• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Interferencja procesów

  Przeczytaj także...
  Algorytm szeregowania (ang. scheduler - planista) to algorytm rozwiązujący jedno z najważniejszych zagadnień informatyki - jak rozdzielić czas procesora i dostęp do innych zasobów pomiędzy zadania, które w praktyce zwykle o te zasoby konkurują.

  Interferencja procesów - szkodliwe zjawisko spotykane w środowiskach wielozadaniowych systemów operacyjnych. Jest skutkiem przypadkowego dostępu poszczególnych procesów (zadań) do tych samych zasobów (plików, urządzeń IO) komputera.

  Generalna uwaga na temat wielozadaniowych środowisk wykonawczych[]

  W środowisku wielozadaniowego systemu operacyjnego nie można nic powiedzieć o kolejności wykonywania poszczególnych zadań, o ile taka kolejność nie została narzucona przy pomocy odpowiednich narzędzi.

  Wyjaśnienie przez przykład[]

  Dwa procesy planują na przemian wydrukować na drukarce dwa różne napisy. Pierwszy próbuje wydrukować „Processing task 1”, a drugi „Processing task 2”. System operacyjny przełącza procesor pomiędzy kolejnymi zadaniami, może się tak zdarzyć, że pierwszy proces tuż po rozpoczęciu drukowania zostanie na chwile wstrzymany a zacznie być wykonywany drugi proces. W tym przypadku części napisu wydrukowanego przez pierwszy proces zostanie pomieszana z częścią napisu wydrukowanego przez drugi proces.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.