliczyć natomiast należało niestandardowy sposób kodowania znaków utrudniający wszelkie konwersje między formatami, brak obsługi standardu Unicode oraz utrudnioną obsługę języków niezachodnioeuropejskich.

  XML (ang. Extensible Markup Language, w wolnym tłumaczeniu Rozszerzalny Język Znaczników) – uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób.Indeks – w DTP to pomocniczy spis terminów (np. nazwisk, miejscowości, tematów) przytoczonych lub omówionych w dziele, wskazujący strony, na których termin jest wspomniany.

  Wersja 3.0 oprogramowania QuickSilver, wydana w 2007 r., zlikwidowała większość istniejących wad po zaimplementowaniu obsługi Unicode'a oraz dodaniu słowników do większości języków środkowoeuropejskich, a także tzw. cyrylicznych, greckiego i tureckiego. Tworzenie dokumentów możliwe jest również w podstawowych językach azjatyckich. Program pozwala obecnie także m.in. na umieszczanie zakładek (bookmarks) w plikach PDF, publikację w formacie XML, korzystanie z makr oraz pełnej skali kolorów Pantone.

  Waltham (wymowa: /ˈwɔːlθæm/) – miasto w USA, w hrabstwie Middlesex, stanu Massachusetts, w zespole miejskim Bostonu.HTML (ang. HyperText Markup Language) – hipertekstowy język znaczników, obecnie szeroko wykorzystywany do tworzenia stron internetowych.

  Przypisy

  1. Computer Language Company Inc., Answers.com: Computer Desktop Encyclopedia. [dostęp 21 maja 2007].
  2. BroadVision, Inc.: http://www.broadvision.com. [dostęp 21 maja 2007].

  Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalna strona producenta • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  DTP (ang. Desktop Publishing – publikowanie zza biurka) – termin oznaczający pierwotnie ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi. Krócej mówiąc, termin ten oznacza komputerowe przygotowanie do druku. W tym znaczeniu termin ten dotyczy nie tylko fazy projektowej, czyli tworzenia w programach komputerowych obrazu (oraz kształtu) stron publikacji, ale także zarządzania pracą grupową, a nawet odnosi się do komputerowego sterowania urządzeniami wykorzystywanymi w tym procesie, a więc np. naświetlarkami czy maszynami drukarskimi.
  Unicode – komputerowy zestaw znaków mający w zamierzeniu obejmować wszystkie pisma używane na świecie. Definiują go dwa standardy – Unicode oraz ISO 10646. Znaki obu standardów są identyczne. Standardy te różnią się w drobnych kwestiach, m.in. Unicode określa sposób składu.
  Plik binarny – plik o dowolnej zawartości, oznacza wszystkie pliki poza plikami tekstowymi zawierającymi tekst zapisany w ustalonym sposobie kodowania znaków drukarskich, wraz z kodami sterującymi, w tym także kod znaku końca pliku – ^Z.
  PostScript – uniwersalny język opisu strony opracowany przez firmę Adobe Systems, będący obecnie standardem w zastosowaniach poligraficznych.
  PDF (ang. Portable Document Format, przenośny format dokumentu) – format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych, stworzony i promowany przez firmę Adobe Systems. Język opisu pliku PDF jest okrojoną wersją języka programowania PostScript wzbogaconą o elementy hipertekstowe.
  Adobe FrameMaker – oprogramowanie do komputerowego składu i łamania tekstu produkowane przez firmę Adobe. Jest użyteczny zwłaszcza do obszernych, wewnętrznie powiązanych dokumentów. Chociaż jego rozwój w ostatnich latach jest mniej dynamiczny, dodano do niego m.in. obsługę SGML-a i XML-a, dzięki czemu znajduje zastosowanie również w nowych formach prezentacji publikacji.
  ASCII [aski] (ang. American Standard Code for Information Interchange) – 7-bitowy kod przyporządkowujący liczby z zakresu 0-127: literom (alfabetu angielskiego), cyfrom, znakom przestankowym i innym symbolom oraz poleceniom sterującym. Na przykład litera "a" jest kodowana liczbą 97, a znak spacji jest kodowany liczbą 32.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.047 sek.